Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 232

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân; UBND tỉnh ban hành Công văn số 1525/UBND-TH ngày 23/3/2021 yêu cầu:

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm, đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021. Tiếp tục triển khai và tham mưu bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách hiện có; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo; kết hợp triển khai xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tăng cường thu hút nguồn lực lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành dứt điểm, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới với các nước cũng như cập nhật thường xuyên, tổ chức tuyên truyền các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách của Nhà nước, giao lưu nhân dân khu vực biên giới, tăng cường tần suất tuần tra song phương, nâng cao hiệu quả giao ban các cấp để ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động xâm phạm đường biên, mốc giới và vi phạm quy chế biên giới; làm tốt công tác chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các tội phạm xuyên biên giới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong khu vực biên giới. Chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo và kiến nghị đề xuất đối với những diễn biến tại khu vực biên giới như hoạt động của các thế lực phản động, lôi kéo người vượt biên, gian lận thương mại, các loại tội pham, buôn bán ma tuý… Công bố, công khai kịp thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm quy hoạch sử dụng đất nhất là các trường hợp vi phạm phạm pháp luật, sử dụng đất lãng phí. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai tại các khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải đảo.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong cập nhật các nội dung mới theo chỉ đạo của cơ quan Trung ương, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn tỉnh để thực hiện hiệu quả các mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện, tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu./.

Nguồn tin: Công văn số 1525/UBND-TH ngày 23/3/2021

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI