Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy.

Lượt xem: 77

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4906/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/12/2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luậtvề an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành và sử dụng đối với thang máy; để tiếp tục chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong sử dụng thang máy (bao gồm: thang máy chở người, thang máy chở người và chở hàng; thang máy chở hàng); Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 7738/UBND-KGVX ngày 30/12/2020 yêu cầu:

Sở  Lao  động  -  Thương  binh  và  Xã  hội chủ  trì,  phối hợp  các  Sở:  Xây dựng, Công Thương, Giao thông vậntải, các ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện, thang máy gia đình, thiết bị nâng trên địa bàn tỉnh;việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tăngcường thanh tra, kiểm tra chuyên đề về việc tuân thủ pháp luậtvề an toàn lao động trong các tòa nhà cao tầng, công trình xây dựng có sử dụng thang máy. Xử lý nghiêm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân, đặcbiệt là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, ngườiquản lý các tòa nhà cao tầng không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng thang máy có yêu cầu về an toàn lao động.

Sở Xây dựng tăng cường quản lý đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy chuẩn kỹthuật, quy định về an toàn vệ sinh lao động trong các hoạtđộng khai thác, sảnxuất kinh doanh, các công trình xây dựng cao tầng, kịp thời thông báo đến Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh đối với các trường hợp máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc không thực hiện kiểm định  nhưng vẫn đang được sử dụng.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý các tòa nhà cao tầng phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định, có biện pháp chủ động phòng ngừa giảm thiểu tai nạn lao động,đảmbảo các điều kiện cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn./.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
1
 • Ông Ngô Quốc Vương
  20/01/1980 ( 41 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
  09/01/1981 ( 40 tuổi )
 • Ông Huỳnh Khánh Toàn
  04/01/1962 ( 59 tuổi )
 • Bà Trần Thành Mỹ Lệ
  02/01/1974 ( 47 tuổi )
 • Bà La Thị Thanh Nga
  01/01/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thảo
  01/01/1979 ( 42 tuổi )
 • Ông Phó Ban điều hành (Võ Văn Viên)
  01/01/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Lê Giao Quỳnh
  01/01/1993 ( 28 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thuận
  01/01/1987 ( 34 tuổi )
 • Ông Trương Văn Hoài
  01/01/1966 ( 55 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI