Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Lượt xem: 156

Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2930/UBND-KTN ngày 01/6/2020 chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành, các Hiệp hội doanh nghiệp, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và tư nhân, các tổ chức xã hội: Tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam rộng rãi trong cộng đồng và từng người dân tạo tính lan tỏa góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội; Tổ chức giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới nhân Ngày Đại dương thế giới (08/6) với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) từ ngày 01 đến ngày 08/6/2020; Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) tại trụ sở đơn vị theo nội dung các thông điệp kèm theo.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020; trong đó tập trung một số nội dung sau: Tổ chức triển khai một số nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020; phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo; đổi mới công tác xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; Triển khai đồng loạt các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam dành chuyên trang và thời lượng phát sóng các chuyên mục, phim, tài liệu, phóng sự liên quan về các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ biển và hải đảo; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành: Tùy theo tình hình thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị chỉ đạo chọn các nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo kế hoạch chung của tỉnh cho phù hợp, thiết thực và hiệu quả;

BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực ven biển, hải đảo về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn;

UBND cấp huyện đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, “hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với UBMTTQ cùng cấp, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn đồng loạt tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, biển và hải đảo, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước,.. căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 trên phạm vi toàn địa bàn;

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam dành thời lượng phát sóng các chuyên mục, phim, tài liệu, phóng sự liên quan công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững,….và các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo Đài Truyền thanh, Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phát sóng và đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) tại các địa phương.

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã thành phố báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 02/7/2020 để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên Môi trường trước ngày 15/7/2020.

Đồng thời đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng các hoạt động thiết thực, hiệu quả và huy động sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Phát động Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường và môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, huy động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Tác giả: Diệu Hiền

Nguồn tin: Công văn số 2930/UBND-KTN ngày 01/6/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI