Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giải quyết các tồn tại về cung cấp nước sạch và quản lý tài sản sau đầu tư

Lượt xem: 141

Ngày 11/5/2020, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn tại về cung cấp nước sạch và quản lý tài sản sau đầu tư và đã kết luận một số nội dung như sau:

Yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ các điều kiện, tiêu chí công trình, dự án được áp dụng cơ chế khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước sạch tập trung gian đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị quyết số 30/2018/ND-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư các công trình cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Khẩn trương rà soát các quy định hiện hành của pháp luật, đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện phân vùng cấp nước để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư trên địa bàn và đảm bảo nhu cầu nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt. Đối với việc bàn giao mạng lưới cấp nước cấp 3 trong các khu dân cư, khu đô thị xây dựng mới: Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh theo hướng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam lắp đặt thiết bị đo đếm và cấp nước đến điểm đấu nối khu dân cư, khu đô thị; bàn giao tài sản mạng lưới cấp nước cấp 3 trong các khu dân cư, khu đô thị cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành, cung cấp nước cho nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện đấu thầu lựa chọn tổ chức quản lý vận hành 06 nhà máy nước đã bàn giao từ Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho UBND các huyện, thị xã quản lý (bao gồm cả đấu thầu vận hành mạng lưới cấp nước cấp 3).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đề xuất phương án cấp nước sạch cho các khu vực dân cư phân tán, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân.

Sở Tài chính khẩn trương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các huyện, thị xã tổ chức đấu giá thực hiện quản lý vận hành các hệ thống cung cấp nước sạch đã được bàn giao từ Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các địa phương quản lý (trong trường hợp Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã đề xuất thực hiện đấu giá). Làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam và tổng hợp ý kiến của các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh phương án giảm giá nước để góp phần khắc phục khó khăn cho người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy rà soát lại quy trình, thủ tục thoái vốn đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính để đề xuất UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án đảm bảo Nhà nước có thể chi phối hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong việc cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn tin: Thông báo số 183/TB-UBND ngày 19/5/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI