Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 331

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 59/UBND-KTN ngày 06/01/2020 yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kỷ các nội dung theo quy định của pháp luật trong đề xuất, tham mưu các dự án thủy điện chưa triển khai xây dựng theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020 (Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ). Chủ trì, cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện của các chủ đập, hồ chứa thủy điện. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, vận hành không tuân thủ các quy trình vận hành đã được duyệt. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Kiên quyết dừng việc thi công trên hiện trường đối với các dự án thủy điện khi chưa đảm bảo các điều kiện khởi công theo quy định hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn chuyên ngành; lắp đặt hệ thống giám sát tự động, trực tuyến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định khác về quản lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khai thác sử dụng nước mặt và bảo vệ môi trường. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thủy điện thực hiện đầy đủ các thủ tục đất đai theo quy định trước khi đầu tư xây dựng, vận hành khai thác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh biện pháp đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, lưu ý rừng phòng hộ đầu nguồn theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, xử lý các chủ đầu tư và các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trong việc thực hiện các nghĩa vụ về trồng rừng thay thế (nếu có), chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thủy điện thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển mục đích đất rừng, rừng tự nhiên theo quy định hiện hành. Tham mưu trình phê duyệt phương án vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn theo điều kiện thời tiết và đúng quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng đập, hồ chứa nước. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Chủ trì, cùng với Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc, xử lý (nếu có) đối với các chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các cam kết theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, sạt lở. Hằng năm tổ chức khảo sát, rà soát, thống kê cụ thể những vùng hạ du các hồ chứa thủy điện; lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân biết để phòng, tránh; rà soát, xây dựng phương án di dời, sơ tán dân đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt. Phối hợp, hỗ trợ các chủ đập, hồ chứa thủy điện trong việc tuyên truyền cho nhân dân về công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du các nhà máy thủy điện. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, tập huấn để nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

Chủ đầu tư các dự án thủy điện: thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã và các Sở, Ban, ngành liên quan trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn tuyệt đối./.

Tác giả: Kiều Trâm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI