Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông báo ý kiến của lãnh đạo UBND Tỉnh

Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam
Ngày 11/9/2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Trường Đại học Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan về Đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan về Đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Sau khi nghe Đề án của Trường Đại học Quảng Nam; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận một số nội dung sau:
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 04 tháng 8 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại buổi kiểm tra và làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Trần Văn Tân đánh giá và chỉ đạo một số nội dung sau:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại buổi làm việc với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 31/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về công tác phân tuyến, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 và các nội dung khác có liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-18 kết luận chỉ đạo một số nội dung:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân kết luận những nội dung sau:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn về công tác giảm nghèo bền vững
Ngày 24 tháng 6 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn về công tác giảm nghèo bền vững; tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá và chỉ đạo một số nội dung:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về công tác phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá và chỉ đạo như sau:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
Ngày 03/6/2020, tại Ban Dân tộc tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2020. Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá và chỉ đạo một số nội dung sau:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam để nghe báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ thời gian đến. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá và chỉ đạo một số nội dung:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT
Ngày 21/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở trong năm 2020; tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo một nội dung

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
2
 • Ông Trần Ngọc Liên
  25/02/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Nguyễn Kim Châu
  21/02/1982 ( 39 tuổi )
 • Bà Vũ Phạm Loan Thảo
  18/02/1978 ( 43 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Viên
  04/02/1982 ( 39 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Anh
  02/02/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Trần Thị Kiều Trâm
  01/02/1983 ( 38 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI