Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Lượt xem: 81

Sáng ngày 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh.

Hình ảnh tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam


Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, những điểm mới của Luật được Quốc hội thông qua, trong quá trình triển khai vẫn còn có những bất cập, phát sinh cần bổ sung, sửa chữa kịp thời. Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, bổ sung 3 điều; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung 18 điều.

Đối với những điểm mới cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức: Luật mới không quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; giao Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện chế độ công chức đối với người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước; đồng thời quy định chuyển tiếp đối với công chức trong các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng các quy định…

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, đặt ra những nội dung, vấn đề liên quan đến tổ chức biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập; danh mục vị trí việc làm; phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; thu hút nhân tài, giải quyết số lượng cấp phó dôi dư theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)…

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 44 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 51 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI