Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020

Lượt xem: 117

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020 và đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

Yêu cầu các huyện có liên quan khẩn trương báo cáo, đăng ký nhu cầu xét tuyển giáo viên đối với giáo viên tốt nghiệp hệ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ; kết quả xét tuyển giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2020 (tổng số biên chế viên chức giáo dục đã giao cho các địa phương tính đến tháng 10/2020 sau khi trừ đi số giáo viên nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ hưu trước tuổi, giáo viên xét tuyển hệ cử tuyển và giáo viên được tuyển dụng sau kỳ xét tuyển vừa qua); căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển dụng giáo viên toàn tỉnh năm 2020 gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/6/2020.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương lập dự toán kinh phí kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về thi tuyển nhân viên hợp đồng tại các trường (nhân viên y tế, tài chính kế toán…): Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu thực hiện theo đúng chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2378/VPCP-KGVX ngày 08/4/2015 về công tác y tế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh sớm có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nguồn tin: Thông báo số 199/TB-UBND ngày 01/6/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI