Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai viết bài dự thi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lượt xem: 1319

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 19/01/2009 của Ban chỉ đạo 06 Đảng ủy Dân Chính Đảng về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, Đảng ủy Văn phòng xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

1. Đối tượng dự thi:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

2. Nội dung bài viết:

a) Chủ đề:

- Các mẫu chuyện về tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi bộ, các phòng, trung tâm; chú ý việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc.

- Phản ánh tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện cuộc vận động của chi bộ, đảng bộ từ năm 2007-2009.

b) Thể loại: Văn xuôi, thơ, chuyện kể, các hình ảnh cuộc vận động ở cơ sở, … ; bài viết không quá 1.500 từ, có hình ảnh minh họa. 

3. Thời gian tiến hành:

- Từ ngày 10/3/2009 đến 20/3/2009: Các chi bộ phát động cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi chi bộ biết nội dung cuộc thi và cá nhân chọn đề tài tham gia dự thi.

          - Từ ngày 25/4/2009 đến 30/4/2009: Các chi bộ thu bài dự thi và chấm chọn gửi Đảng ủy Văn phòng; mỗi chi bộ chấm chọn  một bài viết về điển hình cá nhân, một bài viết về điển hình tập thể (có hình ảnh minh họa).

- Ngày 01/5/2009: Các chi bộ nộp bài dự thi cho Đảng ủy.

- Ngày 11/5/2009: Ban chỉ đạo 06 của Đảng ủy chấm chọn 5 bài xuất sắc của các chi bộ (3 bài viết về cá nhân, 2 bài viết về tập thể) để gửi dự thi ở Đảng ủy Dân Chính Đảng trước ngày 19/5/2009.

 

Đảng ủy Văn phòng gửi kèm tài liệu có liên quan để các đồng chí nghiên cứu;

 

Đề nghị các đồng chí bí thư các chi bộ triển khai thực hiện./.

Tác giả: Hoàng Trường sa

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI