Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh Quảng Nam đạt được những kết quả quan trọng

Lượt xem: 94

Năm 2019, công tác giảm nghèo của tỉnh tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ.

Thực hiện công tác giảm nghèo, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể tiếp tục được phát huy; công tác tuyên tuyền được tăng cường, đa dạng về nội dung, hình thức; nhận thức về công tác giảm nghèo bền vững đã có sự chuyển biến mạnh ở các cấp, các ngành, các địa phương; nguồn kinh phí phân bổ cơ bản đáp ứng yêu cầu; nguồn lực huy động từ xã hội được tăng cường, nội dung hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; UBND các cấp đã ban hành kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện quyết liệt; các Sở, ngành đã hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; quá trình thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương; một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được UBND tỉnh phân cấp cho địa phương chủ động thực hiện. Việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo theo số lượng hộ nghèo đã làm cho công tác hỗ trợ giảm nghèo thực chất hơn, cụ thể hơn, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019.

Năm 2019, toàn tỉnh còn 25.650 hộ nghèo, tỷ lệ 6,06%, giảm 1,51% so với năm 2018, tương ứng giảm 5.887 hộ nghèo, vượt 117,62% so với chỉ tiêu đề ra; trong đó, khu vực đồng bằng còn 8.201 hộ nghèo, tỷ lệ 2,42%, giảm 0,77%, khu vực miền núi còn 17.449 hộ nghèo, tỷ lệ 20,85%, giảm 4,54%, 06 huyện nghèo còn 14.289 hộ nghèo, tỷ lệ 32,37%, giảm 6,55% so với năm 2018. Số hộ nghèo thuộc chính sách người có công giảm từ 689 hộ còn 416 hộ; số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm từ 8.672 hộ (2,08%) xuống còn 7.747 hộ (1,83%).  Ssố hộ cận nghèo toàn tỉnh giảm còn 10.922 hộ, tỷ lệ 2,58%; giảm 0,74% so với năm 2018, tương ứng giảm 2.919 hộ, chưa đạt mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND  của HĐND tỉnh

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 21/5/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI