Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông báo ý kiến của lãnh đạo UBND Tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về công tác phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá và chỉ đạo như sau:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ngày 03/6/2020, tại Ban Dân tộc tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2020. Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá và chỉ đạo một số nội dung sau:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam để nghe báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ thời gian đến. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá và chỉ đạo một số nội dung:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT
Ngày 21/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở trong năm 2020; tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo một nội dung
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam
Ngày 21/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan; tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đánh giá và chỉ đạo một số nội dung:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình thi công các công trình Trường THPT Hồ Nghinh, Sào Nam, Nguyễn Hiền, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Duy Hiệu, Lương Thế Vinh, Lê Thánh Tông, Trần Quý Cáp
Ngày 22/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đi kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình triển khai, tiến độ thi công các công trình Trường THPT Hồ Nghinh, Sào Nam, Nguyễn Hiền, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Duy Hiệu, Lương Thế Vinh, Lê Thánh Tông, Trần Quý Cáp. Tại buổi kiểm tra và làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có ý kiến chỉ đạo:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Ngày 19/5/2020, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá và chỉ đạo một số nội dung:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ viên chức ngành giáo dục đến năm học 2024-2025 và công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có ý kiến chỉ đạo
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi kiểm tra và làm việc với UBND huyện Núi Thành về tiến độ xây dựng Trường THPT Nguyễn Huệ, chủ trương đầu tư Trường THPT Núi Thành và quy hoạch xây dựng, nâng cấp Tượng đài Chiến thắng Núi Thành
Ngày 13/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi kiểm tra và làm việc với UBND huyện Núi Thành về tiến độ xây dựng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, chủ trương đầu tư Trường Trung học Phổ thông Núi Thành và quy hoạch, xây dựng, nâng cấp Tượng đài Chiến thắng Núi Thành; Tại buổi kiểm tra và làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nội dung liên quan. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI