Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 143

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Kế hoạch số 6238/KH-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 12/02/2020 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 có chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” và được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với mục đích nhằm đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

         
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai tốt theo kế hoạch ban hành, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI