Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chương trình hoạt động của Đoàn Văn phòng UBND tỉnh năm 2009

Lượt xem: 1094

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/ĐTN ngày 15/01/2009 của Ban Chấp hành Đoàn Dân Chính Đảng Quảng Nam về phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Dân Chính Đảng Quảng Nam năm 2009, hướng dẫn số 05-HD/ĐTN ngày 12/01/2009 về tổ chức thực hiện phong trào “ 3 trách nhiệm” trong đoàn viên thanh nhiên khối hành chính, sự nghiệp và hướng dẫn số 06-HD/ĐTN ngày 14/01/2009 về thực hiện viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động trong năm 2009 như sau:
A. CHỦ ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
I. Chủ đề hoạt động: “ Năm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ”.
II. Nhiệm vụ trọng tâm:
          1. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “ Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, lấy việc “làm theo lời Bác làm trọng tâm”.
          2. Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành của pháp luật trong đoàn viên thanh niên.
          3. Nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn viên thanh niên, củng cố tổ chức Đoàn, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đoàn viên trong Văn phòng cũng như với các Chi đoàn bạn trong và ngoài tỉnh.
          4. Đẩy mạnh thực hiện 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”.
          5. Triển khai phong trào “ 3 trách nhiệm” ( với công việc – với nhân dân – với bản thân) cho đoàn viên thanh niên.
          III. Một số chỉ tiêu cơ bản:
          - Phấn đấu 100% Đoàn viên thanh niên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp.
          - Trên 50% Đoàn viên thanh niên được tặng bằng khen và giấy khen của Văn phòng và UBND tỉnh.
          - 50 % đoàn viên thanh niên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.
          - Phấn đấu trong nhiệm kỳ tham mưu cấp ủy phát triển ít nhất 2 đảng viên mới.
          - 100% Đoàn viên thanh niên không vi phạm các quy định của pháp luật.
          - 100% Đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.
          - Tiếp tục giữ vững danh hiệu thi đua xuất sắc, đứng đầu khối.
          B. NỘI DUNG - BIỆN PHÁP:
          I. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và 119 năm ngày sinh của Bác.
          1. Nội dung:
          - Triển khai thực hiện phần 2 cuộc vận động là “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
          2. Tổ chức thực hiện:
- BCH 2 Chi đoàn Hành chính và Trung tâm trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của Chi đoàn mình triển khai thực hiện việc “ Viết nhật ký làm theo lời Bác”, trong nhật ký thể hiện những suy nghĩ, nhận thức và tình cảm của đoàn viên thanh niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Đoàn viên thanh niên ghi lại những việc làm, hành động, những hoạt động, việc làm có ích, thiết thực, có ý nghĩa, những việc làm chưa tốt, chưa hiệu quả của mình hoặc của phòng, trung tâm mình đang công tác… từ đó rút kinh nghiệm để đề ra những cách làm hay, phương pháp mới trong công tác cũng như sinh hoạt hằng ngày.    
- Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5, BCH Đoàn Văn phòng sẽ tổ chức bình chọn, tuyên dương, khen thưởng các quyển nhật ký hay, đẹp, có ý nghĩa thiết thực và gửi lên Đoàn cấp trên để bình xét.  
- Tổ chức cho Đoàn viên thanh niên sưu tầm tài liệu và xây dựng tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”.
II. Triển khai thực hiện phong trào “ 3 trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên.
1. Nội dung:
- Trách nhiệm với công việc: tận tâm với công việc, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nhân cao hiệu quả, chất lương công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo cơ quan và Thường trực Ủy ban. Phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc; rút ngắn tiến độ, đảm bảo chất lượng, giải quyết hồ sơ công việc được giao. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, xung kích, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động do Văn phòng, các phòng, trung tâm tổ chức.
- Trách nhiệm với nhân dân: tôn trọng nhân dân, biết lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, không gây phiền hã, khó khăn đối với cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác.
- Trách nhiệm với bản thân: thường xuyên nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chú trọng việc học ngoại ngữ, tin học; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật; xây dựng phong cách làm việc hiệu quả và khoa học.
2. Tổ chức thực hiện:
- Gắn với việc đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, BCH 2 Chi đoàn Hành chính và Trung tâm tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện những công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ của mình.
- Thường xuyên phát động các chiến dịch, các đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày thành lập Văn phòng, Tháng Thanh niên.
- Định kỳ hằng quý, BCH Đoàn Văn phòng tổ chức đánh giá việc đăng lý học tập và kết quả đạt được trong việc học chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ…, việc tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các cuộc thi chuyên đề do cơ quan hoặc đoàn thể các cấp tổ chức.
          III. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, chất lượng chính trị của tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng chính trị của người đoàn viên:
          1. Nội dung:
          - Triển khai, quán triệt trong toàn đoàn viên thanh niên của Văn phòng tham gia học tập đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị do Đảng ủy Văn phòng, Đảng ủy Dân Chính Đảng và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
          - Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên; thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và có biện pháp giáo dục định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên. Đoàn Văn phòng chủ động tham mưu với cấp uỷ và cử các đoàn viên thanh niên đi học các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị.
          2. Tổ chức thực hiện:
          - Từng bước đổi mới theo hướng đa dạng hoá các phương thức giáo dục lối sống, nếp sống văn minh trong thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, dã ngoại…; tôn vinh, cổ vũ các cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, các cá nhân có các sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với hoạt động của Văn phòng.
          IV. Thực hiện có hiệu quả phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “ 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
          1. Nội dung:
          - Phát huy khả năng sáng tạo của các đối tượng thanh niên thông qua các phong trào “Sáng tạo trẻ”; “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, “4 đồng hành, 5 xung kích” … Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động tình nguyện trong trong đoàn viên thanh niên, xung kích đảm nhận những công trình cơ quan.
          - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên trong các hoạt động công tác.
          2. Tổ chức thực hiện:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên, tham gia các chiến dịch tình nguyện bảo vệ môi trường, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng, Thường trực Ủy ban về điều hành phát triển kinh tế xã hội; chủ động đề xuất, đảm nhận các chương trình, dự án, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.
- Tăng cường mở các lớp tập huấn về công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong Đoàn Văn phòng.
- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như phụng dưỡng mẹ VNAH, xây dựng nhà tình nghĩa, kết nghĩa với xã Tabhing, Nam Giang.                                                      
- Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức: tìm hiểu văn hoá, pháp luật và các thông tin kinh tế - chính trị quốc tế, lớp học ngoại ngữ, tin học …
V. Tăng cường xây dựng củng cố tổ chức Đoàn; mở rộng, nâng cao các hoạt động phong trào của Đoàn
1. Nội dung:
- Các chi đoàn tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên thông qua việc thực hiện đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên, từng bước cụ thể hoá, tiêu chuẩn hoá hình mẫu người thanh niên thời đại mới.
- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu với các chi đoàn bạn nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đoàn viên thanh niên cũng như tăng khả năng hoạt động xã hội của đoàn viên.
- Tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của Văn phòng, góp phần xây dựng Đảng.
- Tiếp tục xây dựng “Chi đoàn Văn hóa”.
2. Tổ chức thực hiện:
- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về chủ trương, đường lối cả Đảng, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong các hoạt động của Văn phòng; tiếp tục tham gia xây dựng góp phần củng cố hệ thống chính trị ở Văn phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

- Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức các hoạt động phong trào của Đoàn, phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên; duy trì và phát triển các loại hình hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thục – thể thao ở cơ quan. Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức.

C. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

Số TT

Hoạt động

Chịu trách nhiệm

Phối hợp

Thời gian

Ghi chú

1.

Triển khai các hoạt động nhân dịp Tháng Thanh niên với cao điểm là ngày thành lập Đoàn 26-3

BTV Đoàn

Bí thư 2 Chi đoàn HC-TT

Cuối Tháng 2

 

 

- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm nhân ngày Thành lập Đoàn (kết hợp tổ chức sinh nhật cho đoàn viên trong quý I) và sinh hoạt khối

BCH Đoàn

BCH 2 Chi đoàn

Tháng 3

 

 

- Đăng cai tổ chức giải bóng đá Hùng Vương

BCH Đoàn

BCH 2 Chi đoàn

Tháng 3,4

 

 

- Sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

Nguyễn Kim Châu

Vũ Phạm Loan Thảo

Tháng 3

Phối hợp với Công Đoàn

 2.

Tham gia giải bóng đá do Đoàn DCĐ tổ chức

Trương Hồng Hải

Hoàng Nguyên Thành

Tác giả: Hoàng Trường sa

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI