Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1904/KH-UBND tham gia cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019

Lượt xem: 589

Ngày 22/8/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1904/KH-UBND tham gia cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019, cụ thể như sau:


Mục đích:
Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản các văn bản pháp luật về cải cách hành chính nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính và trong thực thi công vụ.   


Yêu cầu:
Lãnh đạo các phòng, Ban, Trung tâm quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tham gia nghiêm túc cuộc thi, đảm bảo số lượng người dự thi đạt tỷ lệ trên 50% trở lên so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có và đạt kết quả tốt.

   
Đối tượng, nội dung và hình thức cuộc thi: 

Đối tượng tham gia dự thi: Cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng (Đối tượng không tham gia dự thi: Cán bộ, công chức Văn phòng được mời làm thành viên Ban Tổ chức, Tổ biên soạn và chấm chọn nội dung…).

    
Nội dung thi

    
Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2019 được tổ chức gồm: 04 kỳ; mỗi tháng một kỳ. Nội dung gồm thi trắc nghiệm và viết 01 bài luận.

 
Nội dung: Sáng kiến, cách làm mới về công tác cải cách hành chính áp dụng được vào thực tế về công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tại tỉnh Quảng Nam ; Các sáng kiến hoặc cách làm mới trong cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu sau: chưa được công bố trên các tài liệu, các cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng; lần đầu tiên được áp dụng và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tại tỉnh Quảng Nam.


Hình thức thi:
Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các các câu hỏi tại địa chỉ: http://duthicchc.quangnam.gov.vn (hoặc truy cập vào banner của Hội thi tại Cổng thông tin cải cách hành chính tỉnh, website Sở Nội vụ). Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

   
 Thời gian thi:
Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 20/12/2019.

   

   
 Phân công nhiệm vụ:

   
Phòng Hành chính –Tổ chức:
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, phát động đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng hưởng ứng tham gia cuộc thi; Thường xuyên phổ biến về đối tượng, hình thức, nội dung, thời gian dự thi, cách thức tham gia và các thông tin của cuộc thi đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng (qua tin nhắn nội bộ); theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng tích cực tham gia, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng kết quả tham gia để chỉ đạo.


Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm:
Quán triệt, đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình tham gia cuộc thi;

 - Lịch tham gia thi cụ thể của các đơn vị như sau:

+ Các phòng: Hành chính - Tổ chức, Khoa giáo – Văn xã, Nội chính tham gia Kỳ 01 (Bắt đầu lúc 7h30 ngày 10/9/2019; Kết thúc lúc 23h ngày 30/11/2019)

+ Các phòng: Tổng hợp, Quản trị  -Tài vụ, Kinh tế ngành tham gia Kỳ 02 (Bắt đầu lúc 07h30 ngày 10/10/2019; Kết thúc lúc 23h00 ngày 30/10/2019)

+ Các phòng: Kinh tế Tổng hợp, Kiểm soát Thủ tục hành chính, Ban Tiếp Công dân,Trung tâm Hội nghị tham gia Kỳ 03 (Bắt đầu lúc 07h30 ngày 10/11/2019; Kết thúc lúc 23h00 ngày 30/11/2019)

+ Kỳ thứ 4 (kỳ chung cuộc): Bắt đầu lúc 07h30 ngày 05/12/2019; Kết thúc lúc 23h00 ngày 20/12/2019.

 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng
tích cực nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính, nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cải cách hành chính để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt./.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI