Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông báo ý kiến của lãnh đạo UBND Tỉnh

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được bố trí tái định cư tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Ngày 09/9/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được bố trí tái định cư tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty KHCL báo cáo, đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày 01/9/2021, đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sau khi nghe Lãnh đạo huyện Núi Thành báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện thời gian qua và kế hoạch trong thời gian đến, những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Tri Ấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành và...
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động
Ngày 24/8/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động; Phương án hỗ trợ việc làm cho người lao động Quảng Nam về từ vùng dịch và Phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân các địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Sau khi nghe báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết...
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và kế hoạch triển khai thời gian đến
Ngày 26/8/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và kế hoạch triển khai thời gian đến. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kết luận:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Ngày 20/8/2021, tại UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Thăng Bình về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thời gian qua và kế hoạch triển khai trong thời gian đến trên địa bàn huyện; ý kiến của đồng chí...
Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Núi Thành về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Ngày 27/8/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Núi Thành về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Núi Thành báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện 07 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2021 và đề xuất, kiến nghị có liên quan; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết...
Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Tiên Phước về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
Ngày 01/9/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện trong 8 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp quí IV năm 2021; các đề xuất, kiến nghị có liên quan và các ý kiến tham gia của các thành viên...
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại cuối năm 2021
Ngày 13/8/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên minh trong 8 tháng đầu năm 2021 và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ các tháng còn lại cuối năm 2021; tại buổi làm việc đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung sau:
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp về Đề án xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh, trình HĐND tỉnh khóa X, tại kỳ họp thứ 3
Ngày 18/8/2021, tại UBND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Công an tỉnh báo cáo Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tại buổi làm việc đồng chí Lê Trí Thanh kết luận:
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với huyện Hiệp Đức về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 21 tháng 8 năm 2021, đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi làm việc với huyện Hiệp Đức về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tại buổi làm việc đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI