Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020

Lượt xem: 71

Để đảm bảo thực hiện đúng việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tại Công văn số 6689/UBND-NC ngày 13/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện các nội dung sau:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch quán triệt Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trong đó tập trung cho người trực tiếp làm công tác tổ chức, thanh tra, kiểm tra để thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập, tổng hợp báo cáo. Hướng dẫn cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng nội dung, biểu mẫu và thời gian quy định. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng thời gian quy định.

Giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Trên cơ sở Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tập huấn và triển khai tổ chức tập huấn việc kiểm soát tài sản, thu nhập vào cuối tháng 11/2020 cho đối tượng là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc kê khài tài sản, thu nhập theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; có trách nhiệm bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập khi có yêu cầu. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý đối với trường hợp vi phạm các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập./.

Nguồn tin: Công văn số 6689/UBND-NC ngày 13/11/2020

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
11
 • Ông Hoàng Nguyên Thành
  22/11/1975 ( 45 tuổi )
 • Ông Vũ Hồng Anh
  12/11/1974 ( 46 tuổi )
 • Ông Thái Huy Hùng
  09/11/1962 ( 58 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI