Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 155

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 2069/KH-BCĐTƯATTP ngày 30/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021; Căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua và dự báo diễn biến tình hình an toàn thực phẩm năm 2021, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

1. Mục đích: Đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Yêu cầu: Triển khai toàn diện, xây dựng từng nhiệm vụ cụ thể sát với thực tế tình hình an toàn thực phẩm tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả việc chỉ đạo; tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn tỉnh. Kế hoạch phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm; chấp hành tốt các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm theo các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân công, phân cấp và đúng quy định hiện hành.

3. Mục tiêu chung

        Kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

         4. Mục tiêu cụ thể

- Số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên 30 người mắc < 02 vụ; tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc được ghi nhận dưới 07 người/100.000 dân.

- Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra an toàn thực phẩm trong các chương trình giám sát về an toàn thực phẩm nông sản < 6%.

- Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra an toàn thực phẩm trong các chương trình giám sát về an toàn thực phẩm thủy sản < 4%.

5. Nội dung kế hoạch

Công tác chỉ đạo

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý.

- Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương.

 Công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm

- Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

- Thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; trong đó, công khai tên các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vi phạm an toàn thực phẩm, đồng thời biểu dương các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm.

- Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho  Hội, đoàn thể các cấp và tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.

Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm

Thực hiện theo Kế hoạch số 37/KH-BCĐLNVATTP ngày 23/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thiết lập hệ thống giám sát ô nhiễm thực phẩm

          - Ngành Công Thương chủ động phối hợp với các ngành liên quan thực hiện giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo; quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

- Ngành Y tế củng cố hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm tại các tuyến; tăng cường hoạt động giám sát ô nhiễm thực phẩm tại các nhà hàng, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học nhất là các bếp ăn tập thể tại các trường mầm non, tiểu học…; tổ chức lấy mẫu giám sát và kiểm nghiệm đối với các sản phẩm sau: nước uống đóng chai, nước đá ăn uống, thực phẩm chức năng… để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trên sản phẩm nông, lâm, thủy sản; đặc biệt, tập trung các sản phẩm như: rau, củ, quả, thịt, thủy sản, các sản phẩm từ thịt và thủy sản tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản và các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, hóa chất dùng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

  - Các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường thực hiện giám sát định kỳ, giám sát đột xuất theo chuyên đề đảm bảo thực hiện được các mẫu giám sát; triển khai những biện pháp can thiệp phù hợp và kịp thời; tổ chức cảnh báo, thông báo nguy cơ và quản lý nguy cơ về an toàn thực phẩm  đối với các mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

 Nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, năng lực điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm

- Tiếp tục tăng cường năng lực kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Thực phẩm - Mỹ phẩm tỉnh phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Cung ứng và hướng dẫn sử dụng các loại Test nhanh về an toàn thực phẩm cho các Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố và Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn trọng điểm nhằm phục vụ có hiệu quả công tác kiểm tra an toàn thực phẩm và giám sát phòng, chống ngộ độc, các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia đào tạo về điều tra dịch tễ đối với bệnh truyền qua thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, sự cố về thực phẩm; phát hiện nguy cơ, đánh giá nguy cơ, thông báo nguy cơ và quản lý nguy cơ tại địa bàn trên cơ sở số liệu khoa học.

Thực hiện việc xây dựng và kiểm soát chuỗi thực phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến

- Tiếp tục duy trì, nhân rộng và hình thành các chuỗi cung cấp sản phẩm nông, thủy sản an toàn trong năm 2021.

- Đẩy mạnh hỗ trợ cơ sở xây dựng, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (Viet GAP, HACCP,…) và phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động

- Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động, làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn gắn kết xây dựng văn minh đô thị - văn minh thương mại và bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ thức ăn đường phố...

- Cụ thể hóa công tác quản lý loại hình dịch vụ nấu ăn lưu động trên địa bàn tỉnh.

 Tăng cường quản lý việc kinh doanh và sử dụng chất phụ gia thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các vi phạm về việc kinh doanh hóa chất, chất phụ gia thực phẩm không đúng quy định.

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chỉ được mua chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm bán trong các cơ sở được phép kinh doanh chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm; thực hiện đầy đủ quy định về mua, sử dụng (có sổ theo dõi) chất phụ gia thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

 Tăng cường hoạt động giám sát lưu thông hàng thực phẩm

- Chỉ đạo thực hiện cam kết kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm và văn minh thương mại theo quy định trong các chợ, siêu thị, phố đêm, dịch vụ thức ăn đường phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm phát hiện hành vi vi phạm nội dung ghi nhãn hàng hóa, về hàng giả, hàng nhái, hàng không bảo đảm chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không có nguồn gốc, xuất xứ.

- Tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý về vi phạm bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, mã số - mã vạch, hàng Việt Nam chất lượng cao...

- Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ tự phát, ngăn chặn việc hình thành các chợ tự phát và khi cần thiết phải xử lý để bảo đảm văn minh đô thị và sức khỏe cho người tiêu dùng.

- Thực hiện chương trình giám sát thông qua việc lấy mẫu sản phẩm nông sản, thủy sản để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại trên thủy sản nuôi. Tăng cường số mẫu giám sát về an toàn thực phẩm trong tất cả các lĩnh vực nông sản và thủy sản.

 Xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm (nếu có) xảy ra trên địa bàn tỉnh

Các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, vật tư kỹ thuật xử lý các sự cố gây mất an toàn thực phẩm (nếu có) trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng, ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 đạt hiệu quả.

   Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.

   Giao Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.

Các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo (bằng văn bản) về Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về an toàn thực phẩm) theo các mốc thời gian như sau:

   Báo cáo: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021: trước ngày 05/7/2021. Báo cáo năm 2021: trước ngày 05/12/2021.

   Sơ kết, tổng kết: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021: tháng 7/2021. Tổng kết năm 2021: tháng 12/2021.

  Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nguồn tin: Kế hoạch số 40 /KH-BCĐLNVATTP ngày 24/3/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI