Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa sự cố và hạn chế tai nạn lao động.

Lượt xem: 177

Thực hiện Thông báo số 565/TB-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2020 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2021; để chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trong thời gian đến; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1426/UBND-KGVX ngày 18/3/2021 yêu cầu:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau: Rà soát việc cấp phép, quản lý, vận hành các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo...; nhất là việc kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý định kỳ các công trình, thiết bị này. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng (thang máy, thiết bị nâng, các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trược, cáp treo...), chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo tai nạn lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phòng ngừa tai nạn lao động, đồng thời thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân rà soát, triển khai xây dựng quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động có dấu hiệu tội phạm; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức hướng dẫn các địa phương thống kê, báo cáo tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động; lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

          3. Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người lao động.

          4. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn, trong đó chú trọng khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn mình. Phối hợp với các Sở, ngành thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn theo quy định; lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Rà soát, thống kê các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo,... báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, theo dõi, đề xuất UBND tỉnh.

5. Các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; địa phương triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: Công văn số 1426/UBND-KGVX ngày 18/3/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI