Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 1239

Sáng ngày 13/8, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh để thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ 17 Khóa IX của HĐND tỉnh về hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh:  Nội dung hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” tại Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017, Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện “ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025” tại Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu và được UBND tỉnh công nhận là ý tưởng/dự án khởi nghiệp; Các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hình ảnh tại cuộc họp

 
Nguyên tắc áp dụng: Ngoài các nội dung, chính sách quy định tại Nghị quyết này, các nội dung hỗ trợ khác của Đề án thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và các văn bản của Trung ương quy định. Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ, thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương hoặc địa phương. Trường hợp một tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư nhiều nội dung khác nhau của chính sách thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ các điều kiện. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

Nội dung và mức chi bao gồm: Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp; Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với nhóm cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp (sau đây gọi chung là đơn vị khởi nghiệp); Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý, thảo luận về đề án; đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh đề án, trong đó tập trung đánh giá lại những kết quả đã đạt được về hỗ trợ đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; quan tâm thêm về ác tiêu chí cụ thể như đối tượng, sản phẩm, phương thức hỗ trợ, tính ưu tiên hỗ trợ trong quy định ban hành, trong đề án phải đưa ra được mức hỗ trợ cụ thể, hợp lý với tình hình phát triển hiện nay của tỉnh…

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI