Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai các nội dung của Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021 – 2022.

Lượt xem: 205

Căn cứ Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021 - 2025 do lãnh đạo các tỉnh, thành phố ký kết ngày 27/11/2020 tại tỉnh Quảng Nam, Kế hoạch số 01/KH-VKTTĐMT ngày 26/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2021 – 2022 về triển khai Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021 – 2022; UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch số 1336/KH-UBND ngày 15/3/2021 triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2022 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai các nội dung trong Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế) giai đoạn 2020 - 2025. Phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của tỉnh Quảng Nam, đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng. Tạo môi trường trao đổi, liên kết các doanh nghiệp, đơn vị du lịch trong vùng cùng nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch.

2. Yêu cầu:  Việc triển khai thực hiện phát triển du lịch dựa trên tinh thần tự nguyện, gắn kết, tương trợ, cùng phát triển; có bước đi thích hợp, theo từng giai đoạn, mục tiêu cụ thể, trên cơ sở lựa chọn những nội dung, lĩnh vực thiết thực, trọng điểm cho phát triển du lịch của tỉnh. Nội dung kế hoạch phải thật cụ thể, mục tiêu rõ ràng, tiết kiệm và đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Phát triển sản phẩm du lịch

1.1. Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh

- Nội dung:

+ Tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ hiện có:
Phố cổ Hội An, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, mở
rộng không gian phố cổ và chợ đêm Hội An; tổ chức chương trình “Đêm Mỹ
Sơn huyền ảo” tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, Làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu
(Duy Xuyên); Làng Bích họa Tam Thanh, Địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ); Làng du
lịch cộng đồng Triêm Tây, Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, Khu du lịch sinh
thái Rừng Hà Gia (Điện Bàn); Làng du lịch cộng đồng xã Tam Hải (Núi Thành);
Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh (Phú Ninh)...

+ Xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách, tạo nét độc đáo,
khác biệt phù hợp với thị trường khách, cụ thể: đẩy nhanh tiến độ các dự án du
lịch đang triển khai để đưa vào hoạt động: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
(Hoiana), Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, Khu nghỉ dưỡng TUI
Blue Nam Hội An…

+ Đẩy mạnh việc hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch miền núi như: làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), Vườn sâm Tắk Ngo (Nam Trà My), làng du lịch Đại Bình (Nông Sơn), Làng dệt Zara (Nam Giang), làng du lịch cộng đồng Bhoong (Đông Giang), Làng du lịch sinh thái Pơmu (Tây Giang).

+ Đầu tư khai thác các bãi biển du lịch Hà My (Điện Bàn), Biển Rạng (Núi Thành), Bình Minh (Thăng Bình), An Bàng (Hội An), Tỉnh Thủy (Tam Kỳ), Tam Tiến (Núi Thành), Tây Sơn Đông (Duy Xuyên) theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án quản lý và khai thác các bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Năm 2021 và 2022.

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp, đơn vị du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.

1.2. Xây dựng và triển khai các chương trình kết nối du lịch từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến với Quảng Nam và ngược lại.

- Thời gian: Năm 2021 và 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp, đơn vị du lịch.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan.

1.3. Xây dựng các tour và tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip trong nước và nước ngoài khảo sát du lịch tỉnh Quảng Nam trong chương trình liên kết.

- Thời gian: Năm 2021 và 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch, các đơn vị, địa phương liên quan.

1.4. Xây dựng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Nam và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Nội dung:

+ Tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ tại các điểm tham quan du lịch do nhà nước quản lý; vận động các doanh nghiệp giảm giá vé và giá các dịch vụ tại các khu, điểm du lịch do doanh nghiệp quản lý đến hết năm 2021 và có thông báo chính thức để các địa phương liên kết phối hợp triển khai thực hiện.

+ Triển khai các Biên bản thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình kích cầu du lịch: giữa các hãng hàng và Hiệp hội Du lịch; giữa các doanh nghiệp du lịch để cụ thể hóa chính sách ưu đãi kích cầu cho khách du lịch vào thị trường của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Thời gian: Năm 2021 và 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

2. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch

2.1.Tổ chức các sự kiện du lịch.

- Nội dung:

+ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam trong năm 2021.

+ Tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản năm 2021.

+ Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia năm 2022 tại Quảng Nam.

+ Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam năm 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

2.2. Tăng cường quảng bá du lịch Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trong liên kết trên các kênh truyền thông du lịch của các địa phương và quốc tế.

- Nội dung:

+ Đưa tin, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch Quảng Nam; phối hợp quảng bá hình ảnh du lịch của các tỉnh, thành phố liên kết trên báo chí, truyền hình địa phương và quốc tế (kênh truyền thông CNN, BBC...)

+ Phối hợp xây dựng video clip quảng bá chung cho 07 tỉnh, thành phố liên kết (dự kiến 02 video clip/năm).

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp, đơn vị du lịch.

2.3. Hỗ trợ chia sẻ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảng bá du lịch.

- Phối hợp chia sẻ thông tin quảng bá, kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá, trong đó giới thiệu phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam để các địa phương chia sẻ.

- Hỗ trợ tiếp nhận ấn phẩm du lịch của tỉnh, thành phố trong liên kết để quảng bá tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng xây dựng fanpage liên kết giữa 07 tỉnh, thành phố để du khách dễ dàng lựa chọn, truy cập; phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội xây dựng cẩm nang du lịch chung của 07 tỉnh, thành phố trong liên kết.

+ Thời gian: Năm 2021 và 2022.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp, đơn vị du lịch; các đơn vị liên quan.

2.4. Tham gia các sự kiện du lịch trong nước và tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam (roadshow) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

- Nội dung, thời gian, địa điểm:

+ Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội và tổ chức roadshow tại Thành phố Hà Nội năm 2021 và 2022: tháng 4.

+ Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC và tổ chức roadshow tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và 2022: tháng 9.

+ Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng năm 2021 và 2022: tháng 11.

+ Phối hợp tổ chức sự kiện Ngày Du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để giới thiệu về sản phẩm du lịch của 5 tỉnh, thành phố tại các sự kiện du lịch trong nước: Năm 2021 và 2022.

+ Tham gia các sự kiện du lịch khác của các tỉnh, thành phố trong liên kết: năm 2021 và 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp, đơn vị du lịch.

3. Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch

- Nội dung: Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, học tập nâng cao trình độ nguồn nhân lực ngành du lịch với các chuyên đề: Quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch; Quản lý khách sạn vừa và nhỏ, homestay và đào tạo hướng dẫn viên tại điểm; Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch.

- Thời gian: Định kỳ hàng năm. Năm 2022 tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Lớp tập huấn Kỹ năng quảng bá, xúc tiến.

- Địa điểm tổ chức: Tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trong liên kết.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch.

4. Công tác quản lý nhà nước về du lịch

4.1.Tham gia Hội nghị đánh giá chương trình liên kết năm 2021 và sơ kết triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

- Thời gian: Tháng 10/2021 (Hội nghị đánh giá chương trình liên kết năm 2021), tháng 11/2022 (Hội nghị sơ kết triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025).

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan.

4.2. Tổ chức các đoàn công tác học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm: mỗi năm 02 lần tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan.

4.3. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động du lịch giữa các địa phương với nhau; các giải pháp thúc đẩy liên kết giữa các địa phương và quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm của từng địa phương.

- Thời gian: Năm 2021 và 2022.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức
thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hằng năm, kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo.  Chủ trì xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở triển khai các nội dung được phân công. Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch trong liên kết tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch.

2. Sở Tài chính: Thẩm định đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các tin, bài tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch của Quảng Nam và các địa phương trong liên kết; xây dựng chuyên mục Diễn đàn liên kết trên sóng đài tỉnh Quảng Nam. Sở Thông tin và Truyền thông: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng phần mềm du lịch thông minh vào phục vụ du lịch.

4. Sở Y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương; theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch bệnh khi dịch Covid-19 cho giai đoạn mới; hình thành hệ thống cơ sở y tế
chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các địa phương có khách du lịch, các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

5. Các sở, ban, ngành đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai các nội dung trong Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021 – 2022; xây dựng cơ chế hỗ trợ tại các điểm tham quan du lịch do địa phương quản lý đồng thời vận động các doanh nghiệp giảm giá vé và giá các dịch vụ tại các khu, điểm du lịch do doanh nghiệp quản lý.

- Chủ động tổ chức và tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến, thực hiện các chương trình kích cầu du lịch.

- Tăng cường công tác quản lý điểm đến, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng để xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi tường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 5970/KH-UBND ngày 07/10/2019 về việc nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày

01/11/2018 của UBND tỉnh ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch tỉnh Quảng Nam.

- UBND thành phố Hội An: tập trung triển khai Đề án thí điểm kinh tế đêm, mở rộng không gian phố cổ và chợ đêm Hội An; đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi đỗ xe; đầu tư nâng cấp và hoàn thiện các điểm du lịch làng Cẩm Kim và Cù Lao Chàm; đầu tư bãi biển An Bàng; sắp xếp lại hoạt động kinh doanh trong khu phố cổ; tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay nhằm thu hút khách du lịch như: festival biển, festival ẩm thực, các hoạt động đường phố, sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản 2021, Tuần mùa hè Di sản…; tiếp tục triển khai chương trình “Một giờ vì Hội An sạch hơn”

- UBND thành phố Tam Kỳ: tập trung đầu tư nâng cấp và hoàn thiện các điểm du lịch: Làng Bích họa Tam Thanh, Địa đạo Kỳ Anh, bãi biển du lịch Tam Thanh và Tỉnh Thủy.

- UBND huyện Duy Xuyên: tập trung đầu tư bãi biển du lịch Tây Sơn Đông và Làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu; tăng cường tổ chức các hoạt động tại Mỹ Sơn để thu hút khách.

- UBND thị xã Điện Bàn: tập trung đầu tư nâng cấp và hoàn thiện Làng du lịch cộng đồng Triêm Tây, Bãi biển du lịch Hà My, Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú.

- UBND huyện Núi Thành: tập trung đầu tư hoàn thiện du lịch đảo Tam Hải, điểm du lịch Hố Giang Thơm và Biển Rạng.

- UBND huyện Tiên Phước: Tập trung đầu tư Làng du lịch cộng đồng Lộc Yên.

- UBND huyện Nông Sơn: tập trung đầu tư điểm du lịch cộng đồng Đại Bình.

- UBND huyện Nam Trà My: tập trung đầu tư Làng văn hóa du lịch cộng đồng Mô Chai kết hợp với thương hiệu sâm Ngọc Linh.

- UBND huyện Tây Giang: tập trung đầu tư Làng du lịch sinh thái Pơmu.

- UBND huyện Đông Giang: tập trung đầu tư Làng du lịch cộng đồng Bhờ Hoong.

- UBND huyện Nam Giang: tập trung đầu tư Làng du lịch dựa vào cộng đồng  Cơ tu

- UBND huyện Phú Ninh: tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, nâng cấp các sản phẩm du lịch tại Khu Du lịch sinh thái Phú Ninh.

7. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chủ trì triển khai các nội dung được phân công trong Kế hoạch. Chủ trì, tích cực triển khai các nội dung đã ký kết với các hãng hàng không đảm bảo hiệu quả. Vận động các doanh nghiệp du lịch tham gia gói kích cầu du lịch, miễn,
giảm vé tham quan các khu vui chơi giải trí, các điểm biểu diễn chương trình
nghệ thuật.

8. Các doanh nghiệp, đơn vị du lịch nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp an toàn, thân thiện; hưởng ứng, tham gia các chương trình kích cầu du lịch; xây dựng các chính sách kích cầu tại doanh nghiệp để thu hút du khách. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch theo Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ngày
05/5/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp tham gia ký kết triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng các nội dung đã ký kết; tích cực tham gia phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các nội dung của Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021 – 2022; yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: Kế hoạch số 1336/KH-UBND ngày 15/3/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI