Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013

Lượt xem: 2140

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 8/2013

Trong tháng 8, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, ổn định tăng trưởng kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội;

          Chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013 đảm bảo cân đối thu - chi trong dự toán ngân sách theo đúng tinh thần Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013, Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;

          Chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phòng chống các loại sâu bệnh gây hại cây trồng vụ Hè thu; đảm bảo nước tưới cho lúa trổ muộn, kịp thời thu hoạch lúa chín; đẩy mạnh công tác tiêm phòng văc xin phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là tập trung các biện pháp ngăn chặn bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, không để lây lan.

          Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống lụt bão năm 2013; ban hành kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh; tổ chức diễn tập ứng phó động đất ở Bắc Trà My theo kế hoạch, phương án đề ra;

          Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; phê duyệt quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; phương án điều chỉnh mở rộng và sắp xếp tổ chức lại các Ban quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; chỉ đạo kiểm tra xử lý việc nuôi tôm trái phép gây ô nhiểm môi trường khu vực ven biển huyện Núi Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra thực địa, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn qua Phú Ninh-Tam Kỳ và Núi Thành); giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Dung Quất (đoạn qua tỉnh Quảng Nam), gói thầu 3.4 (đường dẫn phía nam cầu Cửa Đại) thuộc dự án cầu Cửa Đại. Chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, tồn tại liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh;

Kiện toàn lại Tổ công tác, Tổ giúp việc cho phù hợp với tình hình hiện nay để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch ven biển Điện Bàn-Hội An; thành lập Tổ công tác để xúc tiến đầu tư dự án Khí-Điện đạm vào địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án cầu Gò Nổi, dự án Thao trường tổng hợp tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước; hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện đạt hiệu quả các dự án thuộc Chương trình đầu tư phát triển nông thôn miền núi; tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH miền núi từ nay đến 2015 theo tinh thần Kết luận số 95-KL/TU ngày 22/72013 của Tỉnh ủy. Chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ Trái phiếu Chính phủ, ngân sách, chương trình mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu, vốn ODA…; đồng thời thanh quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, không để nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, nhất là tiếp tục lập thủ tục đề nghị phong tặng, truy tặng, Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ; triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn; chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm ở các địa phương; giải quyết những tồn tại khó khăn về tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại một số khu tái định cư thuộc các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh;

          Chỉ đạo tổ chức kiểm tra thực tế, xây dựng Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về sử dụng văc xin ở cơ sở; triển khai công tác phòng, chống bệnh dại ở người và động vật, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết;

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 10 theo phương án đã được phê duyệt; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới. Thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2013; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ và phổ cập trung học của tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh (khóa VIII) đã thông qua tại kỳ họp thứ 8 vừa qua. Tiếp tục tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, HĐND tỉnh; chỉ đạo các địa phương, đơn vị duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện tồn đọng.

Trong tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị quan trọng[1]. Tiếp nhận, xử lý trên 1.500 văn bản của Trung ương, các ngành, địa phương…; ban hành trên 1.000 văn bản để chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; ban hành 9 Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa VIII (kỳ họp thứ 8)[2]; đã thông qua 3 đề án trong Chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh.[3]

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 8, 8 THÁNG NĂM 2013

1. Về kinh tế

1.1 Sản xuất công nghiệp & TTCN

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 (giá so sánh 2010) thực hiện gần 4.100 tỷ đồng, giảm hơn 7% so tháng trước và tăng 4,2% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 8 tháng thực hiện hơn 30.800 tỷ đồng, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2012.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2013 tăng 11,7% so với tháng trước và tăng 13,7% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 5,6% so cùng kỳ; trong đó, cung cấp nước, thu gom, xử lý rác thải, nước thải tăng 28,9%; công nghiệp khai khoáng tăng 8,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,5%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có giá trị sản xuất trong 8 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2012: Xe tải các loại tăng 46%; thức ăn gia súc tăng 31%; dăm gỗ tăng 21,5%; nước sạch tăng 20%; quặng vàng tăng 16%; bia chai tăng 9,7%; chíp điện tử tăng 8,4%.

Tính đến thời điểm 01/8/2013 chỉ số tồn kho giảm 7% so tháng trước và giảm 11% so cùng kỳ; trong đó một số ngành có sản phẩm giảm mạnh như: Sản xuất giường tủ bàn ghế giảm 56%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 40,6%; ô tô các loại giảm 26%; chế biến thực phẩm giảm 20%. Đây là các nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nên kéo theo chỉ số tồn kho chung giảm mặc dù một số nhóm sản phẩm khác chỉ số tồn kho vẫn còn ở mức cao.

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 8 không có sự tăng giảm đột biến. Chỉ số sử dụng lao động 8 tháng đầu năm tăng 7,6%  so cùng kỳ; chủ yếu tăng đối với khu vực doanh nghiệp FDI, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư mới, các khu vực còn lại đều giảm.    

          Qua các chỉ số cho thấy tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh  tháng 8 bắt đầu khó khăn trở lại sau khi vừa có dấu hiệu dần phục hồi. Giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ sản phẩm giảm so với tháng trước; chỉ số sử dụng lao động, chỉ số hàng tồn kho có cải thiện nhưng không đáng kể, tập trung ở một số ngành nghề như chế biến thực phẩm, ô tô, sản xuất giường tủ bàn ghế; còn lại đa số các nhóm sản phẩm khác chỉ số tồn kho vẫn tăng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở một số doanh nghiệp lớn thuộc khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, khu Kinh tế mở Chu Lai chuyển biến tích cực và có dấu hiệu phục hồi, một số ngành hàng có chỉ số sản xuất tăng so cùng kỳ như: Giày da, chế biến thực phẩm, may mặc, ô tô…

1.2. Thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 8 gần 2.800 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với tháng trước, nâng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 8 tháng lên hơn 19.200 tỷ đồng, tăng 22,4% so cùng kỳ năm 2012.

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 tăng mạnh so với tháng trước (tăng hơn 0,3%); bình quân 8 tháng đầu năm chỉ số giá tăng 7,09% so cùng kỳ (cả nước tăng 6,9%). Giá vàng trên thế giới trong tháng 8 tăng nhẹ kéo theo giá vàng trong nước tăng theo, khoảng cách chênh lệch đã thu hẹp dần, khoảng 2,5 triệu đồng/lượng. Chỉ số giá vàng trong tháng giảm 0,6% so tháng trước và giảm 9,47% so cùng kỳ. Chỉ số đô la Mỹ trong tháng tăng nhẹ so tháng trước và tăng hơn 1,5% so cùng kỳ.

Xuất khẩu tháng 8 gần 59 triệu USD, giảm 3,9% so với tháng trước, nâng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm gần 377 triệu USD, tăng 19,5% so cùng kỳ năm 2012, bằng 63,5% kế hoạch. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so cùng kỳ: Linh kiện kim loại trên 10 triệu USD, tăng hơn 71%; giày da khoảng 155 triệu USD, tăng 57%; linh kiện điện tử trên 20 triệu USD, tăng 47%; dệt may trên 64,5 triệu USD, tăng 32,4%...

Nhập khẩu tháng 8 khoảng 51 triệu USD, tăng gần 6% so với tháng trước; nâng tổng giá trị nhập khẩu 8 tháng đầu năm trên 420 triệu USD, tăng hơn 48% so cùng kỳ, chiếm gần 77% kế hoạch.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2013 gần 414.700 lượt, tăng hơn 0,3% so với tháng trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan và lưu trú gần 2,5 triệu lượt, tăng 31,6% so cùng kỳ, bằng 83% kế hoạch.

1.3. Về sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu là 44.745 ha, giảm 526 ha so với năm 2012 do chuyển đổi cây trồng và chủ động không bố trí sản xuất vùng thiếu nước. Đến thời điểm hiện nay, lúa đang thời kỳ chín - thu hoạch, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 5.000 ha (năng suất ước đạt 53-54/ha). Nếu không có diễn biến thời tiết xấu gây ảnh hưởng thì vụ Hè Thu năm nay sẽ đạt khá. Tuy nhiên, một số vùng đã có biểu hiện suy giảm thâm canh, trên đồng ruộng có nhiều cỏ dại, bón phân không cân đối, kịp thời và sâu bệnh gây hại nhiều.

Hiện nay, do yếu tố bất lợi của thời tiết nên xuất hiện một số bệnh thường gặp ở vật nuôi như: Tụ huyết trùng, tiêu chảy, phó thương hàn. Đáng chú ý là tình hình dịch bệnh lỡ mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh; đến giữa tháng 8, số trâu bò mắc bệnh lỡ mồm long móng là 22 con/tổng đàn 67 con ở 18 hộ xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên. Hiện nay, ngành chăn nuôi cũng đang tập trung triển khai công tác tiêm phòng đợt 2/2013 cho đàn vật nuôi.

Sản lượng khai thác thuỷ sản tháng 8 ước khoảng 6.800 tấn, nâng giá trị khai thác 8 tháng đầu năm lên 51.500 tấn, bằng 85,8% kế hoạch năm, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Sản lượng khai thác gỗ 8 tháng đầu năm khoảng 240.000 m3, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

          Lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh trong tháng ổn định, không biến động nhiều so với tháng trước. Lãi suất huy động VNĐ không kỳ hạn từ 2%/năm trở xuống. Lãi suất huy động VNĐ có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng dao động từ 5%-7%/năm, huy động có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên từ 7,5%-9%/năm. Lãi suất huy động USD từ 1,2%-1,25%/năm đối với dân cư và 0,1%-0,25%/năm đối với tổ chức kinh tế.

          Lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 9%/năm (đối với khoản vay ngắn hạn) và 10%-12%/năm (đối với khoản vay trung và dài hạn); cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác dao động ở mức 10%-13%/năm đối với ngắn hạn và 13%-15%/năm đối với trung dài hạn; lãi suất cho vay thỏa thuận từ 13%-14%/năm đối với cho vay ngắn hạn và từ 14-16%/năm đối với cho vay trung và dài hạn. Lãi suất cho vay bằng USD trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định với mức phổ biến từ 5%-7%/năm đối với ngắn hạn, 6%-8%/năm đối với trung và dài hạn.

          Đến thời điểm giữa tháng 8, tổng huy động tại chỗ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn gần15.650 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm; trong đó huy động bằng VNĐ chiếm 94,6%.

          Đến ngày 20/8/2013, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh gần 22.200 tỷ đồng, giảm 0,04% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn hơn 8.600 tỷ đồng, chiếm 39% trong tổng dư nợ, giảm 3,9% so với đầu năm; dư nợ trung và dài hạn hơn 13.500 tỷ đồng, chiếm 61%, tăng hơn 2,6% so với đầu năm.

          Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (tính đến 27/8) thực hiện 4.187,3 tỷ đồng, đạt 61,73% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa hơn 2.939 tỷ đồng, đạt 65, 6% dự toán năm; thu xuất nhập khẩu hơn 1.033 tỷ đồng, đạt 66,2% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách địa phương (tính đến 27/8) hơn 6.703,8 tỷ đồng, đạt 68% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 2.300 tỷ đồng, đạt 98% dự toán; chi thường xuyên hơn 4.122,3 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán.

3. Về đầu tư và xây dựng

Tính chung 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được trên 1.674 tỷ đồng, tăng 5,7% so cùng kỳ. Trong đó, tỉnh quản lý thực hiện 645 tỷ đồng, huyện quản lý 889 tỷ đồng, xã quản lý thực hiện gần 140 tỷ đồng.

Trong tháng đã khởi công Dự án xây dựng Khu công nghiệp và cảng quốc tế Dr Thanh Chu Lai với tổng mức đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD. Tiếp tục triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh như: Cầu Cửa Đại, các tuyến đường ven biển, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, cầu Kỳ Phú 1,2.

Đến 20/8/2013 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch vốn 2013 chiếm tỷ lệ 65%. Trong đó nguồn vốn trong cân đối và nguồn khác giải ngân được 61%; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 79%; nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 59%; nguồn hỗ trợ theo mục tiêu là 59%. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân 0% kế hoạch vốn.

Trong tháng 8 đã cấp 05 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 200 tỷ đồng, trong đó có 03 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, 01 dự án may xuất khẩu, 01 dự án đào tạo nghề. Tính chung 8 tháng đầu năm đã cấp 04 Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 33 triệu USD; 42 giấy chứng nhận đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 4.840 tỷ đồng; trong đó, có 09 dự án du lịch – dịch vụ, chiếm 47% tổng vốn đăng ký, số còn lại là những dự án sản xuất như may mặc, chế biến lâm sản, trồng cây cao su và khai thác khoáng sản.

Đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 50 doanh nghiệp đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 82 tỉ đồng; có 04 doanh nghiệp bị giải thể. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đã có 478 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 94 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 81 doanh nghiệp phải giải thể, thu hồi hơn 1.000 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, do các doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, cơ quan thuế đã đóng mã số thuế.

4. Về một số lĩnh vực xã hội

Trong tháng, đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ở hầu hết các ngành tại trường Đại học Quảng Nam dao động từ 13-14,5 điểm; trường đang tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 2 đại học vào các ngành còn thiếu và chỉ tiêu hệ cao đẳng. Hiện nay, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện bắt đầu năm học mới 2013-2014.

Tập trung công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 68 năm cách mạng tháng tám và Quốc Khánh 2/9; 101 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2013); kỷ niệm 10 năm thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai. Ngoài ra, các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng được tổ chức thường xuyên. Đến nay đã có 17/18 huyện, thành phố tổ chức Đại hội thể dục – thể thao.

Đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ, thẩm định thủ tục đề nghị giải quyết các chế độ ưu đãi người có công. Xác nhận, thực hiện chế độ, lập quyết định điều dưỡng người có công 8.650 trường hợp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2013; vận động tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách, thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2013 theo Đề án được phê duyệt.

          Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 392 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 488 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 214 trường hợp mắc bệnh viêm gan vi rút, 13.064 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy và một số bệnh khác nhưng đã được chữa trị kịp thời, không xảy ra trường hợp tử vong.

 

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Đã ban hành kết luận thanh tra Dự án phát triển tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Triển khai thực hiện công tác thanh tra đối với việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2010, 2011 của UBND huyện Quế Sơn; công tác quản lý, triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư phố chợ Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí năm 2010, 2011 tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, trong tháng 8, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tổ chức tiếp 86 lượt người, tiếp nhận 50 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo qui định.

Từ ngày 16/7 - 15/8 trên địa bàn tỉnh xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người; so với tháng trước giảm 13 vụ, giảm 08 người chết, giảm 22 người bị thương. Tính đến ngày 15/8/2013, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 157 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 129 người, bị thương 147 người; so với cùng kỳ năm 2012 giảm 13 vụ, giảm 17 người chết.

Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm đạt được những kết quả nhất định. Nông nghiệp đang tập trung thu hoạch lúa vụ Hè Thu. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, lượng hàng tồn kho giảm đáng kể ở một số mặt hàng; hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn có chuyển biến tích cực; tình hình tai nạn giao thông giảm; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản tốt hơn so với cùng kỳ năm trước; dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Chỉ số sản xuất công nghiệp có tăng nhưng chỉ số tiêu thụ giảm mạnh; thu ngân sách thực hiện khá so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp so với dự toán năm (59,7%); lãi suất cho vay trung và dài hạn, cho vay theo thỏa thuận vẫn còn ở mức cao; dư nợ tín dụng không tăng.

III. NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2013

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013, ngoài nhiệm vụ thường xuyên các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2013,

 

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định giá cả thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần kiềm chế lạm phát theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất.

2. Tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2013-2014, ổn định nề nếp dạy và học ngay từ đầu năm học mới. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công.

3. Tổ chức tốt lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2013 vào ngày 06/9/2013 tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Hội An, Đại Lộc, Nông Sơn, Tiên Phước,  Nam Trà My, Bắc Trà My, đảm bảo chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

4. Chỉ đạo thu hoạch nhanh vụ Hè thu đã chín. Tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bùng phát. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2013 trong mùa mưa đến.

Triển khai các phương án phòng, chống lụt bão năm 2013, kiểm tra an toàn hồ, đập, các công trình thủy lợi để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão đến. Chủ động các phương án di dời dân, nhất là những vùng thường xảy ra ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

 

5. Tiếp tục giải quyết, xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 A (đọan qua Phú Ninh-Tam Kỳ và Núi Thành), đường cao tốc Đà Nẵng-Dung Quất (đoạn qua Quảng Nam), các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế mở Chu Lai... Đồng thời rà soát, có biện pháp xử lý, thu hồi các dự án cố tình chiếm giữ đất, không triển khai đúng cam kết.

          6. Tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, thúc đẩy tiến độ thi công để hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn trong mùa mưa bão. Rà soát các công trình đã bố trí vốn nhưng đến nay chưa triển khai, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn cho các công trình đã có khối lượng và có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013.

Thực hiện kịp thời việc giải ngân và hoàn ứng các nguồn vốn xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định, nhất là vốn các CTMT, TPCP. Xây dựng kế hoạch, danh mục, thủ tục đầu tư các công trình dự án năm 2014 theo hướng tập trung ưu tiên các công trình trọng điểm, cấp bách, phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn để báo cáo theo định kỳ hằng năm trước 30/10/2013.

7. Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo kế hoạch, chống gian lận, trốn thuế, thất thu nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, không chi phát sinh ngoài dự toán, đảm bảo hoạt động thường xuyên trong 3 tháng còn lại của năm 2013.

8. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản,  bảo vệ môi trường; các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản Luật mới đã có hiệu lực thi  hành. Rà soát, xử lý những tồn đọng trong việc chấp hành các nội dung kết luận sau thanh tra, các quyết định thi hành án. Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, triệt phá và xử lý nghiêm minh các băng nhóm cướp giật, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động du lịch và đời sống người dân.

9. Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng các báo cáo, đề án của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (Khóa VIII) tại kỳ họp thứ 9 sắp đến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KTXH  tháng 8, 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013; các ngành và địa phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Anh Tư

(Nguồn: Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30/8/2013)[1] (1)Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ 2013; (2) Hội nghị sơ kết 3 năm (2011-2013) vè thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; (3) Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện QĐ 22 của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công; (4) Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức; Hội nghị đánh giá về tình hình KTXH tháng 8, công tác đầu tư XDCB và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2013.

 

[2] - (1) Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 Quy định về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh theo Nghị quyết số 90/2013 NQ/HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh

 -(2)QĐ số 24/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 Hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 86/2013 NQ/HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh

- (3) QĐ số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 87/2013 NQ/HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh

- (4) QĐ số 2529/QĐ- Điều chỉnh giới hạn và đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; UBND ngày 19/8/2013 theo Nghị quyết số 80/2013 NQ/HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh

- (5) QĐ số 2530/QĐ-UBND ngày 19/8/2013) Đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 81/2013 NQ/HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh

- (6) QĐ số 2531/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 Đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 89/2013 NQ/HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh

- (7) QĐ số 2397/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 Phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ. theo Nghị quyết số 82/2013 NQ/HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh

- (8) - Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh về Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền trên địa bàn tỉnh;

 -(9)Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII về Quy định mức chi thực hiện các hoạt động cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam.

[3] -(1) Phát triển điểm Bưu điện văn hóa xã thành điểm cung cấp thông tin cộng đồng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

  -(2) Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

  -(3) Đề án phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản theo hướng bền vững góp phần giảm nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020.

 

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI