Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông báo ý kiến của lãnh đạo UBND Tỉnh

Chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng Quy định và Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 07/3/2019 tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì cuộc họp nghe các ngành báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng Quy định và Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng kết luận:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Sở Nội vụ để nghe tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nội dung tham mưu chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Chiều ngày 18/02/2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các đơn vị: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Trung tâm Hành chính công tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh để nghe Sở Nội vụ báo cáo công tác chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018
Ngày 19/10/2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018 và kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước về công tác phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính
Ngày 26/9/2018, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính và đã chỉ đạo kết luận một số nội dung sau:
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 21/8/2018
Ngày 21/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 13/8/2018
Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 06/8/2018
Ngày 06/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 30/7/2018
Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo kết luận một số nội dung trọng tâm sau:
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại cuộc họp quý II/2018 của Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam
Ngày 25/7/2018, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ Phát triển đất tỉnh quý II/2018 chủ trì cuộc họp với các thành viên HĐQL và kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI