Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình KTXH tháng 9, 9 tháng năm 2007; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2007

Lượt xem: 2416

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH.
 
Trong tháng 9/2007, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thu ngân sách đảm bảo tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2007; đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008. Tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về kế hoạch năm 2008 và những nội dung quan trọng về cơ chế Khu KTM Chu Lai, các dự án chiến lược sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai vùng ven biển, du lịch cao cấp, các tuyến giao thông quan trọng, xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, chia tách địa giới hành chính ở một số địa phương theo Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14, khóa VII…để tranh thủ sự đồng thuận, quan tâm giúp đỡ về phân bổ ngân sách, vốn đầu tư cho năm đến.
UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Quân khu V chỉ đạo các ngành và địa phương liên quan tổ chức tốt cuộc tổng diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007 tại thị xã Hội An, nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, toàn dân và toàn quân trong việc chủ động, tích cưc phòng chống lụt bão, ứng phó kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; rà soát công tác cấp phép đầu tư, thu hồi các dự án đầu tư không thực hiện đúng cam kết, nhất là các dự án du lịch ven biển, Khu kinh tế mở Chu Lai để bố trí cho các dự án khác. Kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản nhằm hạn chế thiệt hại, thất thoát trong mùa mưa bão; thực hiện tốt các thủ tục quy định về quyết toán, giải ngân các công trình đã hoàn thành khối lượng và đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
Chỉ đạo các địa phương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn, đẩy đuổi, triệt phá và xử lý nghiêm các vụ khai thác lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh nhất là khu vực rừng phòng rừng hộ Phú Ninh, các điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép.
Triển khai thực hiện đồng bộ và kiên quyết các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007của Chính phủ và Chỉ thị 31/CT-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh, đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe máy trên tất cả các tuyến đường kể từ ngày 01/9/2007. 
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 18/2007/CT-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiềm chế tốc độ tăng giá. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ cho doanh nghiệp, nhân dân và thực hiện nghiêm túc Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước theo tinh thần Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri trong tỉnh mà đại biểu tại kỳ họp quan tâm.
Chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương tổ chức tốt khai giảng năm học 2007-2008 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục&Đào tạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Xét chọn cử tuyển các học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vào học tại các trường Đại học, Cao đẳng theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục-Đào tạo giao. Chỉ đạo ngành Y tế tập trung thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các đối tượng xã hội theo tinh thần Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ để thực hiện tốt chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
   Trong tháng, UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với các Tập đoàn đầu tư lớn như Hoa Kỳ, Đài Loan, Trung Quốc…và các nhà doanh nghiệp trong nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai, các Khu Công nghiệp và vùng Đông của tỉnh. UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian đi kiểm tra và làm việc với các ngành, địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007, xây dựng kế hoạch năm 2008, giúp các địa phương, đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch năm 2007. Kiểm tra, giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai dự án. Làm việc với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc giải quyết những tồn tại, vướng mắc về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Để chỉ đạo điều hành thực thi nhiệm vụ, trong tháng 9 UBND tỉnh đã ban hành trên 750 văn bản các loại, trong đó có 7 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 01Chỉ thị và 6 Quyết định. Một số văn bản đáng quan tâm là:
- Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 V/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, cấp phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 Về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 11/9/2007 Ban hành quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 Ban hành quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 Về ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- Chỉ thị số 40/CT-UBND ngày 19/9/2007 Về chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động đấu giá nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
 
II. TÌNH HÌNH KINH TÉ XÃ HỘI THÁNG 9, 9 THÁNG NĂM 2007
 
          1. Kinh tế tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá.
Tổng sản phẩm (giá cố định 94) trên địa bàn 9 tháng thực hiện 5.046 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ, bằng 78,2% so với kế hoạch. Trong đó nông lâm thủy sản thực hiện 1.347 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch năm và tăng 2,8%; công nghiệp xây dựng tăng gần 22,4%; dịch vụ tăng 16,1%.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, dự kiến năm 2007 cơ cấu kinh kinh kinh tế trong GDP (giá hiện hành) của ngành Công nghiệp – Xây dựng và dịch vụ chiếm gần 74%, nông lâm thủy sản chiếm khoảng 26%.
1.1 Hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng khá và ổn định:
Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng thực hiện trên 3.825 tỷ đồng, bằng 73,6% kế hoạch năm, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Trong đó công nghiệp ngoài nhà nước thực hiện 2.746 tỷ đồng, tăng trên 25%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện gần 64 tỷ đồng, tăng hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Khu vực công nghiệp ngoài nhà nước ở một số địa bàn tăng khá so với năm 2006 như: Duy Xuyên, tăng trên 40%; Tam Kỳ, Đại Lộc tăng trên 30%; Hội An, Điện Bàn, Núi Thành tăng khoảng 20%.
Một số sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng khá như ô tô Trường Hải: 6.700 chiếc, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; thép cán trên 19.000 tấn, tăng trên 94%.
Đến nay, đã có 91 dự án được cấp phép đầu tư tại 05 Khu trong tổng số 06 Khu công nghiệp trên địa bàn được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt. Trong đó, riêng Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc có 42 dự án hoạt động và có giá trị sản xuất luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, qua 9 tháng đã thực hiện 1.590 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,5% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
1.2. Hoạt động Thương mại, du lịch, xuất khẩu chuyển biến theo hướng tích cực.
Tổng mức bán lẻ tháng 9 thực hiện 528 đồng. Qua 9 tháng tăng gần 28% so với cùng kỳ. Hoạt động khách sạn, nhà hàng tăng gần 35%; du lịch lữ hành tăng trên 28%, các ngành hàng, bán lẻ thương nghiệp đều tăng khá nên dự kiến cả năm 2007 thực hiện trên 6.210 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm 2006.
Giá trị xuất khẩu 9 tháng thực hiện 133 triệu USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ, bằng 78,6% so với kế hoạch, trong đó xuất khẩu địa phương thực hiện 59 triệu USD, tăng 7,6%. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổng giá trị xuất khẩu trên 47 triệu USD, chiếm trên 35% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh và có tốc độ tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu khá và tăng cao như: giầy da, dệt may, sản phẩm gỗ, nguyên liệu giấy. Riêng thủy sản có giá trị xuất khẩu khá (21 triệu USD) nhưng giảm hơn 3% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu 9 tháng thực hiện 143 triệu USD, bằng 91,6% kế hoạch, tăng 51% so với cùng kỳ. Trong đó nhập khẩu địa phương 95 triệu USD, tăng 34%; nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 45 triệu USD, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tổng lượt khách tham quan và lưu trú 9 tháng trên địa bàn 1.500.000 lượt, trong đó khách lưu trú 460.000 lượt, bằng 87% kế hoạch, tăng gần 39% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động khách sạn nhà hàng 9 tháng thực hiện 1.080 tỷ đồng, tăng gần 35%. Dự kiến năm 2007, khách tham quan và lưu trú là 1.826.000 lượt, bằng 101% kế hoạch và tăng 10,6%; doanh thu khách sạn, nhà hàng thực hiện trên 1.469 tỷ đồng, tăng trên 55% so với năm 2006.
1.3. Sản xuất nông nghiệp:
Về nông nghiệp: Đến nay, toàn tỉnh cơ bản kết thúc gieo trồng các loại cây hàng năm. Tổng diện tích gieo trồng năm 2007 thực hiện trên 156.450 ha, tăng 2% so với năm 2006.
Sản lượng cây lương thực có hạt cả năm ước thực hiện trên 445.600 tấn, vượt hơn 7% so với kế hoạch, tăng 2,8% so với năm 2006. Trong đó sản lượng lúa ước trên 394.660 tấn, tăng 2,5%.
Chăn nuôi: Do ảnh hưởng của dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn, với 32.000 con mắc bệnh, số con chết và tiêu hủy trên 8.100 con, tổng đàn hiện có gần 578.700 con, giảm 1,6% so với cùng thời điểm năm trước. Mặc khác do ảnh hưởng dịch cúm gia cầm xảy ra đầu năm 2007 đã làm nhiều hộ chăn nuôi gia cầm bị thua lỗ, chưa đầu tư thả nuôi trở lại đã làm tổng đàn giảm 4,7% so với cùng kỳ. Đàn trâu, bò phát triển ổn định, trong đó trâu tăng 3,4%; bò tăng 2,6%, riêng đàn bò laisind tăng 8,2%, theo kết quả điều tra đến thời điểm 01/8/2007.
Lâm nghiệp: Công tác chuẩn bị cho mùa trồng rừng năm 2007 cơ bản hoàn thành. Diện tích trồng rừng tập trung ước thực hiện 8.960 ha, tăng 3,3%. Trong đó trồng rừng tập trung trong nhân dân khoảng 3.300 ha, chiếm gần 37% tổng diện tích. Năm 2007 đã đầu tư gần 23,5 tỷ đồng để quản lý bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng. Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh trên 24.000 ha, tăng trên 38%. Giá gỗ rừng trồng tăng khá, kinh tế từ rừng ngày càng mang lại hiệu quả trong nhân dân nên phong trào trồng rừng trong nhân dân phát triển mạnh. Tuy nhiên việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép chưa được ngăn chặn kịp thời, có nơi xảy ra nghiêm trọng, tình trạng đốt rừng làm nương rẫy của một số hộ dân vùng núi cao vẫn còn diễn ra. Mặc dù giảm 8 vụ so với năm 2006, nhưng số vụ chặt phá rừng diễn ra còn ở mức cao, đến nay đã xẩy ra 210 vụ chặt phá rừng trái phép. Để tăng cường công tác kiểm soát lâm sản, nhằm xoá bỏ các tụ điểm khai thác, chế biến lâm sản, chặt phá rừng trái phép, UBND tỉnh đã ban hành cơ chế giám sát, quản lý đối với rừng phòng hộ Phú Ninh và triển khai phương án chấn chỉnh công tác bảo vệ, xử lý, khắc phục triệt để tình trạng vi phạm, phân cấp trách nhiệm cho các ngành và địa phương liên quan.
Thủy sản: Sản lượng khai thác 9 tháng thực hiện 47.170 tấn, bằng 94% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng năm 2007 ước thực hiện 7.540 ha, tăng trên 4%, nhưng do tình hình dịch bệnh ở cả hai vụ nên sản lượng tôm nuôi ước khoảng 2.810 tấn, bằng 80,3% kế hoạch và giảm 4,1% so với năm 2006, trong đó tôm vụ I giảm trên 11% so với cùng vụ năm trước.
Mô hình nuôi cá nước ngọt tiếp tục phát triển, diện tích thả nuôi gần 5.000 ha, tăng trên trên 5%. Sản lượng cá nước ngọt trên 5.100 tấn, tăng trên 45% so với năm 2006.
 
1.4. Đầu tư và xây dựng:
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 9 thực hiện được 182 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng thực hiện được gần 1.524 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm đã điều chỉnh bổ sung, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2007 thực hiện khoảng 6.200 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm, tăng 18,4% so với năm 2006. Trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên 1.780 tỷ đồng, nguồn vốn ngoài nhà nước trên 1.790 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư nước ngoài gần 900 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2006. Trong năm đã khởi công nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn bằng nhiều nguồn vốn, nên tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá, tuy nhiên do một số công trình chậm tiến độ, trong khi mùa mưu bão đã đến gần, nên khả năng đạt mục tiêu kế hoạch về vốn đầu tư toàn xã hội là hết sức khó khăn.  
Đến nay, đã thu hút và cấp 15 giấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 165 triệu USD. Đã quyết định thu hồi 30 giấy phép đầu tư do các nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết. Như vậy đến nay, ngoài các dự án đã thu hồi giấy phép, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 69 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 550 triệu USD. Trong thời gian đến tiếp tục rà soát và thu hồi các dự án không thực hiện đúng cam kết. Đăng ký cấp phép được 420 doanh nghiệp trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng.
Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh đã ban hành, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Cơ chế khuyến khích đầu tư; Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao lại đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết về các thủ tục đầu tư, qui định suất đầu tư, thỏa thuận ký quĩ bảo đảm thực hiện đầu tư; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư ngày một thiết thực hơn; phối hợp với Thành phố Tam Kỳ, Huyện Núi Thành đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là đối với các dự án quan trọng. Đồng thời tiếp tục làm việc với các Bộ ngành TW chủ yếu trên các lĩnh vực về qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch để trình Chính phủ ban hành làm cơ sở pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện và thúc đẩy phát triển. Qua 9 tháng đầu năm, đã có hơn 60 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế mở, trong đó có các nhà đầu tư đến từ các quốc gia và các tập đoàn kinh tế lớn. Cũng trong 9 tháng, đã có 21 dự án đăng ký đầu tư vào Khu Kinh tế mở, trong đó đã cấp phép đầu tư 13 dự án với tổng vốn gần 290 triệu USD. Như vậy đến nay, đã có 60 dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai với tổng vốn đăng ký gần 1.200 triệu USD, trong đó đã cấp phép đầu tư 49 dự án với tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD. Hiện nay đã có 23 dự án đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng đăng ký trên 200 triệu USD, tổng nguồn vốn thực hiện ước khoảng 72 triệu USD. Đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tập trung thực hiện một số công trình quan trọng, các dự án giao thông chính, về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tập trung giải quyết các tồn tại về xây dựng cơ bản. Đến nay đã quyết toán hoàn thành được 192 tỷ đồng.
 
1.5. Thu, chi ngân sách.
Dự kiến tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 3.031 tỷ đồng, bằng 109% dự toán năm. Riêng thu nội địa thực hiện 597 tỷ đồng, bằng 87%; thu xuất nhập khẩu 234 tỷ đồng, bằng 49%; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.495 tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán năm. Nguồn thu xuất nhập khẩu thấp so với chỉ tiêu chủ yếu là do qui định về hàng hóa làm thủ tục chuyển cửa khẩu, đã làm một số mặt hàng chịu thuế giảm đi đáng kể; mặt khác do quá trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình đã cam kết.
Tổng chi trong ngân sách địa phương ước thực hiện 2.145 tỷ đồng, bằng 77% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 913 tỷ đồng, bằng 86,6%; chi thường xuyên 1.180 tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán năm.
Về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến đầu tháng 9/2007 toàn tỉnh đã giải ngân được 559 tỷ đồng, băng 40,5% kế hoạch vốn. Trong đó ngân sách tỉnh thực hiện giải ngân 34%; ngân sách cấp huyện giải ngân 49%; ngân sách xã, phường 63%.
 
2. Văn hóa xã hội tiếp tục được chú trọng và đạt một số kết quả nhất định:
 
Năm học 2007 - 2008, toàn tỉnh có 748 trường học, tăng 07 trường mẫu giáo và 09 trường THCS so với năm học trước. Để chuẩn bị năm học mới, toàn tỉnh đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa phòng học, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đã xây mới 269 phòng học, sửa chữa 97 phòng, góp phần đáp ứng nhu cầu thêm trường mới và thay thế phòng học tạm. Số học sinh tuyển mới vào lớp 6 đạt 100% so với số học sinh đã công nhận đạt tốt nghiệp Tiểu học. Số học sinh tuyển mới vào lớp 10 bằng 80,5% so với số học sinh đã tốt nghiệp THCS. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 02 trường đại học, 03 trường Cao Đẳng, 04 trường Trung học chuyên nghiệp, với chỉ tiêu tuyển sinh 250 sinh viên hệ đại học; 550 chỉ tiêu hệ cao đẳng; 10.750 chỉ tiêu hệ trung học chuyên nghiệp.
Chín tháng qua, các ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phục vụ các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Công tác tuyên truyền, đưa tin các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và những hoạt động chào mừng các sự kiện lớn được triển khai kịp thời. Đã tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009; lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật; các hoạt động văn hóa – du lịch phục vụ lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản năm 2007 với chủ đề “Hội ngộ các di sản Đông Dương” với qui mô liên kết khu vực và quốc tế đã được chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công.
Đã thẩm định hồ sơ, lập thủ tục đề nghị trợ cấp, xác nhận giải quyết chế độ cho gần 24.950 trường hợp hưởng chính sách người có công. Vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 3,6 tỷ đồng, xây mới trên 1.260 nhà tình nghĩa; 81 cơ quan, đơn vị nâng mức phụng dưỡng từ 150 đến 200 ngàn đồng lên 300 đến 400 ngàn đồng/tháng đối với 154 mẹ VNAH. Đối chiếu, xử lý thông tin để báo tin mộ liệt sĩ theo kế hoạch, hỗ trợ xây gần 1.600 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý; tổ chức tìm kiếm và qui tập 70 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc điều tra khảo sát đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP với kết quả xác định toàn tỉnh có 47.317 đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp.
Phối hợp rà soát và cấp gần 320 ngàn thẻ bảo hiểm y tế, thẻ khám chữa bệnh cho người nghèo, người từ đủ 90 tuổi trở lên, người thuộc diện cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng và người dân tại các xã đặc biệt khó khăn. Dự kiến cấp 3.000 giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên là đối tượng hộ nghèo năm học 2007 – 2008. Đã giải quyết việc làm cho hơn 27.100 lao động, bằng 77,5% kế hoạch; xuất khẩu gần 200 lao động; tạo việc làm mới hơn 2.100 lao động thông qua 85 dự án vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số trên 15,7 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, các bệnh thường xảy ra ở các năm trước như sốt rét, tả, lỵ không xẩy ra dịch bệnh, nhưng bệnh sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ và diễn biến thành dịch ở một số địa phương. Các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp chống dịch, đặc biệt là ở các vùng trọng điểm nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Đã tổ chức tiêm chủng 07 loại vắc xin phòng các biện nguy hiểm với tổng số trẻ em tiêm đủ 07 loại vắc xin là trên 70%. Tổ chức kiểm tra trên 10.050 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, qua kiểm tra, chỉ có gần 67% số cơ sở đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định. 
Phong trào TDTT tiếp tục được phát triển, gắn cuộc vận động ‘‘Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ’’ với phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời đống văn hóa’’. Các phong trào TDTT thường xuyên được duy trì, đặc biệt đã đăng cai tổ chức thành công cuộc thi Olympic phối hợp với 400 vận động viên các nước Châu Á tham gia. Thể thao thành tích cao tập trung vào các môn có thế mạnh như Kararedo, PenCak Silat, một số môn điền kinh, cầu lông.
 
 3. Về thực hiện một số chương trình phát triển nông thôn và miền núi:
Kết cấu hạ tầng nông thôn, miền núi tiếp tục được đầu tư. Nhìn chung đời sống người dân khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện nhờ những chính sách hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu, đặc biệt là chương trình 134 về hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và các chính sách hỗ trợ khác. Riêng hai chương trình 134, 135 năm 2007 đã hỗ trợ đầu tư khu vực miền núi 118 tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng và hỗ trợ nhân dân ổn định nhà ở, thúc đẩy phát triển sản xuất. Trong đó chương trình 134 tiếp tục thực hiện nội dung chủ yếu trong năm là xóa nhà tạm, qua 9 tháng năm 2007 đã hỗ trợ xóa 3.600 ngôi nhà tạm; triển khai xây dựng 44 công trình nước sinh hoạt tập trung. Như vậy qua 3 năm thực hiện chương trình với tổng nguồn vốn TW phân bổ, chưa kể nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 112 tỷ đồng, đến nay đã hỗ trợ xóa 12.165/15.246 nhà tạm; khai hoang trên 100 ha đất sản xuất; 66 công trình nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hơn 620 hộ (bình quân 300.000 đồng/hộ). Ngoài ra, năm 2007 cũng tập trung hỗ trợ gần 19 tỷ đồng để đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; trợ giá, trợ cước cho đồng bào khu vực miền núi.
 Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dịch bệnh gia súc, gia cầm, sự biến động của giá cả thị trường nên một số khu vực vẫn còn gặp khó khăn. Tình trạng thiếu sách giáo khoa và vở học sinh trong đầu năm học mới (2007 – 2008) vẫn còn xảy ra ở một số nơi khu vực miền núi. Một số hộ thuộc diện xóa nhà tạm chương trình 134 quá nghèo, già cả, neo đơn không có nguồn lực tham gia thêm. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư thuộc các dự án thủy điện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tái định cư gắn với sản xuất, đảm bảo đời sống lâu dài. Kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi một số vùng nông thôn, miền núi còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến công cuộc xóa đói, giảm nghèo.
 
4. Công tác Quốc phòng - An ninh, nội chính, trật tự án

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI