Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên internet

Lượt xem: 172

Căn cứ Kế hoạch số 5657/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 -28/3/2020) gắn với kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975 – 24/3/2020); Kế hoạch số 57/KH-BTC ngày 17/01/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam và lịch sử Đảng bộ Quảng Nam trên internet; Thể lệ số 62/TL- BTC ngày 20/01/2020 về Thể lệ tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam và lịch sử Đảng bộ Quảng Nam trên internet, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát động tham gia cuộc thi tại Văn phòng cụ thể như sau:

1. Mục đích

 Tìm hiểu, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong suốt 90 năm qua, lịch sử, truyền thống quý giá về văn hóa Quảng Nam; qua đó giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng, khơi dậy lòng tự hào về lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; tiếp tục phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Quảng Nam, nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên về lý tưởng cách mạng Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời, tuyên truyền những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đã đạt được trong suốt những năm qua.

2. Yêu cầu

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng bố trí thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

          3. Đối tượng tham gia

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh  

          4. Nội dung tham gia

       - Tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam;

       - Tìm hiểu những thành tựu quan trọng qua 90 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh (1930- 2020), 45 năm giải phóng quê hương (1975 -2020).

          5. Hình thức tham gia

          - Thi trắc nghiệm trực tuyến. Người dự thi trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: http://thitimhieulichsu,quangnam.gov.vn hoặc truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ Quảng Nam” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://quangnam.gov.vn. Người tham gia dự thi phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính trong phần mềm bộ ngân hàng câu hỏi được thiết kế sẵn;

          - Số lượng câu hỏi trong mỗi đề thi trắc nghiệm là 20 câu và thời gian làm bài là 20 phút;

          - Mỗi người chỉ đăng ký thi 01 lần/01 kỳ;

          - Người dự thi đăng ký tham gia trực tiếp trên mạng tại địa chỉ http://thitimhieulichsu.quangnam.gov.vn. Để tham gia cuộc thi, người dự thi hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ trên;

          - Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi khi không có bất cứ trường thông tin nào, người đăng ký thông tin sai lệch so với thực tế.

          6. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Hành chính –Tổ chức: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, phát động đến cán bộ, công chức    và người lao động tại Văn phòng hưởng ứng tham gia cuộc thi; Thường xuyên phổ biến về đối tượng, hình thức, nội dung, thời gian dự thi, cách thức tham gia và các thông tin của cuộc thi đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng (qua tin nhắn nội bộ); theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức và người lao động tại Văn phòng tích cực tham gia, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng kết quả tham gia để chỉ đạo.

Lãnh đạo các Phòng, Ban: Phổ biến Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị; Quán triệt, đảm bảo 100% công chức, người lao động tại Văn phòng tham gia cuộc thi theo phân công cụ thể như sau:

+ Kỳ 1: gồm các Phòng Hành chính - Tổ chức, Khoa giáo – Văn xã, Nội chính. 

+ Kỳ 2: gồm các Phòng Tổng hợp, Quản trị  - Tài vụ, Kinh tế ngành. 

+ Kỳ 3: gồm các Phòng Kinh tế Tổng hợp, Kiểm soát Thủ tục hành chính, Ban Tiếp Công dân. 

Cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng: Tích cực tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; tìm hiểu những thành tựu quan trọng qua 90 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh (1930- 2020), 45 năm giải phóng quê hương (1975- 2020) để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt; Mỗi cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng có thể tham gia thi nhiều kỳ; mỗi kỳ thi đăng ký 01 lần/kỳ. Khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động tham gia thi nhiều kỳ. Trường hợp chưa tham gia kỳ thi theo phân công có thể tham gia kỳ còn lại..

 Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Phòng, Ban triển khai thực hiện Kế hoạch phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên internet đạt kết quả./.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI