Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình KTXH tháng 10, 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2015

Lượt xem: 1318

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 10/2015

Trong tháng 10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2015.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phục vụ tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) và tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phục vụ Đại hội.

Chỉ đạo các ngành, địa phương hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; xây dựng Chương trình công tác Tỉnh ủy khóa XXI; chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khoá VIII và xây dựng Nghị quyết chuyên đề HĐND tỉnh năm 2016; kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2015 và đăng ký các nội dung đề án trong chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh; chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2015 và đăng ký danh mục đề án vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

Chỉ đạo thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất danh mục dự án PPP thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 của tỉnh; thành lập Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; làm việc với ngành Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về việc bàn giao Văn phòng Đăng ký quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất của các địa phương và các vấn đề liên quan; chỉ đạo tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, nhất là công tác giải ngân Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành còn tồn đọng; chỉ đạo triển khai thực hiện giảm giá cước của các đơn vị kinh doanh vận tải; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý về giá đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015 theo kế hoạch đề ra.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trong năm 2015 như  Dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An; Thiên đường Cổ Cò, các dự án thuộc Khu Công nghiệp Tam thăng ....

Chỉ đạo xử lý tồn tại về ưu đãi đầu tư vượt quy định của Chính phủ; chỉ đạo rà soát, báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016.

Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Nam Trà My để kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện; kiểm tra một số cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh; kiểm tra thực tế và chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác rừng trái phép khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh, Bắc Trà My; tổ chức lễ ký kết Quy chế tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa các huyện trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015; tổ chức Lễ mitting và Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2015; chỉ đạo thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015; tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về luân chuyển giáo viên; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Ban hành Chỉ thị về việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”; Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đăng cai tổ chức Giải vô địch Taekwondo toàn quốc năm 2015 tại Quảng Nam.

II. TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 10, 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

1. Về kinh tế

a) Về sản xuất công nghiệp & TTCN

Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 32% so với cùng kỳ, mức tăng này khá cao so với các năm trước[1]. Trong đó tăng cao ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 51,7%); ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải (tăng 54%). Riêng ngành công nghiệp khai khoáng chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn giảm gần 52%, chủ yếu do ảnh hưởng của việc dừng hoạt động 02 công ty vàng.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 giảm gần 11% so với tháng trước. Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn có mức tiêu thụ tăng cao nên chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng tăng 29,3% so cùng kỳ. Trong đó tăng cao nhất là nhóm sản xuất xe có động cơ tăng gần 92%; chíp điện tử tăng 49%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng hơn 42%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng hơn 5 lần.

Đến ngày  01/10/2015 chỉ số tồn kho giảm 5,3% so với tháng trước nhưng so với cùng thời điểm năm trước chỉ số tồn kho tăng khá cao, tăng gần 50%; mặt hàng còn tồn kho chủ yếu là do chưa đến thời hạn giao hàng theo hợp đồng, nhất là sản phẩm từ dăm gỗ và trang phục. 

Chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp 10 tháng tăng gần 9,7% so cùng kỳ năm trước; trong đó, tăng mạnh ở các ngành sản xuất ô tô; hoạt động thu gom, xử lý rác thải; khai thác, xử lý và cung cấp nước[2].  

b) Về thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 10 tháng đạt gần 28.040 tỷ đồng, tăng hơn 18% so cùng kỳ. Trong đó ngành thương nghiệp tăng 18,4%; lưu trú và ăn uống tăng hơn 15,6%; ngành dịch vụ tăng 22%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tương đối ổn định, chỉ tăng nhẹ (tăng 0,02%) so với tháng trước, trong đó tăng chủ yếu là ở nhóm lương thực thực phẩm, may mặc, đồ dùng gia đình. Bình quân 10 tháng chỉ số giá tăng 0,69% so cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất trong vài năm trở lại đây[3].

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn vẫn chưa có dấu hiệu tích cực, nên kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 10 tháng giảm gần 4% so với cùng kỳ và bằng 59,6% kế hoạch[4]. Một số mặt hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu giảm đáng kể so cùng kỳ như: Giày da giảm 23%; sản phẩm từ sắt thép giảm gần 11%; hàng thủy sản giảm gần 4%. Do vậy tăng xuất khẩu khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra[5].

Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt hơn 88 triệu USD; nâng tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng lên 934 triệu USD, tăng 34,3% so cùng kỳ, đạt 89,5% kế hoạch năm. Trong đó tăng chủ yếu ở nhóm hàng linh kiện ô tô, chiếm 69,5% trong cơ cấu nhập khẩu của tỉnh và tăng 60,6% so cùng kỳ; nguyên phụ liệu dệt may, da giày chiếm 17% và tăng 5,4%. Ngoài ra một số sản phẩm giá trị nhập khẩu cũng tăng so cùng kỳ: Linh kiện điện tử tăng 7%, kim loại thường tăng hơn 4 lần; hàng hóa khác tăng hơn 3 lần. Nhu cầu nhập khẩu của những mặt hàng này tăng cao là do các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất lượng hàng hóa lớn để đáp ứng nhu mua sắm và thực hiện theo các hợp đồng vào dịp cuối năm.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 10 gần 354 nghìn lượt, tăng 3,4% so với tháng trước[6]. Cộng dồn 10 tháng, tổng lượt khách tham quan và lưu trú gần 3,2 triệu lượt, tăng 13,7% so cùng kỳ[7]; trong đó khách lưu trú gần 1,7 triệu lượt, tăng 13%; khách tham quan 1,5 triệu lượt, tăng 14,3%.

c) Về sản xuất nông nghiệp

Đến nay, trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong vụ Hè Thu. Sản lượng lúa vụ Hè Thu gần 221 nghìn tấn, tăng gần 2 nghìn tấn so cùng vụ năm trước; năng suất hơn 49 tạ/ha, giảm gần 1 tạ/ha. Tính chung cả năm 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt 518,5 nghìn tấn; giảm trên 8 nghìn tấn so với năm 2014; trong đó sản lượng lúa giảm 5,7 nghìn tấn, ngô giảm 2,4 nghìn tấn. Sản lượng các loại cây hàng năm khác cũng thấp hơn so với năm trước do giảm diện tích trồng như: Dưa hấu sản lượng 39,7 nghìn tấn, giảm 8,7 nghìn tấn; khoai lang hơn 28 nghìn tấn, giảm 2,6 nghìn tấn.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định. Dịch bệnh được khống chế tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh, chuẩn bị nguồn thịt cung cấp trong dịp cuối năm.

Sản lượng khai thác thủy sản 10 tháng đầu năm 2015 hơn 69.200 tấn, tăng 3.800 tấn so với cùng kỳ năm 2014. Năng suất tôm nuôi bình quân cả năm 2015 khoảng 46,7 tạ/ha, tăng 5,9 tạ/ha; sản lượng đạt 12.400 tấn, tăng 4,4% so với năm trước.

          2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Đến cuối tháng 10, tổng huy động tại chỗ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh trên 24.410 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm; trong đó nguồn vốn huy động chủ yếu là VNĐ, chiếm hơn 97%; huy động bằng ngoại tệ chiếm gần 3%, giảm 3,5% so với tháng trước.

Tổng dư nợ cho vay hơn 31.020 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, cao hơn so cùng kỳ năm 2014 và vượt chỉ tiêu[8]. Trong đó, cho vay các chương trình ưu đãi lãi suất tăng khá: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ gần 6.970 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng dư nợ; cho vay chương trình nông thôn mới hơn 5.100 tỷ đồng, chiếm 16,6%; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn 5.430 tỷ đồng, chiếm 17,5%; cho vay đối tượng chính sách trên 3.350 tỷ đồng, chiếm gần 11%.

Nhờ thực hiện nhiều biện pháp xử lý, thu hồi nợ nên lượng nợ xấu trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Đến cuối tháng 10, tổng nợ xấu hơn 158 tỷ đồng, chiếm 0,5% tổng dư nợ, giảm hơn 37% so với đầu năm; trong đó, nợ xấu của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn 75 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng nợ xấu.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến cuối tháng 10 đạt hơn 11.060 tỷ đồng, tăng hơn 84,7% so cùng kỳ và vượt 21,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 7.066 tỷ đồng, tăng 11,3% dự toán; thu xuất nhập khẩu hơn 3.770 tỷ đồng, vượt 57% dự toán và tăng gấp hơn 2,5 lần so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 10.314 tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.418 tỷ đồng, chi thường xuyên 6.540 tỷ đồng, bằng 88% dự toán.

          3. Về đầu tư và xây dựng

Khối lượng thực hiện các dự án có vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2015 trên 311 tỷ đồng, tăng 7,5% so cùng kỳ. Chủ yếu tập trung cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới như: Cầu Giao Thủy; dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn Tam Kỳ, Thăng Bình; đường ĐT 607; dự án thu gom xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ... Đã hoàn thành một số công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI như: Cầu Cửa Đại, dự án Khu phố chợ Nam Phước; nâng cấp đường giao thông nội thị, thị trấn Khâm Đức; Thư viện huyện Núi Thành; Trụ sở làm việc và nhà tập luyện thi đấu cầu lông Liên đoàn Lao động huyện Thăng Bình...

Đến 15/10/2015, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản  năm 2015 hơn 4.000 tỷ đồng (Không kể vốn ứng), bằng 70% kế hoạch năm[9]; Trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và nguồn khác giải ngân 74%; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 64%; nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu giải ngân 66%; nguồn chương trình mục tiêu 71%. Các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các thủ tục nhằm bảo đảm giải ngân hết 100% nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2015.

Các địa phương, đơn vị tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối với những công trình mới năm 2016, đảm bảo phê duyệt chủ trương đầu tư đúng thời gian quy định (trước 31/10). Đồng thời hoàn chỉnh, bổ sung danh mục các công trình kế hoạch đầu tư công năm 2016 và đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, cấp mới 07 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 51 triệu USD[10], nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 112 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD. Cấp mới và điều chỉnh 49 giấy chứng nhận đầu tư trong nước với tổng vốn gần 5.690 tỷ đồng, tổng diện tích đất hơn 253 ha.

4. Về một số lĩnh vực xã hội

Trong tháng, hoạt động văn hoá trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các hoạt động chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXI và kỷ niệm các ngày thành lập ngành như: Gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân; 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 2 năm 2014-2015. Qua rà soát có hơn 87.320 trường hợp thực hiện đúng chế độ, chiếm tỷ lệ gần 92,8%; thực hiện chưa đầy đủ và thực hiện sai chế độ chiếm gần 8%. Đã giải quyết trợ cấp cho hơn 4.360 trường hợp chưa được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 795 trường hợp với số tiền trên 30 tỷ đồng.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên. Tháng 10, đã tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm, thu hút 59 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng hơn 400 lao động. Đưa 45 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài; nâng tổng số lao động đi làm việc theo hợp đồng tại các nước từ đầu năm đến nay là 257 lao động.

Từ đầu năm đến nay có 419 ca mắc bệnh sốt xuất huyết[11], Sở Y tế cùng với các địa phương đang tích cực xử lý các ổ dịch, hạn chế bùng phát, lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Từ ngày 16/9 - 15/10 trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người và bị thương 19 người. Như vây, tính chung từ đầu năm đến ngày 15/10/2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 226 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 142 người, bị thương 195 người; so với cùng kỳ năm 2014 số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 16 vụ, giảm 19 người chết và giảm 31 người bị thương. Giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ, giảm 05 vụ so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm đạt được những kết quả nhất định. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, lượng sản phẩm tiêu thụ cao hơn so cùng kỳ, nhất là thực phẩm và xe ô tô các loại, tuy nhiên bên cạnh đó nhiều ngành lượng hàng tồn kho vẫn còn khá cao[12]. Chăn nuôi phát triển ổn định. Thu ngân sách tăng cao so cùng kỳ và vượt dự toán năm. Nợ xấu giảm đáng kể, tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm. Công tác an sinh xã hội, được đảm bảo, tình hình tai nạn giao thông giảm. Đặc biệt đã chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Vì vậy, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư cần bám sát kế hoạch và các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 2 tháng còn lại; đặc biệt là thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, rà soát điều chuyển và giải ngân vốn đầu tư phát triển; hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2016 và 05 năm 2016-2020. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 15 (khóa VIII).  

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 2 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Để phấn đấu đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2015, trong 2 tháng cuối năm 2015 UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15/NQ-TU ngày 02/12/2014 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2015, ngoài nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn, xử lý hiệu quả nợ xấu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu, giải quyết tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Rà soát, đánh giá thực trạng việc thực hiện CCHC về cải thiện môi trường đầu tư, đề ra các giải pháp tạo đột phá trong năm 2016. Tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 và dự toán thu chi ngân sách năm 2016; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

 2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả đảm bảo cân đối ngân sách những tháng cuối năm. 

3. Đẩy mạnh thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; thực hiện thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành, vốn đầu tư kế hoạch năm 2015, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn TPCP theo đúng quy định; xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

4. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 

 

 

5. Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời triển khai các giải pháp, phương án chủ động phòng chống lụt bão, chú ý các địa điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối theo phương án tại chỗ; tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2016, trong đó chú ý triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ Đông-Xuân 2015-2016; có kế hoạch chủ động công tác phòng, chống hạn; tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác gỗ trái phép; tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ xét công nhận và công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục đầu tư xây dựng các xã đạt chuẩn năm 2015 và năm 2016 theo kế hoạch.

6. Tập trung giải quyết vướng mắc và đảm bảo tốt các điều kiện cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đi vào hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, thường xuyên tổ chức truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác trái phép trên từng địa bàn.

7. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015), 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2015) và chào đón năm mới 2016. Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015-2016.

8. Tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh thường tái phát vào mùa Đông; đặc biệt là chủ động kiểm soát, thực hiện tốt công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh không để bệnh dịch bùng phát, lan rộng và diễn biến phức tạp. Tiếp tục quan tâm, giải quyết những tồn đọng, vướng mắc về chính sách đối với người có công, người bị nhiễm chất độc da cam, người nghèo và các đối tượng xã hội.

9. Hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII sắp tới; hoàn thành việc trình thông qua các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình công tác và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của UBND tỉnh; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác năm 2015, xây dựng chương trình công tác năm 2016 (Công văn số 4734/ UBND-TH ngày 19/10/2015); đăng ký Nghị quyết chuyên đề HĐND tỉnh năm 2016 (Công văn số 4591/UBND-TH ngày 12/10/2015). Rà soát, đề xuất xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2016 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chuẩn bị tốt công tác giao kế hoạch kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 cho các đơn vị, địa phương sau khi HĐND tỉnh thông qua và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016.


10. Đẩy mạnh công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng, chống và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm. Tổng kết công tác quân sự địa phương, quốc phòng an ninh 2015, triển khai nhiệm vụ 2016. Tổng kết công tác giao nhận quân năm 2015, triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2016. Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân từ cơ sở. Tổng kết các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2015, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 theo đúng quy định.

11. Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và các tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh; giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; kiểm tra các bến đò ngang, phương tiện đường thủy nội địa, cầu treo dân sinh trên địa bàn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

 Trên đây là báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm; các ngành và địa phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.[1] Chỉ số sản xuất công nghiệp cùng kỳ năm 2014 tăng 5,7%, năm 2013 tăng 5,6%, năm 2012 tăng 17%

[2] Chỉ số sử dụng lao động ngành ô tô tăng 59,6%; hoạt động thu gom, xử lý rác thải tăng gấp đôi; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 29% so cùng kỳ

[3] CPI bình quân 10 tháng năm 2014 tăng 4,12%; năm 2013 tăng 6,5%; năm 2012 tăng gần 10%. Cả nước bình quân 10 tháng CPI tăng 0,67% so cùng kỳ

[4] Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2015 đạt 457 triệu USD. Kế hoạch năm 2015 kim ngạch xuất khẩu 766 triệu USD

[5] Kế hoạch năm 2015 xuất khẩu tăng 16% so với năm 2014

[6] Tháng 10 năm 2014 lượng khách tham quan lưu trú giảm 8,5%;  năm 2013 giảm 14% so với tháng trước

[7] Theo số liệu của Sở VHTT&DL tổng lượt khách tham quan lưu trú tháng 10/2015 là 251 nghìn lượt. Tính chung 10 tháng tổng lượt khách tham quan lưu trú hơn 3,3 triệu lượt, tăng 4,7% so cùng kỳ

[8] Chỉ tiêu tín dụng năm 2015 tăng trưởng từ 13-15%. Cùng kỳ năm 2014, tín dụng tăng 6,7%

[9] Cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ giải ngân bằng 73% kế hoạch

[10] Cùng kỳ năm 2014 cấp phép đầu tư 09 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 71 triệu USD

[11] Cùng kỳ năm 2014 có 67 ca mắc bệnh

[12] Sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất trang phục, các sản phẩm từ gỗ

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI