Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Lượt xem: 97

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 2753/UBND-KGVX ngày 21/5/2020 đồng ý giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.


    
 Theo đó thời gian tổ chức Lễ ra quân sẽ vào ngày 23/5/2020 (theo Kế hoạch liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 15/5/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam), trong đó có các hoạt động cụ thể như sau: tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tiếp sóng với điểm cầu Trung ương; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các địa phương (quá trình tổ chức phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông); tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

               
UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 15/5/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam, thực hiện tuyên truyền, vận động thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các khu dân cư trên địa bàn.

              
Giao Bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN, thực hiện tuyên truyền, vận động thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các khu dân cư trên địa bàn.

               
Giao Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền hưởng ứng  Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân theo quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó nêu bật ý  nghĩa, lợi  ích của chính sách bảo hiểm xã hội.

               
Giao Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tổ chức Lễ ra quân diễu hành đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

               
Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn vào ngày 23/5/2020; thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo hoàn thành các chi tiêu kế hoạch được giao./.


Tác giả: Kim Châu

Nguồn tin: Công văn số 2753/UBND-KGVX ngày 21/5/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI