Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua từ năm 2005 đến năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua công tác khen thưởng trong những năm đến

Lượt xem: 1589

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2009
 
Thực hiện chỉ đạo của TT HĐND, UBND tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh về việc phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh về các mục tiêu KT-XH, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan, BCH công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền và Đoàn Thanh niên tiến hành phát động phong trào thi đua với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch do Đảng, chính quyền cơ quan đề ra.
Căn cứ kết quả phong trào thi đua đã đạt được, BCH Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh xin báo cáo như sau:
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, viên chức.
- Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, viên chức là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm nâng cao kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về thành tựu đổi mới của đất nước và của tỉnh, về thời sự trong nước và thế giới cho cán bộ, công chức bằng nhiều hình thức như cung cấp văn bản, tài liệu, vận động mọi người tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tổ chức giao lưu sinh hoạt với một số đơn vị bạn nhân các ngày lễ lớn; tham gia các cuộc thi tìm hiểu do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức, nhiều cán bộ, viên chức đã dành thời gian hợp lý để nghiên cứu, sưu tầm tài liệu viết bài dự thi có chất lượng.
Qua công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, viên chức nâng cao kiến thức chính trị, năng lực chuyên môn và tiếp nhận kịp thời những thông tin cần thiết làm cơ sở để tham mưu chính xác.
 2. Phong trào văn hoá, văn nghệ - thể dục, thể thao:
Ngoài việc tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa, văn nghệ do Công đoàn viên chức tỉnh và Đoàn Dân chính đảng phát động, cơ quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, viên chức tham gia. Các hoạt động nổi bật trong năm như tổ chức giải cầu lông, bóng đá mini Văn phòng, giao hữu cầu lông với các đơn vị bạn, với sự hưởng ứng tham gia của đa số cán bộ, công chức cơ quan.
 Qua phong trào đã tạo không khí vui tươi, khoẻ mạnh, có tác dụng rèn luyện thân thể, động viên tập thể và cá nhân đoàn kết, hăng hái làm tốt nhiệm vụ được giao.
3. Động viên cán bộ, viên chức phát huy quyền làm chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị:
Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ công tác do văn phòng đề ra, công đoàn vận động cán bộ, viên chức thực hiện tốt lề lối, phương pháp làm việc theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính như soạn thảo, ban hành văn bản, bảo mật, lưu trữ hồ sơ phục vụ tốt các kỳ họp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các hoạt động của lãnh đạo tỉnh.
Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh về việc phát động phong trào thi đua lao động giỏi, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu, xây dựng cơ quan văn hoá, BCH Công đoàn tập trung chỉ đạo nên đạt kết quả tốt.
Qua việc thực hiện các phong trào thi đua, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh được Công đoàn viên chức tỉnh tuyên dương, công nhận đơn vị vững mạnh xuất sắc trong  các năm qua (2005-2009)
4. Kết quả các danh hiệu thi đua đạt được như sau:
Căn cứ vào Thông tư liên tịch 09/TTLT ngày 04/12/1998 của Ban TCCBCP và Tổng LĐLĐ Việt Nam, thủ trưởng cơ quan, BCH Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên cùng các đồng chí trưởng phòng trong cơ quan đã họp đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm. Trên cơ sở xếp loại từng tổ, thủ trưởng cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức cuộc họp liên tịch mở rộng, soát xét thành tích chung của cá nhân và tập thể, căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của HĐTĐ KT tỉnh, cuộc họp đã trao đổi, thảo luận dân chủ và đi đến thống nhất các danh hiệu đạt được như sau:
a) Thành tích thi đua:
- Về tập thể:
+ Năm 2005: UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích đứng nhì thi đua Khối Hành chính Tổng hợp;
+ Năm 2006: UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích đứng nhì thi đua Khối Hành chính Tổng hợp;
+ Năm 2007: Thủ tưởng Chỉnh phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc;
+ Năm 2008: UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu thi đua Khối Hành chính Tổng hợp và Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng II.
+ Năm 2009: UBND tỉnh tặng Bằng khen
- Về cá nhân:
+ Có 05 đồng chí được công nhận là chiến sĩ thi đua toàn quốc, 28 đồng chí là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 162 đồng chí là chiến sĩ thi đua cơ sở và gần 200 lao động tiên tiến. 02 đồng chí được trao tặng Huân chương lao động hạng II, 07 đồng chí được trao tặng Huân chương lao động hạng III và nhiều bằng khăn, giấy khen của các cấp
b) Thành tích Công đoàn:
- Về tập thể:
+ Công đoàn viên chức tỉnh công nhận Công đoàn vững mạnh xuất sắc qua tất cả các năm, được CĐVC tỉnh tặng giấy khen (các năm: 2005,2006,2007,2008,)
-Về cá nhân:
+ 26 đồng chí được CĐVC tỉnh tặng giấy khen
+ 100% đoàn viên đạt tiêu chuẩn cuộc vận động: Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu trong đó có 24 đồng chí được Công đoàn các cấp khen thưởng.
Với những kết quả thi đua đạt được trong 5 năm qua, chúng ta khẳng định rằng: Phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức cơ quan đã được hầu hết các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức, nhân viên hưởng ứng và tham gia tích cực, sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thay mặt lãnh đạo văn phòng và BCH Công đoàn cơ quan, tôi xin chúc mừng và biểu dương những thành tích mà tập thể và cá nhân đã đạt được.
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
 
Căn cứ vào kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ công tác của cơ quan và Công đoàn viên chức tỉnh, lãnh đạo văn phòng và BCH Công đoàn phát động phong trào thi đua như sau:
1. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ra sức học tập để nâng cao trình độ chính trị và năng lực chuyên môn nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2. Luôn có những sáng kiến cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, thực hiện nghiêm túc đề án cải cách thủ tục hành chính, từng đồng chí phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, tăng cường trách nhiệm trong công việc được giao, phối kết hợp chặt chẽ những nội dung công tác có liên quan, đoàn kết, chấp hành kỷ luật lao động tốt, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do cấp trên tổ chức.
3. Thực hiện chống lãng phí, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hoá, nếp sống văn minh ở công sở và nơi cư trú. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu.
4. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.
5. Chỉ tiêu thi đua:
- Phấn đấu xây dựng cơ quan dẫn đầu khối tổng hợp, xây dựng đạt cơ quan văn hoá.
- Phấn đấu giữ vững công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
- Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua bằng hoặc cao hơn các năm trước, được các cấp khen thưởng.
 
Một số biện pháp cơ bản để tổ chức thực hiện:
- BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền có văn bản hướng dẫn nội dung đăng ký thi đua, đề nghị các phòng, trung tâm phổ biến nội dung, chỉ tiêu và đăng ký thi đua ngay trong tháng 1 hằng năm.
- Chính quyền và BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua.
- Quá trình thực hiện từng tổ theo dõi cụ thể, có biện pháp tác động tích cực để sơ chọn thi đua trong đợt 6 tháng làm cơ sở cho bình chọn cả năm, tổ chức khen thưởng chính xác để động viên, khuyến khích các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua được duy trì và phát triển tốt.
Trên đây là kết quả hoạt động phong trào thi đua yêu nước từ năm 2005 đến nay và phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong những năm đến của Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, kính báo cáo để Công đoàn viên chức tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Tác giả: Hoàng Trường sa

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
1
 • Ông Ngô Quốc Vương
  20/01/1980 ( 41 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
  09/01/1981 ( 40 tuổi )
 • Ông Huỳnh Khánh Toàn
  04/01/1962 ( 59 tuổi )
 • Bà Trần Thành Mỹ Lệ
  02/01/1974 ( 47 tuổi )
 • Bà La Thị Thanh Nga
  01/01/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thảo
  01/01/1979 ( 42 tuổi )
 • Ông Phó Ban điều hành (Võ Văn Viên)
  01/01/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Lê Giao Quỳnh
  01/01/1993 ( 28 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thuận
  01/01/1987 ( 34 tuổi )
 • Ông Trương Văn Hoài
  01/01/1966 ( 55 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI