Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Lượt xem: 2324


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

          1. Về thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách về thuế, các quy định về giá; giảm lãi suất vốn vay, xử lý nợ xấu, hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo cung cầu hàng hóa. 

          2. Về thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và tiến độ các công trình xây dựng:

         Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đã ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại. Đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, cơ chế về hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp doanh nghiệp hằng tháng; thành lập Cổng thông tin điện tử đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và các dự án trên địa bàn tỉnh. 

3. Về tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược:

Đã tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, gắn với việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, cấp bách, như: cầu Cửa Đại và các đường dẫn, cầu Giao Thủy, các tuyến đường cứu nạn, cứu hộ ven biển, triển khai thực hiện đề án Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH), đề án phát triển giao thông nông thôn, các công trình trường học, bệnh viện…

Triển khai thực hiện tốt chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn, dân tộc và miền núi. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

          Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng Trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học.

Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt “cơ chế 1 cửa liên thông” nhằm giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. 

          4. Về thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân:

         Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm; các chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục đào tạo, y tế; các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các lễ hội truyền thống năm 2015. 

5. Về thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị.

          Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khai thác cát, sạn, sỏi lòng sông; đẩy mạnh thực hiện đề án thu gom xử lý rác thải ở khu vực nông thôn; bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị... Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng; ứng phó với biến đổi khí hậu.         

          6. Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015- 2021); kiện toàn, sắp xếp các Ban Quản lý dự án theo quy định; xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

          Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; tăng cường xử lý sau thanh tra. 

          7. Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại:

          Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Tăng cường công tác đối ngoại.

8. Về thực hiện quy chế làm việc, xây dựng và ban hành các đề án, văn bản QPPL năm 2015:

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh luôn tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên. Từng thành viên UBND tỉnh thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công việc được phân công. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với UBMTTQ Việt Nam, các Ban xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Việc chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh trình Hội nghị Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh đảm bảo theo kế hoạch, chương trình Hội nghị đề ra.

          II. TÌNH HÌNH KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

          1. Về kinh tế:

          - Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng tăng 11,46%, cao hơn so với cùng kỳ, gần đạt với mức tăng của chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm 2015[1].

          - Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 23.400 tỷ đồng, tăng 16% và cao hơn so với cùng kỳ[2]. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 16.180 tỷ đồng, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Khách tham quan lưu trú đạt 1,7 triệu lượt, tăng 7,5% và cao hơn nhiều so với cùng kỳ[3].

          Tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 247 triệu USD, bằng 98% so với cùng kỳ. Nhập khẩu tăng cao, đây là dấu hiệu tích cực cho tình hình sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên nhập khẩu tăng chủ yếu là linh kiện ô tô, điện tử; nhập khẩu phụ liệu da giày, may mặc giảm[4].

          - Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 4% (cùng kỳ 5%)[5]. Vụ Đông xuân 2015 tiếp tục được mùa; chăn nuôi phát triển ổn định và tăng so với cùng kỳ[6]. Sản lượng thủy sản 6 tháng đạt 50.700 tấn, tăng 5,8%; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 372.000 m3, tăng hơn 6,6% so với cùng kỳ.

          - Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1% so với cùng kỳ, thấp hơn so với những năm trở lại đây[7].

- Tổng dư nợ cho vay hơn 29.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Tổng nợ xấu trên địa bàn tỉnh giảm 12% so với đầu năm (khoảng hơn 221 tỷ đồng) và ở mức 0,8% tổng dư nợ.

- Thu ngân sách tăng khá cao so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm trên 6.320 tỷ đồng, đạt 69,45% dự toán, tăng 65% và cao hơn so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trên 4.000 tỷ đồng, tăng 41%; thu xuất nhập khẩu gần 2.140 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trên 5.930 tỷ đồng, đạt 42% dự toán năm.

          - Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá, trên 7.970 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch, chiếm 26,3% GRDP, tăng 7,2% so với cùng kỳ[8]. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt 53%, cao hơn so với cùng kỳ[9]. Đã khánh thành, đưa vào sử dụng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bảo tàng tỉnh, Nhà khách tỉnh, cầu Kỳ phú 1,2, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, trường THPT chuyên Lê Thánh Tông... Khởi công các công trình: cầu Giao Thủy, hạ tầng khu Công nghiệp Tam Thăng, nâng cấp hồ chứa nước Khe Tân, dự án liên hợp Sợi - Dệt - Nhuộm - May Quế Sơn, nước giải khát Numberone…

          - Công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư đạt hiệu quả hơn[10]; số lượng doanh nghiệp mới tăng khá, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm đáng kể so với cùng kỳ[11]. Cấp mới 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 556 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 112 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD. 

          2. Về văn hoá, xã hội:

          Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, rộng khắp nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhất là kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 40 năm ngày Giải phóng quê hương, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương được đẩy mạnh.

Tổ chức tốt Tết Nguyên đán Ất Mùi cho nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng; phong tặng, truy tặng và vận động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng[12]; sửa chữa, nâng cấp  nghĩa trang liệt sĩ[13]; đào tạo nghề, giải quyết việc làm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài[14] theo kế hoạch đề ra[15].

Giáo dục và đào tạo đạt kết quả tích cực, quy mô các ngành học, cấp học tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo có chuyển biến đáng kể. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên; các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm học 2015-2016.

Công tác dân số, gia đình, trẻ em và chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa các bệnh xã hội thực hiện tốt, không để xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

         


3. Về quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại:

          An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành tốt công tác giao quân đợt 1/2015. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (xảy ra 152 vụ, 101 người chết, 129 người bị thương; giảm 29 vụ, giảm 14 người chết và giảm 58 người bị thương so với cùng kỳ năm trước).

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Công tác tiếp công dân được duy trì tốt, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

          Công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh sự, thông tin đối ngoại thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định.

            Đánh giá chung: Sáu tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,46%, giá trị công nghiệp, du lịch dịch vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2014; giá cả, thị trường ổn định, lãi suất vốn vay, nợ xấu, hàng tồn kho giảm dần; sản xuất nông nghiệp ổn định; nông thôn miền núi được chú trọng đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Văn hóa - xã hội đạt kết quả quan trọng; thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí; công tác đối ngoại được tăng cường.

 Tồn tại, khó khăn đó là:

- Nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Xuất khẩu giảm, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ.

-  Tình hình hạn hán, nhiễm mặn, sản phẩm nông nghiệp làm ra tiêu thụ khó,   ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, miền núi. Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thấp.

-  Công tác quản lý đất đai có nơi thiếu chặt chẽ dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư những dự án quan trọng.

- Tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa xử lý triệt để. 

III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG  6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2015 đã đề ra, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây trong 6 tháng cuối năm: 

1. Rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội qua 6 tháng đầu năm, tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đầu năm. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảm nợ xấu và hàng tồn kho, ổn định giá cả, mở rộng thị trường… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, giải quyết tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo sát sao sản xuất vụ Hè Thu 2015 thắng lợi. Tiếp tục phòng, chống hạn, nhiễm mặn. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Phòng chống dịch bệnh chăn nuôi. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2015 có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số lên 56 xã đạt chuẩn NTM, huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện NTM và thị xã Điện Bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cuối năm 2015. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng; bảo vệ tài nguyên môi trường. 

3. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành cơ bản các công trình, hạng mục công trình giao thông, thủy lợi tránh thiệt hại trong mùa mưa lũ. Hoàn thành kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2015 và một số công trình, dự án lớn trong năm 2015 như: cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, đường Nam Quảng Nam, cầu Cửa Đại và đường dẫn phía Nam, đường cứu hộ cứu nạn Tam Kỳ - Thăng Bình để đảm bảo thông tuyến ven biển, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua Quảng Nam... Thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án lớn: Cầu Giao Thủy, dự án du lịch Nam Hội An; dự án Khu liên hợp Sợi - Nhộm - Dệt - May Đông Quế Sơn; dự án dệt may Panko - Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, dự án đường Điện Biên Phủ - Tam Kỳ... 

4. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm cam kết, đồng thời thu hút các dự án chiến lược, công nghệ sạch, không ô nhiễm môi trường vào địa bàn tỉnh.

          5. Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015- 2021); sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định; xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành ở các cấp, các ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, không để tình hình diễn biến phức tạp.

6. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chương trình giảm nghèo bền vững…; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học công nghệ, công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, Đại hội Đảng.

7. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát bãi bỏ thủ tục hành chính không còn phù hợp, công khai thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động theo “cơ chế 1 cửa liên thông” tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút dự án đầu tư vào địa bàn. Có giải pháp cụ thể để cải thiện 5 chỉ số giảm bậc gồm: tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động và cạnh tranh bình đẳng.

8. Xây dựng và ban hành các văn bản trong chương trình công tác, xây dựng văn bản QPPL năm 2015 của UBND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng gắn với việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đã đề ra. Chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. 

9. Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương; xây dựng cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt công tác giao quân đợt 2/2015. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác đối ngoại; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cấp cao thường niên Quảng Nam - Sê Koong năm 2015, cuộc họp thường niên với tỉnh Ubon Ratchathani, Vương quốc Thái Lan vào trung tuần tháng 8/2015. Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VII vào tháng 9/2015; phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ Huyện, Tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc./.

Anh Tư

(Nguồn: Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 7/7/2015)[1] Cùng kỳ 6 tháng năm 2014 GRDP tăng 11%; Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2015 là 11,5% 

[2] GTSX công nghiệp 6 tháng năm 2014 tăng 15,5%

[3] Khách du lịch 6 tháng đầu năm 2014 gần 1, 6 triệu lượt, tăng 5%.

[4] Nhập khẩu linh kiện ô tô tăng 79%, linh kiện điện tử tăng 44%; phụ liệu giầy da, may mặc giảm 17%.

[5] Nông nghiệp 4.372 tỷ đồng, tăng 3,1 %; lâm nghiệp 481 tỷ đồng, tăng 6,8%; thuỷ sản 1.656 tỷ đồng, tăng 5,5%.

[6] Tổng đàn gia súc gần 736.000 con, tăng 4,2%; tổng đàn gia cầm hơn 5,1 triệu con.

[7] Sáu tháng đầu năm 2014 CPI tăng bình quân 4,3%; 6 tháng đầu năm 2015 tăng gần 0,7% so với tháng 12/2014 và tăng gần 1% so với cùng kỳ.

[8] Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng năm 2014 hơn 7.400 tỷ đồng.

[9] Đến cuối tháng 6/2015 tỷ lệ giải ngân đạt 53%; cùng kỳ năm trước 49%.

[10] Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (năm 2014) được cải thiện, thuộc nhóm khá, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành cả nước.

[11] Cấp phép 23 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 724 tỷ đồng. Đã có 340 doanh nghiệp trong nước đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng; thu hồi 230 giấy phép doanh nghiệp ngừng hoạt động; 32 doanh nghiệp giải thể, 34 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 6%, doanh nghiệp giải thể giảm 46%, doanh nghiệp dừng hoạt động giảm 80%. Cùng kỳ năm 2014 đăng ký mới 321 DN; giải thể 59 DN;dừng hoạt động 163 DN

[12] Toàn tỉnh có có 11.659 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 2.541 Mẹ được phong tặng; hiện còn sống 1.105 Mẹ. Đã có 456 Mẹ được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng.

[13] Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang: Trung ương hỗ trợ 17 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 6 tỷ đồng.

[14] Trong năm đã đưa 111 lao động làm việc ở nước ngoài.

[15] Trung cấp nghề: 28 người, sơ cấp nghề: 4.089 người, dạy nghề dưới 3 tháng: 8.472 người.

 

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI