Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Rà soát người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND.

Lượt xem: 578

Để kịp thời hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5997/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 yêu cầu:

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND, Quyết định số 1957/QĐ-UBND, Quyết định số 1958/QĐ-UBND, Quyết định số 1959/QĐ-UBND  ngày 14/7/2021 và Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 24/7/2021, tổ chức rà soát, tổng hợp số người, số đơn vị, doanh nghiệp đến thời điểm báo cáo đã hỗ trợ, chưa được hỗ trợ và dự kiến số người, số đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định; đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ.

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp, dự kiến số người, số đơn vị, doanh nghiệp, số tiền hỗ trợ và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 về UBND tỉnh thông qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 17/9/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội../.

 

Tác giả: Kim Châu

Nguồn tin: Công văn số 5997/UBND-KGVX ngày 09/9/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI