Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Lượt xem: 214

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tại Công văn số 210/UBND-NC ngày 13/01/2020, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau dây:

1. Tiếp tục duy trì, củng cố tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo và tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

         
2. Đối với tủ sách pháp luật truyền thống tại các xã, phường, thị trấn (không thuộc diện quy định tại Khoản 1, Công văn này) và ở cơ quan, tổ chức (không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ trước đây thì thực hiện như sau:

         
Giao UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tự quyết định việc có tiếp tục duy trì hay không đối với tủ sách pháp luật truyền thống của mình:

- Nếu tủ sách pháp luật còn tiếp tục phát huy hiệu quả thì bố trí kinh phí cho hoạt động đến hết năm 2020; từ năm 2021 về sau, tiến hành xã hội hóa việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo hướng tự quản cộng đồng.

- Nếu xét thấy không cần tiếp tục duy trì tủ sách pháp luật nữa thì thực hiện như sau:

+ Đối với cấp xã, thực hiện chuyển tủ sách pháp luật thành bộ phận “sách, tài liệu pháp luật” của Thư viện cấp xã hoặc của điểm Bưu điện - Văn hóa xã hoặc Trung tâm học tập cộng đồng đang có trên địa bàn; bố trí kinh phí hoạt động đến hết năm 2020. Từ năm 2021, kinh phí dành cho bộ phận “sách, tài liệu pháp luật” được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin mà tủ sách pháp luật được sáp nhập (việc sáp nhập tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31/12/2020).

+ Đối với các cơ quan, đơn vị thì tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020; bố trí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020; lựa chọn sách, tài liệu phù hợp có giá trị để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phạm vi thẩm quyền quản lý.


3.
Giao Sở Tư pháp làm đầu mối, tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo các nội dung trên. Tổng hợp thông tin, kết quả hoạt động tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; lồng ghép báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp trong báo cáo định kỳ kết quả công tác tư pháp 6 tháng và hằng năm.


4.
Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động của tủ sách pháp luật theo quy định.


5.
UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã thực hiện các nội dung liên quan theo thẩm quyền.


6.
Định kỳ 06 tháng, năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả hoạt động tủ sách pháp luật trong báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để báo cáo Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI