Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Lượt xem: 1476

Thực hiện Nghị Quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết 127 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015; UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác với các nhiệm vụ và giải pháp, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, góp phần phục vụ nội dung Đại hội Đảng các cấp và tham gia vào nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXI. Nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến và đạt kết quả tích cực, nhiều mặt nổi trội, đặc biệt là nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển, cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

1. Về thực hiện mục tiêu ổn định phát triển kinh tế

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp trong những năm trở lại đây. Tăng trưởng tín dụng cao hơn so với cùng kỳ. Lãi suất huy động trong 6 tháng đầu năm tương đối ổn định. Lãi suất cho vay bình quân ở mức 7%-8%/năm đối với ngắn hạn; 9,5%-10,5%/năm đối với trung dài hạn.

Tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh gần 22.400 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 29.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn chiếm tỷ lệ 30%, tăng hơn 4% so với đầu năm. Tổng nợ xấu trên địa bàn tỉnh còn hơn 221 tỷ đồng, chiếm gần 0,8% tổng dư nợ, giảm 12% so với đầu năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm hơn 6.320 tỷ đồng, đạt 69% dự toán năm, tăng hơn 65% so cùng kỳ. Trong đó thu nội địa hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 63% dự toán năm, tăng 41%; tăng thu chủ yếu ở khu vực ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân; đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nguồn thu giảm hơn 13% so cùng kỳ, chủ yếu giảm ở các doanh nghiệp khai thác vàng. Thu xuất nhập khẩu gần 2.140 tỷ đồng, bằng 89% dự toán, tăng gấp 2,5 lần so cùng kỳ. Thu nội địa, thu xuất nhập khẩu tăng khá cao, đây là dấu hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực cao để hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu cho cả năm 2015. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 5.930 tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm, tăng hơn 5,0% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên 3.800 tỷ đồng, bằng gần 51% dự toán.

Đầu tư và xây dựng, nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm là nhiều công trình trọng điểm của 5 năm qua được khánh thành, đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Nam như: Mở rộng và nâng cấp Quốc lộ IA, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Bảo tàng tỉnh, cầu Kỳ Phú 1&2, nhà khách tỉnh, Quảng trường 24/3, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, cầu Ái Nghĩa,... Thúc đẩy khởi công một số công trình mới quan trọng như: Cầu Giao Thủy, dự án khu liên hợp Sợi – Nhộm - Dệt – May tại khu công nghiệp Đông Quế Sơn, hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng, dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Tân; thúc đẩy tiến độ các dự án nước giải khát Number One, pesico, nhà máy bia; thu hút và cấp phép đầu tư dự án du lịch Nam Hội An, Panco, dự án điện cáp ngầm Cù Lao Chàm.... 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 7.970 tỷ đồng, bằng gần 43% kế hoạch năm, chiếm 26,3% GRDP, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 4,2%; vốn ngoài nhà nước hơn 2.450 tỷ đồng, tăng 12,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gần 520 tỷ đồng, tăng gần 12,7%. Mặc dù tốc độ tăng không cao và thực hiện còn thấp so với kế hoạch, nhưng tất cả các nguồn vốn đều tăng so với cùng kỳ, đây là cố gắng lớn trong thực hiện giải pháp trong huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước gần 4.270 tỷ đồng. Trong đó, 3.110 tỷ đồng Trung ương giao kế hoạch đầu năm; Trung ương bổ sung vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn khác hơn 321 tỷ đồng; ngân sách tỉnh huy động hơn 836 tỷ đồng (chưa kể nguồn vốn của 15 dự án ODA đang triển khai trong năm 2015).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 15/6/2015 đạt 50%, cao hơn cùng kỳ năm trước; trong đó ngân sách tỉnh giải ngân 39%, ngân sách huyện giải ngân 54%, ngân sách cấp xã giải ngân 61%; nguồn vốn trái phiếu chính phủ (đã trừ tạm ứng 243 tỷ năm 2014) giải ngân 69%; chương trình hỗ trợ theo mục tiêu 40%; chương trình mục tiêu quốc gia 43%. Tiếp tục rà soát, thúc đẩy hoàn chỉnh các thủ tục để giải ngân, đồng thời xem xét điều chuyển nguồn vốn đối với dự án không đảm bảo đúng các yêu cầu.

Cấp phép các dự án cho nhà đầu tư trong và ngoài nước ngày càng đi vào thực chất hơn. Số lượng doanh nghiệp mới trong nước tăng, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm đáng kể so với cùng kỳ . Rà soát, đánh giá, tổng hợp toàn diện tình hình thực hiện các cơ chế ưu đãi đầu tư vượt trội từ 31/12/2005 trở về trước, trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến. Xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2015-2020. Cấp mới 06 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 556 triệu USD, riêng dự án du lịch Nam Hội An (giai đoạn 1) 500 triệu USD; nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 112 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD. Tiếp nhận 37 chương trình dự án các tổ chức viện trợ phi chính phủ với tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng. Rà soát cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi đơn vị hành chính từ huyện lên thị xã Điện Bàn.

Trong thực hiện mục tiêu ổn định phát triển kinh tế, một số các cân đối lớn nền kinh tế chưa đảm bảo. Nhu cầu chi đầu tư phát triển lớn, nhất là yêu cầu đối với các công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2011-2015 phải hoàn thành, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tuy có cải thiện nhưng cần phải thực hiện tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, một số công trình, dự án lớn, vướng và chậm công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ như: Dự án đường Điện Biên Phủ, đường Tam Kỳ - Phú Ninh. Mặt khác do áp lực phải bàn giao mặt bằng với khối lượng lớn để triển khai các dự án như: Quốc lộ 1 A, đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Khu liên hợp Sợi - Nhuộm - Dệt - May Đông Quế Sơn; dự án Panko - Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, .... Vì vậy các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các địa phương, tập trung thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Tăng trưởng tín dụng thấp ở 5 tháng đầu năm (4,5%). Tỷ trọng xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước chưa cao (chiếm 30%). Thu nội địa có tốc độ tăng khá cao nhưng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm so với cùng kỳ, do hoạt động sản xuất không ổn định, đồng thời nợ thuế còn lớn của hai công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, các ngành, địa phương, tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2011-2015, bổ sung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Thực hiện Luật Đầu tư công, đã tổ chức xây dựng lấy ý kiến các nội dung về tiêu chí nhóm C trọng điểm; tiêu chí phân bổ nguồn vốn đầu tư. Khó khăn trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn là nguồn vốn Trung ương dự kiến sơ bộ thấp hơn rất nhiều so với dự kiến nhu cầu tối thiểu của tỉnh; nguồn vốn tăng thu, vượt thu ngân sách tỉnh phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế xã hội từng năm, nên thiếu tính ổn định, khó dự báo cho cả thời kỳ trung hạn. Chính phủ chưa ban hành Quyết định tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn thời kỳ 2016-2020 để các địa phương căn cứ xây dựng và thực hiện. Bên cạnh đó, thời hạn đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục đối với công trình mới năm 2016 đang đến gần (31/10), để hoàn chỉnh thủ tục công trình mới theo Luật đầu tư công cần nhiều thời gian, từ khâu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thành lập Hội đồng thẩm định, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, quyết định chủ trương đầu tư; vì vậy các ngành, địa phương tập trung rà soát, khẩn trương thực hiện đảm bảo các thủ tục theo quy định. 

2. Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng tăng 11,46% so với 6 tháng đầu năm 2014. Mức tăng này cao hơn mức tăng so với cùng kỳ, xấp xỉ đạt so với mức tăng của chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm gần 84,3%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 15,7%, tuy nhiên mức độ dịch chuyển còn chậm.

Tỷ trọng riêng ngành công nghiệp chiếm gần 37% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp hơn 23.400 tỷ đồng, tăng 16% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2014, mức tăng này cao hơn mức tăng cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên 16.180 tỷ đồng, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, đặc biệt là từ khi khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, đã thu hút được nhiều lượt khách đến với tour du lịch Tam Kỳ - Phú Ninh. Tổng lượt khách tham quan lưu trú gần 1,7 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ; khách lưu trú hơn 968 ngàn lượt, tăng hơn 12%. Doanh thu khách sạn, nhà hàng hơn 3.800 tỷ đồng, tăng trên 10%; doanh thu du lịch lữ hành hơn 132 tỷ đồng, tăng trên 35%. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 247 triệu USD, bằng 98% so với cùng kỳ. Bên cạnh một số mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá như: Dệt may, sản phẩm từ giấy, mây tre, sản phẩm gỗ, linh kiện điện; hàng thủy sản. Các mặt hàng còn lại hầu hết đều có giá trị xuất khẩu giảm nên tổng giá trị giảm so với cùng kỳ. Xuất khẩu quặng và khoáng sản giảm sâu; một số doanh nghiệp thuộc ngành giầy da, có giá trị xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn như: Giày Rieker, Groz-Beckert, có đơn đặt hàng ít, hợp đồng chưa nhiều, nên giá trị xuất khẩu giảm. Nhập khẩu tăng trên 36% so với cùng kỳ, giá trị 525 triệu USD. Nhập khẩu tăng cao trở lại nhằm đảm bảo cung cấp máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu cho sản xuất, đây là dấu hiệu tích cực cho tình hình sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên nhập khẩu tăng chủ yếu là linh kiện ô tô, điện tử tăng cao; riêng nhập khẩu phụ liệu da giầy, may mặc liên tục giảm trong những tháng gần đây, cùng với hợp đồng xuất khẩu chưa nhiều, nên dự kiến sẽ ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong những tháng tiếp theo.

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Vụ Đông xuân 2015, mặc dù cuối vụ gặp mưa, gây thiệt hại ở một số diện tích, tuy nhiên không ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nhìn chung vẫn được mùa, năng suất lúa bình quân 55,3 tạ/ha. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc đã được kiểm soát. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định và có tăng so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng hơn 50.700 tấn, tăng 5,8%; trong đó sản lượng khai thác thủy sản gần 42.600 tấn; sản lượng thủy sản nuôi trồng hơn 8.100 tấn. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 372.000 m3, tăng hơn 6,6%.

Tuy mục tiêu tăng trưởng kinh tế có cao hơn so với cùng kỳ và xấp xỉ đạt mức tăng của kế hoạch đề ra, nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, xuất khẩu có xu hướng giảm, nhập khẩu các mặt hàng giải quyết lao động như dệt may, da giầy giảm, tình hình hạn hán, thiên tai diễn biến phức tạp, cùng với các khó khăn của mục tiêu ổn định phát triển kinh tế nêu trên, dự báo sẽ khó khăn cho giải quyết việc làm, sản xuất và kinh doanh của các ngành kinh tế trong những tháng cuối năm.

3. Văn hoá xã hội tiếp tục được quan tâm, tích cực triển khai các giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội

Nhiều hoạt động văn hóa, tuyên truyền diễn ra trong 6 tháng đầu năm nhân sự kiện các ngày lễ lớn như 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…Tổ chức trọng thể kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, 40 năm ngày giải phóng quê hương và khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Tổng kết năm học 2014-2015, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên; kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tiếp tục công nhận 37 trường đạt chuẩn quốc gia.Toàn tỉnh hiện có 395 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ hơn 49%. Trong đó: Mầm non 107 trường, tỷ lệ hơn 44%; Tiểu học 182 trường, tỷ lệ hơn 68%; Trung học cơ sở 106 trường, tỷ lệ 49,5%; Trung học phổ thông có 06 trường đạt chuẩn, tỷ lệ gần 11%, đồng thời đã hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt thêm 06 trường đạt chuẩn, như vậy số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn năm 2015 dự kiến 12 trường, tỷ lệ 22%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo kế hoạch; đã đưa 111 lao động làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài. Hơn 2.000 người được trợ cấp thất nghiệp với số tiền trên 14 tỷ đồng. Tổng số lao động được tuyển sinh học nghề hơn 12.500 người, chủ yếu là sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng.

Kịp thời thực hiện chính sách người có công và an sinh xã hội. Phân bổ, chi tặng quà của Chủ tịch nước và của lãnh đạo tỉnh thăm Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 cho hơn 214 ngàn trường hợp với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Rà soát các trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở. Phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2015 với gần 27.400 lượt người. Tổ chức vận động phụng dưỡng 649 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống mới được phong tặng nhưng chưa được phụng dưỡng. Xác nhận, thực hiện chế độ gần 10.000 trường hợp, thẩm định, di chuyển hồ sơ, giải quyết đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công, giới thiệu giám định, xác định danh tính liệt sỹ. Cấp sổ ưu đãi học sinh - sinh viên con gia đình chính sách hơn 1.800 trường hợp. Thực hiện chi trả trợ cấp đối với 91.000 trường hợp bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trên 9.000 hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trợ cấp xã hội với tổng kinh phí 175 tỷ đồng. Phân bổ kinh phí Trung ương và địa phương 23 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 27 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã, huyện năm 2015.

Công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa các bệnh xã hội được duy trì thường xuyên, nhờ vậy, tình hình các loại dịch bệnh tương đối ổn định, khống chế tốt, không xảy ra loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào. Đặc biệt, tổ chức các biện pháp phòng chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus Corona (Mers-Cov) theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

4. Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình nông thôn mới tiếp tục thực hiện và đạt một số kết quả.

Thực hiện tốt các chính sách về ưu đãi vốn vay phục vụ cho phát triển sản xuất, dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa từ khâu sản xuất đến thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền khai thác, đánh bắt xa bờ. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, đồng thời động viên, khuyến khích ngư dân thường xuyên bám biển sản xuất. Thực hiện Nghị Định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, UBND tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu cho 06 huyện, thị xã, thành phố đóng mới tàu thuyền. Các ngân hàng thương mại đã tiếp cận 68 chủ tàu được UBND tỉnh phê duyệt phân bổ, ký kết 8 hợp đồng tín dụng cho vay với tổng giá trị cam kết gần 81 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 10 tỷ đồng, đồng thời đang tiếp tục hướng dẫn và hoàn tất hồ sơ để cho vay đối với các trường hợp đủ điều kiện. Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm cho 61 tàu và gần 2.000 thuyền viên với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động nhiều nguồn lực, với mục tiêu phấn đấu 20% xã hoàn thành vào năm 2015. Giai đoạn 2011-2015 ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh huy động hơn 700 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2015 đã cân đối hơn 260 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án hơn 3.000 tỷ đồng; hơn 30% nguồn vốn tín dụng hàng năm cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn; đồng thời huy động đóng góp từ các doanh nghiệp và nhân dân. Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình, các tiêu chí ở các xã trên địa bàn tỉnh được tăng lên đáng kể, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn so với bình quân chung cả nước. Ngoài 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn năm 2014, số nhóm các xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí hiện đang có 31 xã; từ 10 đến 14 tiêu chí có 35 xã; dưới 9 tiêu chí có 129 xã. Riêng năm 2015, phấn đấu có thêm khoảng 40 xã đạt chuẩn nông thôn. Như vậy toàn tỉnh dự kiến đến cuối năm 2015 dự kiến có khoảng 50/205 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ hơn 24%, dự kiến vượt chỉ tiêu đề ra (20%).

Năm 2015, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo hơn 318 tỷ đồng, tăng hơn 16,5% so với năm 2014. Nguồn vốn này tập trung thực hiện các mục tiêu hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chăm sóc bảo vệ rừng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và dạy nghề tại các địa bàn nông thôn, miền núi, các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển để phân bổ cho các công trình hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra ngân sách tỉnh hỗ trợ 35 tỷ đồng cho 3 huyện nghèo (chương trình 30c) theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho 243 hộ trong tổng số 3.563 hộ để thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh.

Đã hỗ trợ các địa phương 100 tỷ đồng từ nguồn vốn vay tín dụng, để thực hiện kiên cố hóa kênh mương, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng làng nghề và gần 240 km đường giao thông nông thôn; cùng với ngân sách cấp huyện và đóng góp của nhân dân, tiếp tục thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành đề án theo Nghị Quyết HĐND tỉnh đề ra, đường GTNT được bê tông hóa từ hơn 2.760 km năm 2010, lên hơn 4.260 km dự kiến cuối năm 2015, trong tổng số hơn 6.410 km, nâng tỷ lệ từ 49% lên 66,5%. Với nhiều chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, tập trung đầu tư, hỗ trợ cho khu vực khó khăn, nông thôn, miền núi nên kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đạt mục tiêu đề ra.

Tồn tại trong phát triển nông thôn, miền núi là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới chưa được phát huy cao; nguồn vốn tuy đã được huy động nhưng còn thấp so với nhu cầu bức thiết về tiến độ hoàn thành các tiêu chí; một số cán bộ trực tiếp thực hiện chương trình cấp xã triển khai sai nội dung, phương án sản xuất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến một số sai phạm phải xác minh xử lý. Việc triển khai các nội dung thực hiện Nghị định 67 từ lúc phê duyệt danh sách chủ tàu đến vay vốn đóng tàu còn chậm, giải ngân thấp (hơn 10 tỷ đồng), phần lớn các chủ tàu vỏ thép đều có nhu cầu điều chỉnh thiết kế mẫu nên kéo dài thời gian thực hiện; tính toán đánh giá phương án vay chưa thống nhất giữa chủ tàu và ngân hàng; chưa có quy trình thẩm định cho vay chung giữa các ngân hàng; nhiều lúng túng trong hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, xác định đối tượng đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp tàu thuyền.

5. Quản lý tài nguyên môi trường được quan tâm, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt

Tập trung tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trọng tâm là dự án mở rộng Quốc lộ IA và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép thăm dò khoáng sản; khai thác nguyên liệu phục vụ dự án đường cao tốc.

Thúc đẩy tiến độ một số dự án ODA về môi trường ở những vùng quan trọng, trước hết là xử lý nước thải, rác thải khu vực đô thị Tam Kỳ, Hội An; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; khôi phục rừng và phát triển bền vững. Tổ chức đánh giá môi trường chiến lược theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và thực hiện thí điểm về đánh giá phát thải khí nhà kính theo kịch bản của quy hoạch. Triển khai dự án đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Tình trạng phá rừng, khai thác rừng và vận chuyển trái phép lâm sản, khoáng sản từng bước được ngăn chặn. Các ngành chức năng và các địa phương triển khai phương án kiểm tra, truy quét các địa bàn trọng điểm về khai thác cát, sạn trái phép lòng sông Vu Gia - Thu Bồn gắn với việc quản lý phương tiện đường thủy thông qua công tác đăng ký, đăng kiểm; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng tại các lưu vực hồ thủy điện nên diện tích rừng bị chặt phá trong 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2014.

Khó khăn trong quản lý đất đai là hiện nay còn 16/18 huyện thành phố chưa triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2013, nên khó khăn công tác quản lý và giải quyết nhu cầu đất đai để thực hiện các dự án.

6. Nội chính, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; Tai nạn giao thông  đường bộ giảm so với cùng kỳ.

Các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; lực lượng an ninh đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường các cuộc tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh sự, thông tin đối ngoại thực hiện tốt, đảm bảo theo qui định. Chuẩn bị tốt các điều kiện và duy trì thường xuyên các hoạt động Hội nghị thường niên với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sêkông của nước bạn Lào.

Hoàn thành tốt công tác giao quân đợt I năm 2015, đảm bảo chất lượng, đủ 100% chỉ tiêu đề ra. Triển khai thực hiện kế hoạch khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Tổ chức huấn luyện các phân đội cứu hộ, cứu nạn ở các cấp. Phối hợp, tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các trường hợp ngư dân gặp sự cố trên biển.

Tổ chức vận động, đối thoại trực tiếp với nhân dân liên quan vùng dự án, nhằm giải thích, giải quyết những vướng mắc về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai dự án.

Tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng và công khai cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp để lắng nghe và giải quyết kịp thời đề nghị của doanh nghiệp, cách làm này đã được đa số doanh nghiệp đánh giá cao.

Tiếp tục thực hiện và kết thúc các cuộc thanh tra năm 2014 chuyển sang năm 2015, đồng thời tiến hành thực hiện 2.019 cuộc thanh tra và kiểm tra. Trong đó 74 cuộc thanh tra hành chính; 1.945 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm hơn 26,1 tỷ đồng, 63.620 m2 đất. Tất cả các trường hợp sai phạm đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước và kiến nghị xử lý khác.

Công tác tiếp công dân tại các địa phương, đơn vị được duy trì thường xuyên. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn đã tổ chức tiếp 5.677 lượt, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận 4.068 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó khiếu nại hơn 1.068 đơn, tăng 6,4%; tố cáo 111 đơn, tăng gần 1% và hơn 2.800 đơn khác. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhất là liên quan đến dự án mở rộng Quốc lộ IA và đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, chế độ chính sách, tư pháp; tố cáo ở lĩnh vực hành chính và một số lĩnh vực khác. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết theo qui định. Tuy vậy, một số địa phương, nhất là cấp xã trong công tác xử lý đơn chưa thực hiện đúng quy định, còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại thuộc lĩnh vực hành chính với đơn tranh chấp dân sự; công tác thẩm tra, xác minh; tham mưu giải quyết một số vụ việc kéo dài thời gian, nhất là lĩnh vực đất đai có tính chất phức tạp, liên quan đến yếu tố lịch sử và việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; kết quả thu hồi sau thanh tra đạt tỷ lệ chưa cao.

Đã phê duyệt 108 ứng viên trúng tuyển thuộc Đề án 500 khóa IV; mở 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng 614 cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. Triển khai phương án đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Xác định vị trí việc làm theo đề án. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 22 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của các cơ quan đơn vị. Đánh giá, chấm điểm tiêu chí chỉ số cải cách hành chính năm 2014. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (năm 2014) được cải thiện, thuộc nhóm khá, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành cả nước, tuy nhiên có 5 chỉ số giảm bậc cần tiếp tục cải thiện, gồm: tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động, và cạnh tranh bình đẳng.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 6/2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 101 người, bị thương 129 người. So với cùng kỳ năm trước thì số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 29 vụ, giảm 14 người chết và giảm 58 người bị thương.

*

*      *

Nhìn chung, qua 6 tháng đầu năm 2015, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND về nhiệm vụ năm 2015 và đã đạt được những kết quả tích cực. Tập trung công tác bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng để xây dựng các dự án lớn. Tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công để khánh thành đưa vào sử dụng và khởi công một số công trình quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá. Giá cả, thị trường, chỉ số giá ổn định; Vụ Đông xuân nhìn chung được mùa, dịch bệnh được kiểm soát. Lãi suất cho vay có giảm và tiếp tục ổn định. Thu nội địa, thu xuất nhập khẩu tăng khá cao, nhiều khả năng hoàn thành và vượt dự toán sớm trong năm, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm. Bên cạnh việc đánh giá nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; xây dựng nhiều chương trình, đề án quan trọng, trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII. Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội vẫn còn khó khăn, tín dụng tăng trưởng thấp ở những tháng đầu năm; thu ngân sách của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giảm, xuất khẩu giảm so với cùng kỳ; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư những dự án quan trọng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; tình hình hạn hán, nhiễm mặn, thiên tai diễn biến phức tạp khó lường,.... Vì vậy các ngành, địa phương cần phải tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra theo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2015; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII, hướng đến Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXI.

          II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2015

Trên cơ sở kết quả thực hiện của 6 tháng đầu năm, trong thời gian tới, các ngành, địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ và Nghị quyết 127 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; tích cực huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2015 đã đề ra, tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

Một là, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, chú trọng các sản phẩm của tỉnh đã có thương hiệu, các sản phẩm có sản lượng chiếm tỷ lệ cao trong nước, có nguồn thu ngân sách lớn như: Ô tô, giày da, may mặc. Phấn đấu đưa giá trị xuất khẩu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường. Hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án theo cam kết. Nghiên cứu hướng giải quyết dứt điểm các ưu đãi đầu tư vượt trội từ 31/12/2005 trở về trước cho các doanh nghiệp. Triển khai thực hiện cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn theo Nghị định 210. Rà soát, xây dựng các cơ chế khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Nghị định 59 của Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện các Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, đặc biệt là các Luật liên quan trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp như: Bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư trong nước; rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư sửa đổi. Không quy định ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu như Luật Doanh nghiệp sửa đổi,...

Tiếp tục ổn định lãi suất cho vay; phấn đấu đảm bảo tăng trưởng tín dụng năm 2015. Chủ động triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu như đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ; tiếp tục cơ cấu lại nợ để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay phục vụ sản xuất - kinh doanh; đồng thời, triển khai các giải pháp hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách ưu tiên hỗ trợ ngư dân về tín dụng, bảo hiểm, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đóng mới và cải hoán tàu hiện có, đảm bảo công suất cao hơn, khai thác, đánh bắt xa bờ, vừa nâng cao năng suất đánh bắt, vừa thực hiện quyền chủ quyền trên biển.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu tiếp tục hoàn thành một số các dự án trọng điểm trong năm 2015; tiếp tục giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư; thúc đẩy giải ngân hết nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch.

Phấn đấu thúc đẩy triển khai thi công và hoàn thành công trình điện lưới quốc gia xã đảo Tân Hiệp – Cù lao Chàm, đường Nam Quảng Nam, cầu Cửa Đại và đường dẫn phía Nam, đường cứu hộ cứu nạn Tam Kỳ - Thăng Bình, đảm bảo thông tuyến ven biển; đẩy nhanh tiến tiến độ cầu Giao thủy, ĐT 607, ĐT 610...

Tập trung công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để triển khai và hoàn thành các dự án lớn như: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua Quảng Nam; dự án du lịch Nam Hội An; các dự án về dệt may da giầy tại Hương An - Quế Sơn, Tam Thăng - Tam Kỳ, Tam Xuân - Núi Thành, nước giải khát Numberone...

Bảo đảm các điều kiện về thủ tục, khối lượng để giải ngân hết nguồn vốn các dự án, chương trình trong phạm vi quản lý, như vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình hỗ trợ theo mục tiêu, vốn chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. Tăng cường thu hút, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nhất là các lĩnh vực có nguồn vốn lớn thộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị, như dự án đường Điện Biên Phủ, đường Tam Kỳ - Phú Ninh. Bảo đảm cân đối nguồn vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường thu hút, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chuẩn bị tốt các điều kiện, phối hợp với các Bộ ngành Trung ương và các nhà tài trợ, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Philippines.

Ba là, tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước, bảo đảm các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán năm 2015 đã được HĐND tỉnh thông qua. Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để tạo nguồn cho nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh. Thực hiện đầy đủ kết luận của Kiểm toán về sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời tiếp tục có văn bản giải trình rõ các nội dung kết luận chưa phù hợp.

Phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách năm 2015 đã đề ra. Quản lý thu đủ, kịp thời, đúng quy định các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, nhất là nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, các khoản thu liên quan đến đất đai; thu thuế hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

Đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không nộp hồ sơ khai thuế, khai quá hạn hoặc khai không đúng quy định.

Tiếp tục thu hồi tạm ứng các nguồn vốn theo qui định tại Thông tư 86 của Bộ Tài chính. Tiếp tục áp dụng tính lãi suất chậm thanh toán nguồn vốn tạm ứng để nộp vào ngân sách nhà nước theo nguyên tắc công trình, dự án, gói thầu thuộc cấp nào quản lý, khi có phát sinh số thu tính lãi thì nộp vào ngân sách cấp đó.

Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách; ưu tiên giải quyết các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng và an ninh.

Bốn là, thực hiện tốt mục tiêu phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, triển khai năm học mới 2015–2016. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nhất là đối với lao động bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp phục vụ các dự án phát triển hạ tầng và phát triển sản xuất. Tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh việc đào tạo và cung ứng nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp; triển khai hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài về nhân lực, chuyển giao công nghệ.

Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, giải quyết các chế độ ưu đãi người có công. Vận động phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng mới được phong tặng. Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công; hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lụt bão. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ.

Năm là, phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi, thúc đẩy các chương trình giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2016 và định hướng đến năm 2020 theo Nghị Quyết số 55 của HĐND tỉnh, trong đó tập trung công tác phân giới, cắm mốc, giao đất để nhân dân trồng và phát triển rừng theo qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng; hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Huy động, lồng ghép các nguồn lực, phấn đấu trong năm 2015, có thêm khoảng 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với 10 xã đã được công nhận trong năm 2014, nhằm hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị Quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc các chương mục tiêu, các dự án cứu hộ cứu nạn. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo các chương trình xoá đói giảm nghèo.

Hoàn thành kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2015 và các tuyến ĐH và xây dựng kế hoạch cho năm 2015 nhằm hoàn thành mục tiêu Đề án theo Nghị Quyết của HĐND. Nâng cấp, sửa chữa các kết cấu hạ tầng xuống cấp ở các khu vực tái định cư, đảm bảo nơi ở mới của người dân tốt hơn nơi ở cũ. Trong đó chú ý đến vấn đề đất sản xuất, nước sinh hoạt và các dịch vụ cơ bản khác.

Sáu là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai và dịch bệnh.

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phòng chống hạn, nhiễm mặn, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện, chủ động khoanh vùng, ngăn chặn, xử lý, dập tắt các ổ dịch bệnh phát sinh trên gia súc, gia cầm, cây trồng, vật nuôi. Chú trọng công tác thú y cơ sở, không để dịch bệnh tái phát.

Triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định Luật đất đai 2013. Tổ chức huy động các nguồn lực và thực hiện tốt chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ tài nguyên rừng, phân định, cắm mốc theo quy hoạch phát triển rừng; kiểm soát chặt chẽ khu vực rừng giáp ranh giữa các huyện trong tỉnh, giữa tỉnh Quảng Nam với TP Đà Nẵng và tỉnh Kon tum.

Khắc phục ô nhiễm môi trường ở một số khu vực nông thôn, làng nghề, khu, cụm công nghiệp, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và lưu vực các sông. Ngăn chặn, xử lý khai thác vàng, vật liệu xây dựng, lâm sản, khoáng sản trái phép.

Xây dựng, kiểm tra, rà soát các phương án, thực hiện tốt kế hoạch di dời dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở. Chủ động nguồn lực để thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn, phòng chống lụt, bão.

Bảy là, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về bảo vệ chủ quyền; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại; giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân, thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức giao – nhận quân đợt II năm 2015 đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, tổ chức huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch. Phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn kịp thời các trường hợp ngư dân gặp sự cố trên biển.

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác nghiệp vụ, kỹ thuật đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các đối tượng tội phạm nguy hiểm như buôn bán ma tuý, giết người, cướp tài sản, tội phạm vị thành niên, tội phạm công nghệ cao. Bảo đảm an toàn giao thông.

          Triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết 108/2014/NQ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo tinh thần Nghị định số 24 và Nghị định số 37 năm 2014 của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trọng tâm là xây dựng cơ cấu cán bộ công chức theo vị trí việc làm, đổi mới đánh giá cán bộ công chức trên cơ sở kết quả công việc, làm cơ sở để xây dựng lộ trình tinh giảm biên chế trong thời gian sắp tới. Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hành chính năm 2014 các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đơn giản hóa thủ tục hành chính và rà soát thủ tục hành chính thường xuyên năm 2015. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ và 3, mức độ 4; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tám là, tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại kết quả thiết thực, làm động lực thúc đẩy phát triển.

Tăng cường phối hợp giữa chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị, lồng ghép các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành với phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và vận động thực hiện có hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, xây dựng, nhân rộng điển hình, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng quy trình bình xét khen thưởng chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; lựa chọn, bố trí những cán bộ, công chức có năng lực, nhiệt tình để làm công tác thi đua, khen thưởng.

Chín là, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch năm 2016.

Để xây dựng chương trình, nhiệm vụ, đề án tiếp theo; các chủ Chương trình, chủ Đề án rà soát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo các Nghị Quyết của HĐND tỉnh, nhất là các Nghị Quyết có hiệu lực giai đoạn 2011-2015.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua; căn cứ vào dự thảo Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXI, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp.

Đối với đầu tư công, trên cơ sở Luật Đầu tư công và các hướng dẫn của Trung ương; rà soát, hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó xác định các danh mục chi tiết, đồng thời đảm bảo nguồn vốn thực hiện trên cơ sở thứ tự ưu tiên: Bố trí thanh toán vốn khối lượng, đối ứng ODA, cân đối các công trình chuyển tiếp, nguồn vốn còn lại bố trí cho công trình mới theo đúng Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư. Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền. Các ngành, các cấp kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng mục tiêu; thực hiện nghiêm những quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không phê duyệt chủ trương và quyết định nếu không xác định rõ nguồn vốn.

Tổ chức hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C do UBND các cấp quyết định đầu tư, cũng như dự án trọng điểm nhóm C, nhóm B do HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Tổ chức xây dựng và áp dụng thực hiện tiêu chí phân bổ nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở điều chỉnh định mức, tiêu chí phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tập trung giai đoạn 2011-2015, và các quy định của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 27/CT-TTg, Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đặc biệt là Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Xác định khối lượng và có biên bản nghiệm thu đến thời điểm 31/12/2014, xây dựng phương án trả nợ cụ thể trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm, báo cáo UBND tỉnh.

            Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; theo dõi diễn biến tình hình, dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2015, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016. Đối với các dự án, các công trình mới trong năm 2016 sử dụng ngân sách nhà nước phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công.
Anh Tư
(Nguồn: Báo cáo 86/BC-UBND ngày 23/6/2015) 

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI