Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Lượt xem: 1494

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 về ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, với các nội dung chính sau:

Mục tiêu của Chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết tiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong sử dụng nguồn kinh phí nhà nước; thực hiện sử dụng tiết kiệm nhất các nguồn lực hiện có nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; Nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng trong việc tăng cường THTK, CLP nhằm đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ và có điều kiện cải thiện đời sống người lao động trong cơ quan.

Nhằm đạt mục tiêu đề ra, Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu như: Tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về THTK, CLP năm 2020. Thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; Lấy kết quả THTK, CLP làm một trong các tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm CBCCVC. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước, thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán ngân sách, không bố trí dự toán các khoản chi chưa thực sự cần thiết và không hiệu quả; thực hiện việc mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý lao động, quỹ tiền lương và thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại gắn với nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các nội quy, quy chế, các quy định về thời gian làm việc, kỷ luật lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng, Ban trực thuộc triển khai thực hiện,  xác định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thể về tăng cường THTK, CLP thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo; phân công cán bộ chịu trách nhiệm từng công việc; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm về THTK, CLP theo quy định.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Quyết định 33/QĐ-VPUBND ngày 31/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI