Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình KT-XH tháng 01 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2015

Lượt xem: 2237

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 01/2015

Tháng 01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện ngay các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 02/12/2014 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2015.

Chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ Đông - Xuân 2014-2015 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ; quản lý điều hành chặt chẽ việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới năm 2015, công bố 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với các nhà đầu tư (Tập đoàn Châu Tài Phát, Tập đoàn Chord, Đoàn doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc, Tập đoàn Mazda...) để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; kiểm tra, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A và dự án đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hạng mục chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2015 nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VIII thông qua tại kỳ họp thứ 12, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp theo thẩm quyền.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2015; công tác quản lý thị trường, quản lý giá, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, không để tăng giá đột biến vào thời điểm trước, trong và sau Tết; tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo giải quyết các tồn tại về môi trường, nợ thuế của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn; triển khai Kế hoạch về xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xử lý các tồn tại, kiến nghị thu hồi đất của các đơn vị, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai”.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chuẩn bị tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, nhất là chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa Lễ hội Xuân 2015; triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, Tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015. Tăng cường công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh. Chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm giáp Tết tổ chức khai thác trái phép.

Trong tháng 01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận, xử lý hơn 2.400 văn bản của Trung ương, các ngành, địa phương…; ban hành hơn 1200 văn bản để chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; một số văn bản quan trọng, đó là: Ban hành Chương trình công tác năm 2015 (Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 09/01/2015); Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 (Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 11/12/2014); Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014); Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 31/12/2014); Giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2015 (Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 15/01/2015); Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016 (Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 06/01/2015); Tờ trình về công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo (Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 19/01/2015); Đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và đặt tên bổ sung một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 21/01/2015); Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2015); Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015 (Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 31/12/2014); Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015); Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015 (Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 06/01/2015)...

 

          II. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2015

          1. Về phát triển kinh tế

          a) Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Tháng 01/2015 vào dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tiền gửi thanh toán tăng trưởng cao. Kết quả huy động trên địa bàn đến cuối tháng 01/2015 hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu tháng; trong đó tiền gửi dân cư chiếm gần 80%. Lãi suất ở mức ổn định, lãi suất huy động bình quân từ 5,5 đến 7%/năm; lãi suất cho vay từ 7 đến 10,5%/năm. Nhiều gói tín dụng được triển khai nhằm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2015[1].

          Tổng dư nợ cho vay gần 26.320 tỷ đồng, giảm 1,6% so với đầu tháng, nguyên nhân do nợ ngắn hạn đến kỳ hạn thanh toán nên dự nợ ngắn hạn giảm[2]; bên cạnh đó tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào nhu cầu vốn của nền kinh tế và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.050 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa gần 680 tỷ đồng, đạt 11,7% dự toán năm; thu xuất nhập khẩu 360 tỷ đồng[3]. Tổng chi ngân sách địa phương 653 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên hơn 590 tỷ đồng.

          b) Về đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước được quyết định phân bổ hơn 3.700 tỷ đồng (trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 1.580 tỷ đồng gồm: ngân sách tập trung 422 tỷ đồng, khai thác quỹ đất 500 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 58 tỷ đồng, nguồn tăng thu 502 tỷ đồng, giao thông nông thôn và kiên cố hoá kênh mương 100 tỷ đồng; chương trình hỗ trợ theo mục tiêu 1.055 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ 575 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia gần 377 tỷ đồng; vốn nước ngoài 115 tỷ đồng). Các ngành, địa phương hoàn thành giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đến các chủ đầu tư, đơn vị cơ sở.

          Đối với một nguồn vốn còn lại thuộc các chương trình, UBND tỉnh sẽ sớm phân bổ khi có Quyết định giao kế hoạch vốn từ Trung ương đối với nguồn vốn thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; trái phiếu Chính phủ đối ứng các dự án ODA.

Từ năm 2015, thực hiện quản lý đầu tư công theo Luật đầu tư công, tập trung vào công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, quản lý tốt nợ công, tích cực khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản. Xây dựng bộ tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của Luật Đầu tư công.

            c) Về thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu

          Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, UBND tỉnh phân bổ định mức vốn vay 40 tỷ đồng có hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, triển khai bán hàng phục vụ tại 19 điểm bán phục vụ miền núi, 22 điểm bán phục vụ đồng bằng.

Các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt đầu các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường trước Tết Nguyên đán, tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá; kiểm tra việc sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; các hành vi kinh doanh trái phép khác.

          Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 1/2015 thực hiện hơn 1.880 tỷ đồng, tăng gần 8% so với tháng trước và tăng 16,7% so với tháng 1/2014.

Trong tháng giá xăng dầu, giá gas tiếp tục điều chỉnh giảm, có tác động đến giá cả nhiều mặt hàng, chi phí vận chuyển, cước xe buýt công cộng giảm; tuy nhiên do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng vào dịp gần Tết tăng, nên nhóm lương thực và thực phẩm, may mặc tăng, vì vậy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tăng nhẹ so với tháng 12/2014[4].

          Tổng lượt khách tham quan và lưu trú ước đạt 279 nghìn lượt, tăng 9,4% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 21%.

          Xuất khẩu hơn 59 triệu USD tăng gần 38% so với tháng cùng kỳ. Nhập khẩu hơn 52 triệu USD, tăng 29%.

d) Về sản xuất công nghiệp & TTCN

          Chỉ số sản xuất công nghiệp tuy có giảm so với tháng 12/2014, nhưng tăng khá cao so với tháng cùng kỳ năm trước[5]. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 57%, tăng mạnh nhất là nhóm xe có động cơ, giày da, chế biến gỗ[6]. Công nghiệp khai khoáng trong cả năm 2014 giảm mạnh, tuy nhiên bước sang tháng 1/2015 đã có bước phục hồi[7].

Tình hình tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tích cực, lượng sản phẩm tiêu thụ trong tháng 12/2014 tăng 3,5%; tính chung, chỉ số tiêu thụ toàn ngành năm 2014 tăng 2,3%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như thực phẩm, điện tử, xe có động cơ, xe du lịch. Bên cạnh đó một số sản phẩm tiêu thụ giảm như đồ uống, sản phẩm may mặc, giày da[8].

          Chỉ số tồn kho thời điểm 01/01/2015 tăng cao so với tháng trước, nhưng giảm 5,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tồn kho tăng cao so với tháng trước phần lớn do sản phẩm linh kiện điện tử và lượng xe ô tô sản xuất chưa đủ để xuất theo các hợp đồng, vì vậy khả năng trong tháng 01 và đầu tháng 02/2015 lượng hàng tồn kho sẽ giảm, đặc biệt là sản phẩm đang tiêu thụ tốt như xe tải, xe du lịch Kia, Mazda.

Chỉ số sử dụng lao động tăng 5,5% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Qua các chỉ số về sản xuất, tiêu thụ và tồn kho của công nghiệp, tình hình sản xuất công nghiệp tuy có giảm nhẹ so với tháng 12/2014 nhưng tăng khá so với cùng kỳ. Nhìn chung, chỉ số tiêu thụ tăng và chỉ số tồn kho giảm so với cùng kỳ. Cùng với chỉ số sử dụng lao động ổn định và có tăng ở một số ngành, đây là những dấu hiệu tích cực để cho phát triển công nghiệp trong thời gian đến.

e) Về sản xuất nông nghiệp

Tính đến giữa tháng 01/2015, toàn tỉnh gieo sạ 40.000 ha lúa, bằng với cùng kỳ năm trước; thời vụ xuống giống đảm bảo kế hoạch đề ra. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhìn chung ổn định, chưa có dịch bệnh xảy ra cùng thời điểm như những năm trước. Các ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đề phòng sự phát triển của một số loại sâu bệnh và các đối tượng gây hại thường xuất hiện trên trà lúa Đông xuân; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại các ổ dịch cũ và những nơi chăn nuôi tập trung, lò giết mổ, chợ mua bán gia súc, gia cầm nhằm kiểm soát các loại dịch bệnh, bảo đảm nguồn thực phẩm tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Sản lượng khai thác thuỷ sản tháng 01/2015 ước đạt 2.950 tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014. UBND tỉnh công bố 10 cơ sở, doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện về đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá theo Nghị định 67/2014; có trên 150 ngư dân đã đăng ký hồ sơ vay vốn đóng tàu theo chính sách này.

          3. Về an sinh, xã hội và các vấn đề xã hội khác

          UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi năm 2015; chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho các trường hợp chính sách, người có công; kiểm tra, rà soát, báo cáo chính xác danh sách hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đề xuất thực hiện hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình nghèo khó, các cơ sở bảo trợ xã hội và các cơ quan, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán.

Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, người lao động, theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy định; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân, phối hợp giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ việc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục các biện pháp ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng; quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá các dịch vụ y tế; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh tại các bệnh viện; bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu kịp thời, điều trị và chăm sóc chu đáo bệnh nhân tại các bệnh viện trong các ngày Tết, không để xảy ra sự cố.

          Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015 được xây dựng  kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, được tăng cường chỉ đạo và thực hiện. Các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; lực lượng an ninh mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị giao quân đợt I năm 2015 đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu.

Từ ngày 16/12/2014 đến ngày 15/01/2015 toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn làm 8 người chết và 23 người bị thương. So với tháng 12/2014: giảm 2 vụ (10,5%); tăng 2 người chết (33,3%); giảm 4 người bị thương (14,8%). So với tháng 01/2014: giảm 13 vụ (43,3%); giảm 12 người chết (60%); giảm 6 người bị thương (20,7%).

          Đánh giá chung,  Nhìn chung, trong tháng 01/2015, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015; Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015. So với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng; xuất khẩu tăng; do nhu cầu mua sắm trong dịp Tết nên chỉ số giá tăng tăng nhẹ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng khá; các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch diễn ra sôi nổi; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; các hoạt động chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Ất Mùi năm 2015 chu đáo. Tuy nhiên, đây chỉ mới tháng đầu năm, vì vậy để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015, cần tiếp tục phát huy và thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp đã đề ra.

 

     III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02/2015

Tháng 02/2015 là tháng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết cổ truyền của dân tộc (Ất Mùi năm 2015); ngoài nhiệm vụ thường xuyên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm như sau:

          1. Triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành với các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể của từng ngành, địa phương.

2. Tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng, đón Xuân Ất Mùi năm 2015 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 19/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, chú ý chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, bảo đảm cho mọi người vui xuân, đón Tết; Tăng cường công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, không để tăng giá đột biến vào thời điểm trước, trong và sau Tết.

          3. Theo dõi chỉ đạo sát sao sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015, chú ý công tác phòng trừ chuột và các loại sâu bệnh gây hại, đảm bảo nước tưới cho cây trồng; chuẩn bị triển khai nuôi tôm vụ 1/2015 đúng quy trình kỹ thuật và lịch thời vụ, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng nuôi tôm trái phép trên cát ở các xã ven biển; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh.

4. Các ngành và địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xử lý ngay những tồn tại, vướng mắc để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng QL1A.

          Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các công trình, hạng mục công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam: Cầu Cửa Đại, dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, cầu Kỳ Phú 1, 2, Nhà khách tỉnh...

5. Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với việc dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, nhất là thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tín dụng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của doanh nghiệp và nhân dân; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành cổng thông tin điện tử giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư các dự án vào các Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn. Tổ chức tốt chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015); Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

7. Đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững trật tự xã hội trên địa bàn; chuẩn bị tốt công tác giao quân đợt 1/2015; Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

8. Tăng cường và chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác và kịp thời về tình hình kinh tế- xã hội, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet.

 

Trên đây là báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH  tháng 01 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02/2015, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Anh Tư (tổng hợp)
(Nguồn: Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 3/2/2015)


[1] Dự  kiến tăng trưởng tín dụng 2015 từ 13-15%

[2] Dư nợ ngắn hạn giảm hơn 5%; dư nợ trung dài hạn tăng hơn 1%.

[3] So với cùng kỳ, thu nội địa bằng 45%, thu xuất nhập khẩu gấp 4,9 lần.

[4] Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,06% so với tháng 12/2014, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

[5] Chỉ số SX công nghiệp tháng 1/2015 giảm 3% so với tháng 12/2014, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

[6] Chỉ số SX nhóm xe có động cơ tăng 87,7%; giày da tăng 47,2%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 53,6%.

[7] Chỉ số SX công nghiệp khai khoán tăng gần 4,5% so với cùng kỳ.

[8] Thực phẩm tăng 20,9%, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 40,5%; sản xuất xe có động cơ tăng 44,8% (dòng xe du lịch KIA/MAZDA tăng 59,4%, xe Bus tăng 25,9%, các dòng xe tải cũng tăng trên 25%). Đồ uống giảm 6%, sản phẩm may mặc giảm 6,9%, SX giày da giảm 68,9%, giường tủ bàn ghế giảm 62,9%.

 

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI