Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2020

Lượt xem: 151


Ngày 06/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, quý IV năm 2020. Sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, quý IV năm 2020; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

I. Các Sở, Ban, ngành và địa phương:

1. Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện dứt điểm những nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao nhưng chưa hoàn thành, đảm bảo không để tồn đọng, ứ đọng, trì truệ công việc làm kìm hãm sự phát triển chung của tỉnh.

2. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường cảnh quan trên địa bàn; tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật, tăng cường công tác giải quyết đơn thư từ cấp cơ sở; đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (2020-2025), tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân:

a) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương tập trung rà soát, đánh giá lại các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn, nhất là khu vực miền núi của tỉnh, kiểm tra, rà soát những nhà, cơ sở trường học nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lũ, sạt lở đất phải có phương án di dời về nơi ổn định, đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh và giáo viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo sớm trong công tác phòng, chống thiên tai cho các địa phương, người dân nắm bắt kịp thời. Thường xuyên liên hệ với Tổng cục Phòng chống thiên tai để tham mưu giải quyết hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão số 5 theo đề nghị của UBND tỉnh.

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương kiểm tra, rà soát, nắm cụ thể các công trình giao thông bị hư hỏng, thiệt hại, nhất là các cầu treo dân sinh để kịp thời hướng dẫn các địa phương trước mắt có phương án khắc phục tạm thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

c) Các địa phương chủ động chuẩn bị phương án dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, tổ chức cứu hộ cứu nạn kịp thời đối với các hộ dân bị chia cắt nhiều ngày trong các đợt mưa bão.

4. Tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản để các hoạt động của đời sống xã hội trở lại trạng thái “bình thường mới”. Sở Y tế chủ trì, xây dựng phương án, kịch bản cụ thể về ứng phó với các cấp độ, tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh và chủ  động hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Các Sở, Ban, ngành và địa phương căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế để xây dựng kịch bản, phương án ứng phó cho đơn vị, địa phương mình. Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là trong thời điểm giao mùa; tuyệt đối kiểm soát, không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch trên địa bàn tỉnh.

5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương làm việc cụ thể với các địa phương để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ.

6. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo kế hoạch; có phương án điều chỉnh, bố trí vốn cho phù hợp với tình hình thực tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh tích cực rà soát, làm việc với các chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn cho các dự án, công trình đã có khối lượng thực hiện nhưng thiếu vốn; việc tham mưu điều chuyển vốn cần quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong những tháng cuối năm 2020.

7. Kiểm soát chặt chẽ vấn đề chi ngân sách; tiếp tục chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách nhằm đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi trong tình hình khó khăn. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo không để thất thoát nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 ở mức cao nhất có thể; đồng thời không quá tận thu gây khó khăn cho các đối tượng nộp thuế trong tình hình hiện nay. Sở Tài chính liên hệ thường xuyên với Bộ Tài chính để được giải quyết hỗ trợ kinh phí bù hụt thu cho tỉnh.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi nền kinh tế của tỉnh đối với từng ngành, từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, bất động sản.

a) Sở Công Thương chủ trì tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp công nghiệp trong khả năng của địa phương.

b) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ theo Kế hoạch số 3245/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid-19 trong 02 năm 2020 và 2021; tham mưu phương án tổ chức các sự kiện để quảng bá, thu hút du lịch theo hướng gắn sự kiện với từng mốc thời gian trong năm; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố để chuẩn bị tốt nội dung và điều kiện phục vụ các hoạt động tại Diễn đàn liên kết, hợp tác phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội. Lùi thời gian đề xuất tổ chức Hội nghị du lịch toàn quốc qua tháng 01/2021 kết hợp khai trương khu du lịch Hoiana.

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền.

d) Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là tiếp cận đất đai.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương thực hiện tiếp việc rà soát lại các thủ tục hành chính, quy định về đầu tư, qua đó đề xuất loại bỏ những quy định không hợp lý và bổ sung những nội dung phù hợp đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành quy định về đấu thầu chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí trong tháng 11/2020.

9. Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo các điều kiện đưa Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam) vào hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh khảo sát địa điểm và đảm bảo tốt các điều kiện để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng của Trung tâm IOC; tổ chức các phiên họp của UBND tỉnh tại Trung tâm kể từ tháng 11/2020 đồng thời với chủ trương triển khai phòng họp không giấy tờ.

10. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2020 đảm bảo theo đúng quy định. Sở Nội vụ chủ trì khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức kỳ thi cụ thể; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết đối với các đối tượng ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

11. Các Sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục quy định; chuẩn bị chu đáo nội dung giải trình đối với các báo cáo, đề án để trực tiếp giải trình tại kỳ họp khi có yêu cầu.

12. Các Sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng và phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển của từng cơ quan, đơn vị và bắt đầu triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

II. Về một số nội dung khác:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án xử lý rác thải tại huyện Đại Lộc và huyện Núi Thành.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo nắm thông tin, tình hình về đề xuất đối với phương án tuyển dụng giáo viên tiểu học, mầm non. Trường hợp không đủ số lượng đăng ký theo chỉ tiêu phải sớm báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các ngành liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát lại các trường hợp được cấp phép và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (thuốc nổ, kíp nổ) trên địa bàn tỉnh để đảm bảo quản lý, hướng dẫn việc sử dụng theo đúng mục đích; đối với các trường hợp được cấp phép nhưng sử dụng vật liệu nổ không đúng mục đích thì căn cứ tính chất vi phạm để thu hồi giấy phép và xử lý theo quy định.

4. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025 được ban hành tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ủy ban Dân tộc Trung ương để triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn./.

Tác giả: Diệu Hiền

Nguồn tin: Thông báo số 382/TB-UBND ngày 08/10/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 44 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 51 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI