Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Lượt xem: 99

Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụTỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉđạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (gọi tắt là Cuộc bầu cử); nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Cuộc bầu cử; UBND tỉnh ban hành Công văn số 1717/UBND-KGVX ngày 30/3/2021 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 833/KH-UBND  ngày  11/02/2021  của  UBND  tỉnh  về tổ  chức  các  hoạt  động tuyên truyền Cuộc bầu cử.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tháo dỡ các phương tiện tuyên truyền,  quảng  cáo  như  cờ,  phướn,  băng  rôn,  pa  nô,  các  bảng  quảng  cáo...  cũ, rách,  ngã,  đổ  hoặc  đã  hết  thời  hạn  thực  hiện.  Thay  mới  các  nội  dung  tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng đón Xuân Tân Sửu 2021 sang nội dung tuyên truyền Cuộc bầu cử.

3. Triển  khai  trang  trí  tại  các  điểm  bỏ  phiếu;  thực  hiện  công  tác  tuyên truyền, cổđộng trực quan Cuộc bầu cử trên pa nô, băng rôn, phướn, cổng chào; trang  trí  cờ, điện  chiếu  sáng, đèn  Led...  trên  các  trục đường  chính,  trung  tâm các huyện, thị xã, thành phố, các khu dân cư.

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành thực hiện tuyên truyền cổđộng trực quan Cuộc bầu cử bằng hình thức phướn và pa nô trên Quốc lộ 1A, bao gồm trưng dụng  pa  nô  quảng  cáo  thương  mại  của  các  doanh  nghiệp  hiện đang  bỏ  trống  nội dung quảng cáo (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợtrưng dụng theo đề xuất của các địa phương).

4. Thông báo toàn thể Nhân dân treo cờ Tổ quốc; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở từ ngày 21/5 đến hết ngày 24/5/2021 để chào mừng Cuộc bầu cử nêu trên./.

Tác giả: Diệu Hiền

Nguồn tin: Công văn số 1717/UBND-KGVX ngày 30/3/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI