Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường lần thứ nhất

Lượt xem: 126

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất. Tại cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá và kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam thời gian qua của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường, nhất là cơ quan thường trực Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện tầm vóc, thể lực và trí tuệ cho trẻ em các huyện miền núi cao.

Để Chương trình Sữa học đường tiếp tục được triển khai có hiệu quả trong thời gian đến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tập trung thực hiện các nội dung sau:

Các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện thật tốt các nội dung trong Kế hoạch số 695/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Sữa học đường; nhất là việc kiểm tra chất lượng sữa, xử lý vỏ hộp sữa sau khi sử dụng.

Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường thực hiện đúng sự phân công nhiệm vụ theo tinh thần Thông báo số 92/TB-BCĐ ngày 04/6/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường.

UBND 06 huyện miền núi cao triển khai thực hiện thật tốt Chương trình Sữa học đường tại địa phương mình, định kỳ hằng tháng báo cáo việc tổ chức thực hiện Chương trình Sữa học đường về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường.

Trường hợp học sinh không có nhu cầu uống sữa từ Chương trình Sữa học đường, phải có cam kết rõ ràng trách nhiệm đối với phụ huynh học sinh; thực hiện điều tiết sữa dư một cách linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế tại từng trường, điểm trường cụ thể.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực thực hiện Chương trình Sữa học đường: Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với đơn vị trúng thầu cung cấp sữa (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam) trong việc giải quyết các vấn đề bất cập, phát sinh để thực hiện tốt hợp đồng đã ký kết, lưu ý các nội dung: kệ để bảo quản sữa, thời gian cung ứng sữa, việc cung ứng sữa đến điểm trường lẻ, lịch cung cấp sữa phải chủ động đến từng điểm trường. Thống nhất Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường họp định kỳ 3 lần/năm: đầu năm học (tháng 9), kết thúc học kỳ I (tháng 01) và kết thúc năm học (tháng 6). Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng Đề án, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường cho trẻ em 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam vào kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2021./.

Nguồn tin: Thông báo số 222/TB-UBND ngày 16/6/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI