Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11, 11 tháng năm 2015; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2015

Lượt xem: 1416

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 11/2015

Trong tháng 11/2015, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành các Sở, ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các dự án vùng Đông, các dự án thực hiện tại Khu Công nghiệp Tam Thăng, Khu Kinh tế mở Chu Lai, Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; các vấn đề liên quan đến Công ty vàng Phước Sơn, Bồng Miêu.

Chỉ đạo đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; chỉ đạo xây dựng quy trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tiếp nhận dịch vụ nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến phát triển của doanh nghiệp: công khai báo cáo tài chính và ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp; thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; Quyết định số 1834/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

          UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016; ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016 đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, kịp thời kiểm tra, chỉ đạo hạn chế chế sạt lở bờ biển Cửa Đại; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng vùng chuyên canh và chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả tại một số địa phương. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công nhận các xã nông thôn mới theo Kế hoạch, chuẩn bị thủ tục đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương công nhận huyện Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Điện Bàn hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới; chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng; chỉ đạo điều chuyển nguồn vốn đầu tư của các công trình không có khối lượng sang các hạng mục, công trình có khối lượng để hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng; chỉ đạo triển khai cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thu chi ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ thu chi cuối năm; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; chỉ đạo kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường các biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tỉnh giai đoạn 2015-2016; chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng khai thác rừng, khoáng sản trái phép khu vực giáp ranh.

Trực tiếp kiểm tra,  chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn nhất là dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn đi qua Quảng Nam), các dự án lớn tại Khu Công nghiệp Tam Thăng, Khu KTM Chu Lai, khu liên hợp Sợi – Dệt – Nhuộm – May Quế Sơn. Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, các dự án vùng Đông của tỉnh.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông, cửa biển; hạn chế cấp phép khai thác khoáng sản sử dụng vật liệu thông thường; chỉ đạo thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo phòng chống các loại bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm sang người, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11); kiểm tra, công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia; ban hành Chỉ thị Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần VIII  tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018; chỉ đạo phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; tiếp tục chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa nhất là giải quyết các hồ sơ công nhận Mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên xung phong, người bị nhiễm chất độc da cam; chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế năm 2015; rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; chỉ đạo tăng cường các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông nhất là việc chở quá tải trọng trên các tuyến đường.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII; tham mưu UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri và trực tiếp trả lời ý kiến chất vấn theo quy định. Trong tháng, đã làm việc với các huyện: Đại Lộc, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại; tổ chức đón tiếp Đoàn Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc thăm, làm việc tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, phố cổ Hội An.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 11, 11 THÁNG NĂM 2015

          1. Về kinh tế

a) Sản xuất công nghiệp & TTCN

Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng hơn 34,7% so cùng kỳ (cả nước tăng 9,7%), mức tăng này khá cao so với cùng kỳ các năm trước[1]; trong đó, tăng cao ở nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải[2]; giảm ở ngành công nghiệp khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 tăng gần 33% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 10 tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành tăng hơn 28% so với cùng kỳ (cả nước tăng 12,8%); trong đó, tăng cao nhất là nhóm sản xuất xe có động cơ, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất giường tủ bàn ghế, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn[3]... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số nhóm sản phẩm mức tiêu thụ giảm mạnh như: Giày da giảm 74,5%,  sản xuất trang phục giảm gần 24%, sản xuất đồ uống giảm 20,6%.

Đến thời điểm 01/11/2015, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 28,7% so với tháng trước nhưng tăng 64,2% so với cùng kỳ. Tồn kho tăng cao ngoài nguyên nhân do giảm thị trường tiêu thụ thì một số mặt hàng tồn kho chủ yếu là do sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng chưa đến thời điểm giao hàng theo hợp đồng, nhất là các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản xuất trang phục.

Tính chung 11 tháng, chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp tăng hơn 10% so cùng kỳ năm trước. Trong đó tăng ở ngành công nghiệp chế biến chế tạo và cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải; giảm chủ yếu ở ngành khai khoáng, sản xuất và phân phối điện[4].

b) Thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 hơn 3.050 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 11 tháng lên gần 31.090 tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ (cả nước tăng 9,4%). Trong đó, tăng ở hầu hết các ngành thương nghiệp, dịch vụ và du lịch[5].

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tương đối ổn định, chỉ tăng nhẹ (tăng 0,04%) so với tháng trước; trong đó tăng chủ yếu là nhóm lương thực, thực phẩm, may mặc, đồ dùng gia đình. Bình quân 11 tháng, chỉ số giá tăng 0,65% so cùng kỳ (cả nước tăng 0,64%). Đây là độ tăng chỉ số giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây[6].

Xuất khẩu tháng 11 gần 55,6 triệu USD, tăng 19,5% so với tháng trước; nâng giá trị xuất khẩu 11 tháng lên gần 506 triệu USD, giảm 4,8% so cùng kỳ và chỉ bằng 66% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu giảm và thực hiện còn quá thấp so với kế hoạch chủ yếu là do một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh nhưng giá trị xuất khẩu giảm đáng kể như: Giày da chiếm 32,3%, giảm 19,7%; sản phẩm từ sắt thép giảm 11,2%; hàng thủy sản giảm 3,2%; hàng hóa khác giảm 19,4%.

  Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 989,6 triệu USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ, bằng 86% kế hoạch; trong đó, nhóm hàng linh kiện ô tô chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nhập khẩu tăng gần 52,8%; nguyên phụ liệu dệt may, giày da tăng gần 3%; linh kiện điện tử tăng 2,3%.

Do thời tiết thuận lợi, ít mưa nên lượng khách tham quan, lưu trú tháng 11 vẫn tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 33,6% so với cùng kỳ. Cộng dồn 11 tháng, tổng lượt khách tham quan và lưu trú hơn 3,6 triệu lượt; tăng 9,7%. Doanh thu hoạt động khách sạn nhà hàng hơn 7.250 tỷ đồng; tăng 15% so với cùng kỳ.

c) Về sản xuất nông nghiệp

Năm 2015, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm cả tỉnh gần 154.340 ha, có tăng so với năm 2014 nhưng không đáng kể (tăng 21 ha). Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm trên 518.550 tấn, giảm hơn 8.000 tấn so với năm trước; trong đó lúa giảm hơn 5.700 tấn, ngô giảm 2.360 tấn. Sản lượng các loại cây hàng năm khác cũng thấp hơn so với năm trước do giảm diện tích trồng như: Dưa hấu đạt 39,1 nghìn tấn, giảm hơn 9 nghìn tấn; khoai lang hơn 28,2 nghìn tấn, giảm 844 tấn.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định. Dịch bệnh được khống chế tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh, chuẩn bị nguồn thịt cung cấp trong dịp cuối năm.

Sản lượng khai thác thuỷ sản tháng 11 khoảng 4.300 tấn, nâng sản lượng khai thác thủy sản 11 tháng lên 73.500 tấn, tăng hơn 4.000 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 11 tháng khoảng 665 nghìn m3, tăng 11,2% so cùng kỳ.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

          Lãi suất huy động và cho vay giảm từ 0,2-0,5 % so với đầu năm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn phát triển sản xuất[7]. Tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và cao hơn mức tăng của cả nước[8]. Dự kiến đến cuối năm 2015, tổng huy động tại chỗ của các tổ chức tín dụng hơn 25.130 tỷ đồng, tăng gần 21,6% so với đầu năm; tổng dư nợ hơn 32.120 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

   Nhờ thực hiện nhiều biện pháp xử lý, thu hồi nợ nên lượng nợ xấu trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Dự kiến đến cuối tháng 12/2015, tổng nợ xấu gần 167 tỷ đồng, chiếm hơn 0,5% tổng dư nợ, giảm gần 33,7% so với đầu năm.

   Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến cuối tháng 11 đạt hơn 12.040 tỷ đồng, tăng 53,3% so cùng kỳ và vượt 32,3% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 7.690 tỷ đồng, tăng hơn 21% dự toán; thu xuất nhập khẩu hơn 4.090 tỷ đồng, vượt 70,5% dự toán và tăng gần 93% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương hơn 11.530 tỷ đồng, bằng 82% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.940 tỷ đồng, chi thường xuyên hơn 7.200 tỷ đồng, bằng 96,8% dự toán.

   3. Về đầu tư và xây dựng

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư xây dựng theo kế hoạch đã giao đầu năm và các nguồn tạm ứng trong năm. Xây dựng kế hoạch cho năm 2016, đối với nguồn do tỉnh quản lý, đã xây dựng danh mục báo cáo Thường trực HĐND; đối với nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương, đã có phương án phân bổ chi tiết đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục trình Trung ương thẩm định nguồn theo quy định.

Đến ngày 15/11/2015, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản  hơn 5.370 tỷ đồng (Kể cả vốn ứng), bằng 77% kế hoạch năm; Trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và nguồn khác giải ngân 80%; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 68%; nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu giải ngân 69%; nguồn chương trình mục tiêu 76%. Tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp so với kế hoạch chủ yếu là do công tác lập hồ sơ, thủ tục và giải phóng mặt bằng của một số dự án, công trình còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả dự án. Các ngành, chủ đầu tư cần tập trung rà soát, điều chuyển để đảm bảo giải ngân hết 100% vốn đầu tư phát triển năm 2015.

Trong tháng đã thẩm tra 10 dự án, công trình thuộc khối tỉnh quản lý với tổng giá trị quyết toán sau khi thẩm tra gần 41 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, đã thẩm tra 322 dự án, công trình; qua thẩm tra đã cắt giảm hơn 20,4 tỷ đồng so với chủ đầu tư đề nghị.

Tính chung 11 tháng đầu năm đã cấp mới 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 157,8 triệu USD, tăng 01 dự án so cùng kỳ năm trước; nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 115 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 1,8 tỷ USD. Trong tháng, đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 67 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 193 tỉ đồng; thu hồi 22 giấy phép đăng ký kinh doanh; giải thể 09 doanh nghiệp. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay có 802 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 433 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, 99 doanh nghiệp phải giải thể. So với cùng kỳ năm 2014, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 27,5%, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng hơn 39%; số doanh nghiệp giải thể giảm hơn 9%.

4. Về một số lĩnh vực xã hội

  Trong tháng, các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh chủ yếu chào mừng các ngày thành lập ngành như: Lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015); ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11; tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức thành công giải vô địch Taekwondo toàn quốc năm 2015 và chương trình giao lưu hữu nghị Việt – Lào .

Toàn tỉnh hiện có 47 cơ sở dạy nghề, tổng số lao động được đào tạo nghề năm 2015 hơn 30.000 người, trong đó chủ yếu là trung cấp, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng[9]. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 42.000 lao động, trong đó đưa 352 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, vượt kế hoạch đề ra[10].

Thực hiện tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2014-2015. Qua rà soát có hơn 87.320 trường hợp thực hiện đúng chế độ, chiếm tỷ lệ gần 92,8%; thực hiện chưa đầy đủ và thực hiện sai chế độ chiếm gần 8%. Phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2015 với gần 27.400 lượt người. Tổ chức vận động phụng dưỡng 106 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống mới được phong tặng nhưng chưa được phụng dưỡng[11]. Xác nhận, thực hiện chế độ hơn 53.500 trường hợp. Thực hiện chi trả trợ cấp đối với 91.000 trường hợp bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trên 9.000 hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trợ cấp xã hội với tổng kinh phí 310 tỷ đồng.

Các chương trình, chính sách giảm nghèo của Trung ương và địa phương được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả, đặc biệt là chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 119 của HĐND, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 xuống còn dưới 9%. Số lượng hộ thoát nghèo bền vững nhiều hơn gấp 2 lần những năm trước khi có Nghị quyết 119[12]. Năm 2015, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo hơn 282 tỷ đồng[13]. Nguồn vốn này tập trung thực hiện các mục tiêu hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chăm sóc bảo vệ rừng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và dạy nghề tại các địa bàn nông thôn, miền núi, các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển để phân bổ cho các công trình hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra Trung ương bổ sung 36 tỷ đồng hỗ trợ cho 2 huyện nghèo của tỉnh theo Quyết định 293 của Thủ tướng Chính phủ; ngân sách tỉnh hỗ trợ 35 tỷ đồng cho 3 huyện nghèo (chương trình 30c) theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Phân bổ ngân sách Trung ương gần 32 tỷ đồng để thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt với hơn 2.400/2.686 nhà, gần 90% của Đề án.

Do thời tiết bắt đầu vào mùa mưa ẩm nên tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay đã có 1.017 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, riêng trong tháng 11 có 636 ca mắc bệnh. Các ngành chức năng cùng với các địa phương đang tích cực xử lý các ổ dịch, hạn chế bùng phát, lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, trong tháng 11, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tổ chức tiếp 49 vụ việc với 51 lượt người; tiếp nhận 95 đơn khiếu nại, tố cáo và đơn khác, tăng 16 đơn so cùng kỳ. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo qui định.

  Từ ngày 16/10 - 15/11 trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 21 người và bị thương 43 người. Như vậy, tính chung từ đầu năm đến ngày 15/11/2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 252 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 163 người, bị thương 238 người; so với cùng kỳ năm 2014 giảm 17 vụ tai nạn, giảm 10 người chết và giảm 22 người bị thương.

          Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm đạt được những kết quả nhất định. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, lượng sản phẩm tiêu thụ cao hơn so cùng kỳ, nhất là hàng linh kiện điện tử và xe ô tô các loại. Dịch bệnh được khống chế, chăn nuôi phát triển ổn định. Thu ngân sách tăng cao so cùng kỳ và vượt dự toán năm. Nợ xấu giảm đáng kể, tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình tai nạn giao thông giảm. Vì vậy, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư cần bám sát kế hoạch và các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng còn lại; đặc biệt là thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, rà soát điều chuyển và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2015 đảm bảo đúng thời gian quy định. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2015

           Chỉ còn 01 tháng nữa là kết thúc năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung cao độ, quyết liệt và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2015 đã đề ra, ngoài nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý giá cả thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại; bảo đảm ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu vào thời điểm cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 sắp tới.

          2. Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời triển khai các giải pháp, phương án chủ động phòng chống lụt bão, nhất là sớm xây dựng phương án sạt lở khu vực biển Cửa Đại; triển khai dự án chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, Hội An; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 2015-2016; tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương xét công nhận huyện Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Điện Bàn hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016 đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

          4. Tăng cường các biện pháp đảm bảo các nguồn thu ngân sách Nhà nước năm 2015 ở tháng cuối năm, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định; xử lý kiên quyết tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, gian lận thuế, trốn thuế… Cân đối thu-chi ngân sách, đảm bảo hoạt động thường xuyên tại các địa phương, đơn vị.

Thực hiện giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư năm 2015 theo quy định; hoàn trả vốn tạm ứng từ ngân sách, vốn vay tồn ngân Kho bạc… đã đến thời hạn; không để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

          5. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, quản lý hiện trạng, hoàn thành các hồ sơ về thủ tục đất đai: dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (đoạn đi qua Quảng Nam), các dự án vùng Đông huyện Duy Xuyên, dự án Khu liên hợp Sợi - Dệt - Nhuộm - May; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang dở dang trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức tốt hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015); tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh thường tái phát vào mùa Đông, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh dịch tả,...

Hoàn thành công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 -2015 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014, tránh tình trạng lợi dụng chính sách. Tăng cường công tác nắm tình hình đời sống nhân dân ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, không để nhân dân thiếu lương thực trong mùa mưa bão. Tiếp tục rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm những vướng mắc về chế độ chính sách đối với người có công, người bị nhiễm chất độc da cam, người nghèo, các đối tượng xã hội còn tồn đọng trong năm 2015, giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

          7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng và sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường; kiểm tra các bến đò ngang, phương tiện đường thủy nội địa, cầu treo dân sinh trên địa bàn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

           8. Khẩn trương xử lý các tồn tại, vướng mắc của Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016; duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng.

           9. Khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba vào tháng 3/2015.

Tổ chức giao kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 kịp thời cho các ngành, địa phương sau khi HĐND tỉnh thông qua và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2016.

           Trên đây là báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 11, tình hình kinh tế xã hội tháng 11, 11 tháng năm 2015 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2015; các ngành và địa phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

(Nguồn: Báo cáo 219/BC-UBND ngày 02/12/2015)

[1] Cùng kỳ năm 2014 tăng hơn 6%, năm 2013 tăng 6,4%, năm 2012 tăng 17,4%

[2] Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 55,5%; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 53,7%

[3] Sản xuất xe có động cơ tăng gần 92,3%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 48,3%, sản xuất giường tủ bàn ghế tăng hơn 4 lần, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng hơn 51%

[4] Chỉ số lao động ngành chế biến, chế tạo tăng 11,6%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải nước thải tăng hơn 69%; ngành khai khoáng giảm gần 21%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 7%

[5] Thương nghiệp tăng gần 19%, dịch vụ tăng 10,2%, du lịch lữ hành tăng 41,7%, lưu trú ăn uống tăng hơn 15%

[6] CPI cùng kỳ 11 tháng: Năm 2014 tăng  3,98%; năm 2013 tăng 6,28%; năm 2012 tăng 9,84%

[7] Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-8%/năm đối với ngắn hạn, 9-11%/năm đối với trung dài hạn

[8] Cả nước dự kiến tín dụng tăng 17%.

[9] Trung cấp nghề hơn 1.000 người; sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng hơn 28.800 người

[10] Kế hoạch năm 2015 giải quyết việc làm cho 41.000 lao động, đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

[11] Toàn tỉnh có có 12.280 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 2.562 Mẹ được phong tặng; hiện còn sống 1.084 Mẹ. Đã có 978 Mẹ được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng.

[12] Trước khi có Nghị quyết 119, mỗi năm có từ 2.000 đến 2.500 hộ thoát nghèo bền vững. Khi có Nghị quyết hộ thoát nghèo bền vững tăng lên trên 5.200 hộ

[13] Gồm Chương trình 30a gần 156 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 114 tỷ đồng, Chương trình 135 hơn 125 tỷ đồng

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI