Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Thừa phát lại

Lượt xem: 510

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6018/UBND-NC ngày 10/9/2021 chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 24/3/2020 và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động Thừa phát lại trong giai đoạn hiện nay; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Thừa phát lại, các công việc Thừa phát lại được làm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; giá trị pháp lý của vi bằng theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.  Phối hợp cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các Văn phòng Thừa phát lại trong việc xác minh điều kiện thi hành án; thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; lập vi bằng; tống đạt các giấy tờ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh có kế hoạch đẩy mạnh việc chuyển giao văn bản tống đạt cho các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện, nhằm giảm áp lực công việc, chia sẻ trách nhiệm, công việc với Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; chủ động cân đối nguồn ngân sách để thanh toán kịp thời kinh phí tống đạt văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, giám sát các hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương; chỉ đạo Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Thừa phát lại thực hiện các công việc theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, nhất là việc thực hiện tống đạt văn bản của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan thi hành án; kịp thời phán ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của Thừa phát lại về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 24/3/2020 và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh. Khẩn trương triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu về vi bằng trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 3281/UBND-NC ngày 02/6/2021 và kinh phí được cấp tại Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. Cập nhật, đăng tải công khai danh sách các Văn phòng Thừa phát lại, các Thừa phát lại đang hành nghề trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động Thừa phát lại theo quy định.

Nguồn tin: Công văn số 6018/UBND-NC ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI