Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

Lượt xem: 519

Sáng ngày 09/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tổng kết thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn của tỉnh đến năm 2020 theo Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2012, được điều chỉnh lộ trình thực hiện tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 21/02/2014; đôn đốc tiếp tục thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020. Đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Chương trình quản lý chất thải rắn nông thôn tại Quảng Nam được triển khai theo Chỉ thị 30 ban hành ngày 28/09/2011 và Quyết định 3983 ban hành ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh.

Qua hơn 8 năm thực hiện, đề án tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác quản lý chất thải rắn nông thôn; xác định rõ hơn vai trò chủ thể của nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn tỉnh có 176/193 xã tiếp tục duy trì phương án quản lý Chất thải rắn trên địa bàn, đạt trên 91%; trong đó có 152 xã đã triển khai thu gom Chất thải rắn trên toàn địa bàn, đạt 85%. Tần suất thu gom rác thải tại mỗi xã từ 01 đến 03 lần/tuần tùy vào khu vực và điều kiện thu gom. Tổng phí vệ sinh thu từ nhân dân khoảng 143,35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số xã chuyển giao rác thải nguy hại đồng ruộng đưa đi xử lý tăng từ 27 xã năm 2013 lên 123 xã hiện nay. Tỉnh hỗ trợ trên 68 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện đề án. Kinh phí cấp huyện, xã hỗ trợ thêm cho công tác quản lý chất thải rắn gần 81 tỷ đồng.
Tại cuộc họp, các địa phương đã tập trung nêu lên một số bất cập trong thực hiện Đề án như: nhiều địa phương chưa cân đối được kinh phí hoạt động quản lý chất thải rắn nông thôn; tỷ lệ thu phí và tần suất thu gom rác thải nhiều địa phương còn thấp; năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn của các đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo thực hiện các giải pháp mang tính đồng bộ, hiệu quả cao; tiếp tục thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020; kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đạt đúng mục tiêu đề án đề ra…

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI