Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020

Lượt xem: 135

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 và Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh. Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020 được tổ chức đảm bảo an toàn, đúng quy định; yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung chủ yếu như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Các Sở, ngành, địa phương rà soát tất cả các công việc được giao trong công tác chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020 diễn ra nghiêm túc, đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào.

3. Công an tỉnh, Sở Y tế, Công ty Điện lực Quảng Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện phương án của đơn vị mình trong việc phối hợp tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố phảo có phương án bố trí phương tiện đảm bảo để giao nhận, chuyên chở đề thi, bài thi an toàn tuyệt đối.

5. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo:

- Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định.

- Khẩn trương ban hành quyết định thành lập các điểm thi, các ban phục vụ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

- Khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi, thanh tra thi để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng quy định.

- Thành lập Đoàn kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị tại các điểm thi nhằm đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi này.

  Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.

Tác giả: Diệu Hiền

Nguồn tin: Thông báo số 276/TB-UBND ngày 29/7/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI