Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Lượt xem: 762

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 758/UBND-TH ngày 13/02/2019 về việc triển khai thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 11/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời để tiếp tục duy trì, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả xử lý công việc; tại Công văn số 290/VPUBND-HCTC ngày 13/02/2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu:

1. Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm gương mẫu chấp hành và có trách nhiệm tiếp tục quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, các nội quy, quy định, tác phong, lề lối làm việc của từng công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình xử lý công việc của từng chuyên viên; chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp lại toàn bộ hồ sơ đã giao cho chuyên viên xử lý để đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng quy định.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

- Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc còn tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết. Tuyệt đối không đi lễ hội, du xuân, chúc Tết trong giờ hành chính.

 - Thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, tham gia chào cờ đầu tuần, đeo thẻ công chức trong thời gian làm việc, dự họp….  Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; kịp thời nghiên cứu đề xuất các nội dung do các Sở, ngành tham mưu gửi về phòng Tổng hợp đúng thời gian để báo cáo giao ban UBND tỉnh hàng tuần.

 - Quản lý chặt chẽ văn bản đến thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách; không được để thất lạc văn bản; tham mưu xử lý văn bản phải đúng thẩm quyền, đúng quy định thời hạn, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đảm bảo chất lượng không để xảy ra sai lỗi chính tả trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản (lưu ý thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh); xác định rõ nội dung văn bản thuộc thẩm quyền chung hoặc thẩm quyền riêng của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong văn bản trình ký.

- Khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc phải hướng dẫn tận tình, chu đáo và ứng xử văn minh, lịch sự; không để tổ chức, cá nhân đi lại nhiều lần; không gây khó khăn, phiền hà, thiếu tinh thần trách nhiệm, “vô cảm” trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

3. Ban Tiếp công dân: Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan duy trì,  phục vụ tổ chức tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật.  

          4. Phòng Quản trị - Tài vụ chủ động, tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng trong công tác phục vụ, đảm bảo các điều kiện hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

5. Phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu thành lập Tổ kiểm tra công vụ tại Văn phòng để theo dõi, giám sát quá trình xử lý công việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của các Phòng, Ban, Trung tâm và từng chuyên viên; hằng tháng tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời cập nhật thông tin về chất lượng, tiến độ xử lý công việc của từng chuyên viên để đánh giá, bình xét thi đua cuối năm.

6. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách bám sát các nhiệm vụ được giao để thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các Phòng, Ban, Trung tâm, chuyên viên tham mưu giải quyết công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng; đối với các vấn đề Sở, Ban, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất chưa cụ thể thì kịp thời trao đổi, đề nghị làm rõ. Đồng thời khi tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết công việc phải đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với chủ trương chung và quy định của pháp luật. Trường hợp có vướng mắc, kịp thời phối hợp xử lý hoặc báo cáo Chánh Văn phòng và lãnh đạo UBND tỉnh để giải quyết.

Tác giả: Nguyễn Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI