Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình KT-XH tháng 3, quý I; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II và tháng 4 năm 2013

Lượt xem: 2302

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH QUÝ I/2013

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác để chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013; kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế -xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các ngành và địa phương. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra  trong năm 2013.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 và Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; chỉ đạo xây dựng các chương trình triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đón Tết Quý Tỵ- 2013 và các hoạt động “Mừng Đảng, đón Xuân”; chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2013).

 - Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra thực địa, làm việc với các ngành, địa phương, các chủ đầu tư liên quan, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trên địa bàn; chỉ đạo triển khai các công trình, dự án đã được phê duyệt và bố trí vốn năm 2013; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như Cầu Cửa Đại và các tuyến đường cứu nạn, cứu hộ; dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, các dự án du lịch ven biển Điện Bàn-Hội An, cầu Kỳ Phú 1, 2, các dự án thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai…; khởi công xây dựng dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 1A (Phú Ninh-Tam Kỳ- Núi Thành) đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành thủ tục đúng quy định để triển khai thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp mặt đường một số tuyến đường ĐT trên địa bàn tỉnh, nhất là các tuyến đường lên các huyện miền núi đúng kế hoạch đề ra;

Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình; thực hiện việc giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đúng quy định, nhất là hoàn thành giải ngân vốn CTMT và trái phiếu Chính phủ năm 2012 theo quy định của Chính phủ;

Chỉ đạo các Ban, ngành và địa phương liên quan rà soát các dự án đã đăng ký đầu tư vào khu Du lịch ven biển Điện Bàn-Hội An, các dự án trong Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, Khu Kinh tế mở Chu Lai, các dự án vùng Đông…để thúc đẩy triển khai, và kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm các cam kết. Tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm tồn tại, vướng mắc của dự án Nhà máy đường Quảng Nam (cũ) để bàn giao đất cho nhà đầu tư mới có năng lực và sử dụng có hiệu quả; kiểm tra xử lý những tồn đọng, vướng mắc về kê biên tài sản, thủ tục thu hồi đất tại Công Ty TNHH Thành Tài (Khu KTM Chu Lai), dự án cảng du lịch Cửa Đại và dự án của Công ty TNHH Dịch vụ ngành ảnh và Thể dục thể thao Trường Sơn đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

 

Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì, phối hợp với các ngành địa phương liên quan rà soát lại quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai xác định vùng quy hoạch có khả năng đầu tư, vùng quy hoạch không có khả năng đầu tư thì phải điều chỉnh lại và bàn giao đất cho các địa phương quản lý theo đúng quy định, không để lãng phí đất, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013 đảm bảo  cơ cấu giống và lịch thời vụ; chú trọng công tác phòng, chống hạn và các loại sâu bệnh, chuột gây hại lúa, các loại cây trồng. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, dập dịch tai xanh trên địa bàn tỉnh, đã công bố hết dịch vào ngày 20/3/2013;

Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch và đề án về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu, bê tông giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn…; tăng cường công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực trong nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tổ chức truy quét, đẩy đuổi xử phạt nghiêm minh các đối tượng tham gia khai thác, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn, nhất là địa bàn các huyện miền núi, khu vực giáp ranh giữa các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức; chỉ đạo xử lý kịp thời việc khai thác ti tan trái phép trong khu vực sân bay Chu Lai, khai thác vàng trái phép ở Núi Cấm (TP Tam Kỳ)...

- Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp “Mừng Đảng, đón Xuân” Quý Tỵ-2013, kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2013) và các ngày kỷ niệm trong Quý I/2013…; chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, giảm nghèo, việc làm; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cao tuổi, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm…; kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học sau Tết nguyên đán, nhất là các huyện miền núi. Đẩy mạnh Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Kiểm tra, rà soát, thống kê chính xác hộ nghèo, cận nghèo năm 2012 ở các địa phương.

- UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5, 6 (khóa XI); các Nghị quyết của HĐND tỉnh (khóa VIII) tại kỳ họp thứ 6; các Kết luận của Tỉnh ủy. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần Nghị quyết 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ V – 2013.

- UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh (khóa VIII) và HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua các Nghị quyết về: Cơ chế, chính sách khuyến khích xúc tiến đầu tư, phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh; Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh; Phương án giải quyết một số vụ việc tồn đọng trong việc thực hiện cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh đã ban hành trước đây; Quy định về thu phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị;

 Chỉ đạo ngành Thanh tra, UBND các địa phương duy trì tốt kế hoạch tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân đợt 1/2013.

Trong quý I/2012, UBND tỉnh tổ chức 3 phiên họp thường kỳ, 5 phiên họp bất thường để nghe tình hình phát triển kinh tế xã hội và thông qua các đề án, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tổ chức 9 hội nghị quan trọng (4 hội nghị trực tuyến);

Tiếp nhận và xử lý gần 4.800 văn bản của Trung ương, các ngành và địa phương; ban hành trên 2.500 văn bản các loại để chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 3 văn bản quy phạm pháp luật.

  II. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 3, QUÝ I/2013

1. Về kinh tế

a) Sản xuất công nghiệp & TTCN

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3/2013 tăng 68% so với tháng trước và giảm 13% so với cùng tháng năm trước. Nguyên nhân tăng cao so với tháng 2 chủ yếu là do tháng 2/2013 đúng vào dịp nghỉ tết Nguyên đán Quí Tỵ, kỳ nghỉ tết năm nay kéo dài hơn so với mọi năm (trên 10 ngày) vì vậy thời gian hoạt động sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp chỉ còn 1 nửa thời gian so với các tháng bình thường. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn 3 tháng đầu năm giảm 4% so cùng kỳ, điều này cho thấy tuy tháng 3/2013 có tăng, nhưng vì chỉ số sản xuất tháng 2/2013 giảm mạnh so kỳ năm trước (giảm 34,37%) nên chỉ số cả quý 1/2013 vẫn giảm so cùng kỳ.

Một số sản phẩm chủ yếu có mức giảm mạnh so cùng kỳ như: Than sạch (-51%), tinh quặng vàng (-15%), xe du lịch 4 chỗ (-51%), điện sản xuất (-48). Bên cạnh đó có nhiều sản phẩm có mức sản xuất đạt khá so cùng kỳ như: tinh bột sắn (+40%), giày da (+21%), xe bus (+24%), điện thương phẩm (+10%), nước sinh hoạt (+27%).

            Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến 2 tháng đầu năm giảm 4,8% so với so cùng kỳ năm trước. Một số ngành chỉ số tiêu thụ tăng cao là: sản xuất đồ uống tăng 14,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 13,7%; linh kiện điện tử tăng 85%. Các ngành có chỉ số tiêu thụ giảm chủ yếu là sản xuất giày da giảm 60%, dăm gỗ giảm 69%.

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/03/2013 tăng gần 14% so tháng trước. Chỉ số tồn kho tháng này tăng hầu hết ở tất cả các nhóm hàng trong ngành công nghiệp chế biến, trừ nhóm sản xuất sản phẩm phi kim loại giảm gần 3% và sản xuất linh kiện điện tử giảm hơn 22%.

            Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp quý 1/2013 tăng hơn 10%, chủ yếu tăng ở doanh nghiệp FDI tăng 30%, các khu vực còn lại đều giảm so cùng kỳ.  

b)  Thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu

            Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 3/2013 thực hiện hơn 2.100 tỷ đồng, tăng gần 5% so với tháng trước, nâng tổng mức bán lẻ quí I trên 6.300 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng nhẹ so với tháng 2 (tăng 0,15%) và tăng 1,96% so với tháng 12/2012. Bình quân 3 tháng đầu năm tăng 6,97% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu tháng 3 đạt gần 39 triệu USD, nâng giá trị xuất khẩu quí I lên hơn 100 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu khu vực kinh tế ngoài nhà nước 23 triệu USD, tăng gần 26%; khu vực kinh tế nhà nước 8,7 triệu USD, tăng gần 7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hơn 68 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong quý tăng so cùng kỳ là linh kiện điện tử tăng 14%, giày da tăng 31%, hàng dệt may tăng trên 60%.

Nhập khẩu quí I hơn 100 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong quý tăng so với cùng kỳ như phụ liệu giày da tăng 15%; phụ liệu hàng may mặc tăng 38%; máy móc thiết bị phụ tùng tăng 59%; chip điện tử tăng 75%. Riêng linh kiện ô tô nhập khẩu 38,5 triệu USD, giảm 2,5%.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú tháng 3/2013 hơn 300 ngàn lượt, tăng 20,5% so với tháng trước, nâng tổng số 3 tháng đầu năm lên hơn 733 nghìn lượt, tăng hơn 2% so với cùng kỳ (riêng khách lưu trú hơn 234 nghìn lượt).

c) Về sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng hơn 83.300 ha, bằng hơn 98% so với cùng vụ năm trước. Trong đó, lúa Đông xuân gieo cấy hơn 43.000 ha, bằng 100% kế hoạch. Về dịch bệnh gây hại trên cây lúa, các đối tượng gây hại như: bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn, rầy nâu - rầy lưng trắng. Đáng chú ý nhất là chuột gây hại trên hầu hết các trà lúa với tổng diện tích trên 950 ha, tỷ lệ bị hại trung bình  5-10%, có nơi 40% (Phú Ninh); bệnh đạo ôn phát sinh diện rộng, gây hại cục bộ ở nhiều địa phương, diện tích bị nhiễm trên 450 ha.

Vụ Đông Xuân 2012-2013, sản xuất lúa giống hàng hoá hơn 2.800 ha tại 5 huyện: Đại Lộc, Điện Bàn, Phú Ninh, Núi Thành và Thăng Bình. Triển khai xây dựng 64 cánh đồng mẫu với diện tích  hơn 1.900 ha, gắn với liên kết, liên doanh tiêu thụ sản phẩm.

Trong quí I/2013, tình hình dịch tai xanh trên đàn lợn bùng phát mạnh ở một số địa phương từ ngày 29/01/2013. Tính đến ngày 10/3/2013 toàn tỉnh có 1.262 hộ ở 161 thôn, 37 xã, thị trấn của 7 huyện xảy ra dịch tai xanh. Số lượng lợn bị bệnh hơn là 4.400 con, số lợn chết và buộc phải tiêu huỷ 887 con, trọng lượng lợn hơi tiêu huỷ trên 37,4 tấn. Ngày 20/3/2013, UBND tỉnh đã công bố hết dịch tai xanh, mọi hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm từ lợn đã trở lại bình thường.

Chăn nuôi gia cầm phát triển khá, nhờ giá bán tăng và ổn định từ đầu năm, dịch bệnh không đáng kể, thời gian tái đàn nhanh nên người dân mạnh dạn đầu tư để phát triển tổng đàn ở quy mô hộ và gia trại.

Sản lượng khai thác thuỷ sản quí I khoảng 11.600 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tôm nuôi vụ I, đến ngày 10/3 đã có 550 ha được thả nuôi, số diện tích còn lại tiếp tục thả nuôi đến hết tháng 4/2013, giống thả nuôi chủ yếu là tôm thẻ chân trắng.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ từ 01 tháng đến dưới 12 tháng là 7,8 - 8% năm; từ 12 tháng trở lên dao động từ 10%-11% năm. Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức. Lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 9-12%/năm, các lĩnh vực khác phổ biến ở mức 11-15%/năm đối với ngắn hạn, 14,6-17,5%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6-8,5%/năm đối với trung và dài hạn.

Đến giữa tháng 3, tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn hơn 14.800 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với đầu năm.

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên 21.700, giảm gần 2% so với đầu năm. Trong quí I năm 2013, mặc dù các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã điều chỉnh lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của NHNN nhưng tình hình tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng tháng sau âm so với tháng trước, tháng 3 giảm 0,04% so với tháng 2 và giảm 1,9% so với đầu năm. Đến cuối tháng 2, có khoảng hơn 1.700 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại với tổng dư nợ hơn 15.100 tỷ đồng, chiếm 69% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tăng hơn 1% so với tháng 1/2013.

Đến 15/3/2013, tổng nợ xấu toàn địa bàn hơn là 1.500 tỷ đồng chiếm 7,2% trong tổng dư nợ, giảm 1% so với đầu năm. Trong đó khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm hơn 57%, khối thương mại cổ phần chiếm 1,4%; ngân hàng Cathay chiếm 40%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.262 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa gần 972 tỷ đồng, chiếm gần 22% dự toán; thu xuất nhập khẩu 231 tỷ đồng, chiếm gần 15% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách địa phương 2.470 tỷ đồng, bằng 25% so với dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên hơn 1.485 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 985 tỷ đồng.

3. Về đầu tư và xây dựng

Vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong quí I thực hiện 250 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quí I hơn 2.320 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và bằng 15,6% kế hoạch năm. Đã khởi công xây dựng dự án mở rộng quốc lộ IA đoạn qua tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tỉnh, tổng cấp phát đến ngày 15/3/2013: 35%, trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương: 31%, chương trình mục tiêu Quốc gia: 16%, nguồn hỗ trợ theo mục tiêu: 13%, trái phiếu Chính phủ: 61%.

Tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ ODA; chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Hội thảo về viện trợ của WB trên địa bàn tỉnh. Đã cấp 16 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 2.300 tỷ đồng. Trong đó có 05 dự án về du lịch và dịch vụ, còn lại là các dự án sản xuất như: may mặc, chế biến lâm sản, trồng cao su, khai thác khoáng sản; đồng thời rà soát điều chỉnh 05 giấy chứng nhận đầu tư để chủ đầu tư có điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Đã cấp 110 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng (riêng Công ty xi măng Xuân Thành vốn đăng ký 2.800 tỷ đồng). Phê duyệt, tiếp nhận 17 chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ với tổng giá trị viện trợ 11,5 tỷ đồng.

4. Về một số lĩnh vực văn hóa-xã hội

Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra trong quí I/2013 nhân sự kiện và các ngày lễ lớn như: Tết cổ truyền Quí Tỵ năm 2013; 83 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; 38 năm giải phóng quê hương Quảng Nam. Đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, nhân dân toàn tỉnh tham gia góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi Luật Đất đai.

Đã chuyển quà của Chủ tịch nước đến các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, với số tiền hơn 20 tỷ đồng. UBND tỉnh trợ cấp thăm hỏi cho gần 108 ngàn đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng tập trung với tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng; phân bổ kịp thời 2.653 tấn gạo do Trung ương hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn trong Dịp Tết và thời điểm giáp hạt. Ủy Ban Trung ương Mặt trận TQVN, Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng giá trị hơn 8,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo sơ bộ kết quả điều tra mẫu lao động việc làm quý I năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp chung của tỉnh là 3,7%; khu vực thành thị là 5%; tỷ lệ lao động thiếu việc làm chung là 2,3%, khu vực nông thôn là 2,6%. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý I cao, do đây là thời điểm Tết nguyên đán, nhiều lao động thời vụ đi làm ăn xa nay trở về muốn tìm việc làm ổn định tại địa phương.

Công t&

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI