Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lượt xem: 113

Thực hiện Thông báo số 908-TB/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho ý kiến các nội dung liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội); nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5717/UBND-KGVX ngày 01/10/2020 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5402/UBND-QTTV ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan và chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

 Rà soát, tháo dỡ các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo như cờ, phướn, băng rôn, pa nô, các bảng quảng cáo… đã hết thời hạn thực hiện, có nội dung không phù hợp với nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng; các cờ phướng, băng rôn, pa nô… đã cũ, rách, ngã, đổ gây ảnh hưởng mỹ quan. Khẩn trương chỉ đạo các địa phương, đơn vị thay mới nội dung trên các phương tiện tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng cấp xã, Đại hội Đảng bộ cấp huyện sang nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

           Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cương quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực quảng cáo, tuyên truyền.

           Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội theo Kế hoạch số 188-KH/BTGTU ngày 31/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 341/SVHTTDL-QLVH ngày 30/3/2020 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng…

          Đối với thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành: đề nghị triển khai thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên các pa nô dọc tuyến Quốc lộ 1A, bao gồm trưng dụng pa nô quảng cáo thương mại của các doanh nghiệp hiện đang bỏ trống nội dung quảng cáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ việc trưng dụng pa nô của các doanh nghiệp theo đề xuất của các địa phương.

          Thông báo cho toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các khu dân cư trên địa bàn trang trí và thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền, hoàn thành trước ngày 05/10/2020. Thông báo cho toàn thể Nhân dân treo Cờ Tổ quốc từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020.

          Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội về UBND tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 14/10/2020./.

                             

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 44 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 51 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI