Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 159

Để tăng cường trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt; theo Báo cáo số 50/BC-STNMT ngày 17/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Công văn số 423/UBND-KTN ngày 22/01/2020 yêu cầu:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình để tận dụng lượng rác thải có thể tái chế, tái sử dụng nhằm giảm lượng rác thải ra môi trường; báo cáo tình hình thực hiện quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn năm 2019, trong đó lưu ý nguồn kinh phí ngân sách nhà nước các cấp đầu tư cho thực hiện nhiệm vụ xử lý rác thải (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trước ngày 20/02/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án chủ động xử lý đối với các thời gian cao điểm do chưa thu gom tập trung kịp thời.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Phú Ninh, Điện Bàn và Tam Kỳ chủ động trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương; xây dựng kế hoạch quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, có phương án giải quyết tình huống không vận chuyển kịp theo kế hoạch, đảm bảo không để xảy ra sự cố tác động đến môi trường, tránh tình trạng ứ đọng rác thải như thời gian vừa qua. Tìm kiếm nhà đầu tư dự án xử lý rác thải để chủ động giải quyết lượng rác thải phát sinh trên địa bàn.

  3. UBND các huyện: Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Nông Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Quế Sơn tập trung công tác xử lý rác thải sinh hoạt, phải ban hành hoặc sửa đổi phương án vận hành các khu xử lý tập trung đảm bảo quy trình theo quy định, trong đó xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan; đầu tư kinh phí đáp ứng yêu cầu công tác xử lý rác thải (lao động, thiết bị, đất phủ, hóa chất xử lý); cải tạo các hạng mục về môi trường để đảm bảo quá trình xử lý rác thải không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (như cải tạo chống thấm cho các ô chôn lấp đã bị cháy lớp bạt HDPE, cải tạo hệ thống xử lý nước thải,…); thực hiện giám sát môi trường định kỳ tại khu xử lý; đồng thời, rà soát, có phương án xử lý đối với các hộ dân trong phạm vi bán kính 1.000 m và kịp thời giải quyết những phát sinh (nếu có).

4. UBND huyện Nam Trà My khẩn trương đầu tư khu xử lý rác thải để giải quyết rác thải trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn về môi trường.

5. UBND thành phố Hội An đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, nghiên cứu cải tạo lò đốt rác thải sinh hoạt để xử lý lượng rác vô cơ (sau phân loại và phần rác thải không xử lý được của Nhà máy xử lý rác thải thành phân compost); xúc tiến hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải để đảm bảo giải quyết toàn bộ lượng rác thải trên địa bàn thành phố.

6. UBND huyện Núi Thành nghiên cứu đề xuất vị trí để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải công nghệ cao của tỉnh (quy mô khoảng 20 - 30 ha). 

7. UBND huyện Đại Lộc khẩn trương khảo sát vị trí phù hợp để xây dựng lò đốt rác thải thay thế cho khu xử lý rác thải Đại Hiệp hiện đã quá tải.

8. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT; Công an tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện quy hoạch các điểm xử lý rác tại các địa phương, xúc tiến, chọn nhà đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao, bố trí kinh phí thực hiện theo cơ chế hỗ trợ và xử lý các phát sinh đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hướng dẫn triển khai thực hiện các giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn từng địa phương, kể cả trường hợp xảy ra sự cố;

- Tổng hợp kết quả thực hiện công tác quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt của cấp huyện trong năm 2019 và tiếp tục theo dõi tình hình quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương;

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn và cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo chỉ đạo tại Thông báo số 408/TB-UBND ngày 16/12/2019;

- Tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối các khu xử lý rác thải tập trung hiện có, đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ trong xúc tiến, kêu gọi, chọn các nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn theo quy hoạch mang tính khả thi và triển khai trong thời gian sớm nhất.

  10. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, lưu ý tăng cường các giải pháp xử lý lượng rác thải gia tăng trong khoảng thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán (chuẩn bị tốt nhân lực, phương tiện, thiết bị, hóa chất,…) tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; đồng thời có phương án chủ động xử lý các thay đổi bất thường của thời tiết (mưa, bão, ngập úng); không để xảy ra sự cố môi trường như thời gian vừa qua; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác dân vận, nắm bắt kịp thời các nguyện vọng, ý kiến của nhân dân để kịp thời giải quyết, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự khu vực.../.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI