Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem: 158

Thực hiện Công văn số 958/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19; UBND tỉnh ban hành Công văn số 1518/UBND-NC ngày 19/3/2020 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:

- Tăng cường tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch Covid-19 trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các hành vi vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trước mắt, cần tập trung xử lý kiên quyết, triệt để, dứt điểm các vụ việc vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly, gây bức xúc dư luận xã hội đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua. Khi xem xét vụ việc vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nhất là các quy định liên quan đến việc xử lý các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly đảm bảo nghiêm khắc, đủ sức răn đe; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ việc, trong áp dụng pháp luật, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn giải quyết.

- Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 28/3/2020.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung tại Công văn này; tổng hợp báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (thay UBND tỉnh) về Bộ Tư pháp trước ngày 30/3/2020./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI