Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Lượt xem: 82

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 3420/UBND-KTN yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình NTM, nhất là đối với các địa phương được UBND tỉnh phân công phụ trách; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo thời gian quy định. Các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM theo Công văn số 466/UBND-KTN ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các tiêu chí do ngành mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiêu chí do ngành mình phụ trách không đạt chuẩn ở các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, ảnh hưởng đến việc thực hiện theo tiến độ, mục tiêu chung của tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng NTM; tham mưu UBND, Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình NTM năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao để có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể chỉ đạo thực hiện dứt điểm trước tháng 9/2020.

Các Sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2020 đã được giao trong Chương trình NTM, nhất là kinh phí sự nghiệp phân bổ cho việc thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thực hiện tiêu chí thôn NTM, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP, không để thu hồi về ngân sách trung ương. Đến ngày 30/9/2020, nếu UBND xã/chủ đầu tư nào có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2020 được giao dưới 60% thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chuyển vốn cho các địa phương khác có nhu cầu (ưu tiên điều chuyển cho các xã trong huyện trước, sau đó mới điều chuyển cho các xã khác ngoài huyện), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Đến ngày 30/9/2020, đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tạm dừng giải ngân đối với các xã có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 được giao để phục vụ cho việc điều chuyển vốn. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chuyển và tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các xã/chủ đầu tư bị điều chuyển vốn../.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI