Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 438

Để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm được tổ chức một cách thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, thật sự là Ngày hội toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2020 về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục (nhà trường và cơ sở giáo dục khác) và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Quyết định số 521/QĐ-TT ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh, Nhân dân toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng và tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chế độ, thể lệ, nội quy, quy tắc về bảo vệ an ninh, trật tự; cung cấp thông tin, tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn, tiêu cực xã hội… nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và vận động Nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, đấu tranh, góp phần xây dựng gia đình, khu vực dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Giao Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân” với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, làm tốt công tác “dân vận”; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với Nhân dân để Nhân dân tin yêu và giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Công an tăng cường phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kịp thời tuyên truyền những điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm để giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và động viên tinh thần các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ ngày 01/8 đến ngày 19/8 hằng năm, tùy theo điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các hoạt động như: ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tổ chức giao lưu, họp mặt, tuyên dương, khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng có công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự...; thăm hỏi động viên gia đình cán bộ làm công tác phong trào có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và gia đình có người hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức các hoạt động triển lãm, hội thi, hội thảo, văn nghệ, thể dục, thể thao… để tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và Trung tâm văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố hằng năm vào dịp 19/8 tổ chức treo cờ Tổ quốc, lắp đặt pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các tuyến đường, khu vực trung tâm huyện lỵ, các khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học...

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Hàng năm, cân đối ngân sách, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho Công an tỉnh đảm bảo phục vụ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” điểm tại các xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Công an; định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy theo qui định./.

Tác giả: Kiều Trâm

Nguồn tin: Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên:
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:
Email:
7
  • Ông Trần Văn Hậu
    14/07/1976 ( 45 tuổi )
  • Bà Võ Thị Hoàng Phi
    08/07/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI