Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phê duyệt Dự án do Tổ chức Children of Vietnam (COV) tài trợ

Lượt xem: 130

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 phê duyệt Dự án “Hỗ trợ xây mới 07 hệ thống lọc nước, tặng xe đạp, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và các hỗ trợ khác” do Tổ chức Children of Vietnam (COV) tài trợ, với các nội dung chính sau:

Tên dự án: Hỗ trợ xây mới 07 hệ thống lọc nước, tặng xe đạp, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và các hỗ trợ khác. Chủ dự án: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang. Dự án do Tổ chức Children of Vietnam (COV) tài trợ, thực hiện từ tháng 02/2020 –  đến tháng 12/2020, với tổng kinh phí là 1.476.300.000 đồng. Địa điểm thực hiện dự án: tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tây Giang, nhà tài trợ lập kế hoạch chi tiết, triển khai các hoạt động dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định khác có liên quan; tổ chức lựa chọn và cấp phát nguồn viện trợ công khai đúng đối tượng; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng theo quy định. UBND huyện Tây Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức, triển khai các hoạt động của dự án đảm bảo các quy định hiện hành và đảm bảo công tác an ninh.

Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang, UBND huyện Tây Giang thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Tây Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí viện trợ theo đúng quy định./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI