Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Vận động chính sách hỗ trợ các hợp tác xã tại Quảng Nam”

Lượt xem: 153

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1449/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Vận động chính sách hỗ trợ các hợp tác xã tại Quảng Nam” do Tổ chức Agriterra tài trợ.

Dự án được phê duyệt nhằm nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đồng thời, nâng cao năng lực cho cán bộ của Liên minh hợp tác xã tỉnh thông qua việc trao đổi đánh giá chương trình hợp tác phát triển hợp tác xã. Dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2020.

UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm chủ dự án và chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động dự án chi tiết trên cơ sở nguồn kinh phí đã được phê duyệt; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (bao gồm thủ tục xác nhận viện trợ tại Sở Tài chính); tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để ghi thu – ghi chi qua ngân sách theo quy định. Đồng thời giao Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

Tác giả: Kim Châu

Nguồn tin: Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 29/5/2020.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI