Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2021

Lượt xem: 602

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5998/KH-UBND ngày 09/9/2021 triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2021; với một số nội dung chính như sau:

Mục đích của kế hoạch là tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội và người cao tuổi về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay; Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Động viên cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao – Gương sáng”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu vận động các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội tích cực tham gia. Các cấp Hội Người cao tuổi chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện có hiệu quả UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung cụ thể:

          Các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi” năm 2021.

          Tạo điều kiện, động viên đội ngũ cán bộ Hội, người cao tuổi ở các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

          Đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước, chỉ đạo rà soát nắm tình hình người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống.

          Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe người cao tuổi, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động; xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo Điều 7 Luật Người cao tuổi.

          Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

          Tuyên truyền, nhân rộng những nội dung hoạt động thiết thực, cách làm hay, hiệu quả của các Câu lạc bộ dưỡng sinh, Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi.

          Tập trung tuyên truyền trong các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị -xã hội về thuận lợi, khó khăn, thách thức khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số, kết hợp tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, mục đích ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021.

          Kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 ở các cấp, các ngành; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Đồng thời, UBND tỉnh quy định  thời gian thực hiện

Tháng 9 năm 2021: Các ngành, các cấp xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 đến cơ sở; Triển khai tuyên truyền về “Tháng hành động vì người cao tuổi”; tuyên truyền pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; Tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi và tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh; tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi ở cơ sở.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021: Tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2021 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng ngành; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động chăm sóc người cao tuổi; Tổ chức các hoạt động trao đổi, tọa đàm về truyền thống của người cao tuổi nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi và tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh;  Ngoài ra, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Về tổ chức thực hiện theo kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ các Sở, Ban, ngành:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh có trách nhiệm: Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Chương trình quốc gia người cao tuổi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Trung ương; Triển khai rà soát, nắm danh sách người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc hộ nghèo đề nghị chính quyền địa phương quan tâm theo dõi để có giải pháp hỗ trợ như ưu tiên thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ thủ tục hồ sơ để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội, chính sách giảm nghèo đối với người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc người cao tuổi thuộc hộ nghèo khi có nhu cầu tiếp cận các dịch vụ xã hội; Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổi cấp huyện, cấp xã; Thực hiện tuyên truyền công tác người cao tuổi nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021; Phối hợp, đôn đốc các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi cũng như theo dõi quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh: Xây dựng, triển khai thực hiện các hoạt động hướng đến “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021, chỉ đạo các cấp hội, hội viên tích cực tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10), “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; phối hợp tuyên truyền, vận động người cao tuổi tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám mắt…; gặp mặt, biểu dương cán bộ hội tiêu biểu, người có đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi các cấp. Phối hợp hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, bổ ích cho người cao tuổi nhưng phải thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; Đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh và Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Chỉ đạo các cấp hội thực hiện các hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi”, tuyên truyền về “Già hóa dân số”, về các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến người cao tuổi.

Sở Y tế: Chủ trì, triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2023 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 đến các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn địa phương bảo đảm việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi theo quy định; Hướng dẫn Trung tâm y tế cấp huyện, Trạm y tế cấp xã thực hiện hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế; kiểm tra, đôn đốc xây dựng khoa Lão khoa ở các bệnh viện; Chỉ đạo các cơ quan y tế các cấp phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi và các cơ quan có liên quan tư vấn, hỗ trợ khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, trong đó chú trọng đến người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; lồng ghép chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan đến người cao tuổi; hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình người cao tuổi. Chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực tham gia “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các cấp cơ sở phù hợp với người cao tuổi; Chủ trì, tổ chức Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh, tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao dành cho người cao tuổi (phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh); Chỉ đạo hướng dẫn công khai thông tin về giảm giá vé theo quy định cho người cao tuổi khi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017-2021”; Hướng dẫn hình thức tôn vinh các cặp vợ chồng người cao tuổi sống thủy chung, hạnh phúc phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương và gia đình.

Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những khó khăn, thách thức và giải pháp ứng phó với vấn đề già hóa dân số; kết hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan tới người cao tuổi, mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021.

 Sở Nội vụ: Hướng dẫn các địa phương về hoạt động của Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; Hướng dẫn triển khai mô hình tổ chức Hội người cao tuổi ở cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và sự lãnh đạo của Đảng; Hướng dẫn triển khai tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn: phối hợp với Hội người cao tuổi thực hiện Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi, giúp người cao tuổi mù lòa được chỉ định phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí, xóa nhà tạm, nhà dột cho người cao tuổi, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa nằm trong danh sách đối tượng được Nhà nước hỗ trợ,…

Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố: Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn. Bố trí kinh phí, huy động nguồn lực hỗ trợ của các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ; Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi; Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; có giải pháp huy động để hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một số người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; huy động doanh nghiệp, cá nhân, gia đình tham gia công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, Đoàn thể tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của tháng hành động vì người cao tuổi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi./.

Tác giả: Đoàn Thị Mười

Nguồn tin: Kế hoạch số 5998/KH-UBND ngày 09/9/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI