Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 120

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp người dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/3/2020, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nhất là, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đối tượng được trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam tích cực phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý; xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động trợ giúp pháp lý để các tầng lớp Nhân dân biết, tiếp cận và hưởng thụ dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí, đảm bảo thực hiện có hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tạo điều kiện thuận lợi để Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tham gia các hoạt động tố tụng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội về công tác trợ giúp pháp lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND cấp xã trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các chi nhánh của Trung tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

Tác giả: Kiều Trâm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI