Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lượt xem: 167

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 69/TTr-STTTT ngày 24/3/2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1611/KH-UBND ngày 25/3/2021 tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 ttrên địa bàn tỉnh Quảng Nam với những nội dung cụ thể sau:

                              

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và các ngày lễ lớn trong năm 2021 tại cấp cơ sở, tạo không khí thi đua thu hút sự tham gia của cộng đồng hướng tới ngày hội của những người yêu sách.

2. Tiếp tục kế thừa và phát huy thành công của các lần tổ chức Ngày Sách Việt Nam; xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc; tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, đội ngũ những người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách.

3. Tổ chức các hoạt động Ngày Sách tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

II. Thời gian, hình thức hoạt động

1. Thời gian

- Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra trong khoảng thời gian từ 01/4 - 21/4/2021.

- Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm sách và văn hóa đọc trong cộng động tỉnh Quảng Nam thực hiện từ ngày 01/4 - 31/12/2021.

2. Hình thức

- Tổ chức các sự kiện như: triển lãm sách, hội chợ sách; các cuộc thi tìm hiểu về sách; giới thiệu sách hay; mời các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, các doanh nhân yêu sách để giới thiệu về sách, nói chuyện về sách; tổ chức tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng...

- Phát động phong trào đọc sách tại trường học, tại gia đình và những không gian thích hợp; tổ chức các câu lạc bộ đọc sách với các hoạt động đa dạng, thiết thực trong các tổ chức, đoàn thể.

- Tổ chức giới thiệu sách, tài liệu không kinh doanh, bản tin; bán sách giá ưu đãi, trưng bày sách hay, sách đẹp, phục vụ đọc sách miễn phí.

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề, các cuộc thi đọc sách, thi bình sách, kể chuyện theo sách trong các trường học. Tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị, hoạt động văn hóa tại cơ quan, đơn vị…

- Phát động phong trào xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc sách ở nhà văn hóa các thôn, bản…

- Quyên góp sách tặng học sinh nghèo, hỗ trợ sách cho các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

III. Nội dung thực hiện

1. Hoạt động triển lãm Ngày Sách Việt Nam cấp tỉnh

Hoạt động triển lãm Ngày sách Việt Nam cấp tỉnh tổ chức 01/4 - 21/4/2021 hoặc trong quý II, quý III/2021.

2. Hoạt động Ngày Sách Việt Nam tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng các chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách tại Thư viện tỉnh và Thư viện các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trong hệ thống trường: Tiểu học, THCS, THPT, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách tại các doanh nghiệp phát hành trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Ngày Sách trong lực lượng an ninh quốc phòng, lực lượng đoàn viên thanh niên và các tổ chức Hội, đoàn thể các cấp.

Đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19 trong năm 2021 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: triển lãm, tọa đàm, hội thi, hội diễn, lồng ghép hoạt động Ngày Sách vào các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2021, ưu tiên hình thức tổ chức trực tuyến.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban ngành

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tế, gắn với phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng chống, dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội; lồng ghép các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam với các sự kiện, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền, giới thiệu về các cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách về đất và người Quảng Nam...

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển lãm sách khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, cho phép các hoạt động đông người trở lại bình thường.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại Thư viện tỉnh và Thư viện các huyện, thị xã, thành phố.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trong các trường học trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh phong trào đọc sách trong trường học, xây dựng các mô hình thư viện hoạt động hiệu quả.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trong lực lượng an ninh, quốc phòng.

6. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8; xây dựng các chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc.

7. Tỉnh đoàn Quảng Nam: tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào đọc sách trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

8. Các tổ chức Hội, đoàn thể: tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trong hệ thống tổ chức Hội các cấp.

9. Trường Đại học Quảng Nam, các trường Cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với công tác đào tạo, sinh hoạt văn hóa của học sinh, sinh viên; tổ chức các hình thức giới thiệu sách theo chủ đề.

10. Các cơ sở in, đơn vị phát hành trên địa bàn tỉnh: tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách, treo băng rôn chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4 tại trụ sở, hệ thống cửa hàng, nhà sách để giới thiệu, quảng bá sách.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2021 tại địa phương. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. Phát huy giá trị các tủ sách của tổ chức, tủ sách gia đình và tủ sách tộc họ ở các địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến các cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của cộng đồng một cách sâu rộng, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam thông qua hệ thống cổ động trực quan và hệ thống truyền thanh cơ sở. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam 21/4.

Đề nghị các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch chung và điều kiện thực tế để tổ chức triển khai hiệu quả Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kết thúc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, đề nghị các đơn vị, địa  phương gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Nguồn tin: Kế hoạch số 1611/KH-UBND ngày 25/3/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI