Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình KTXH qua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007

Lượt xem: 1965

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007
A. Kết quả đạt được
Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007, UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm 2007, điều chỉnh bổ sung một số cơ chế, chính sách mới cho phù hợp để triển khai thực hiện; chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn (về hậu quả thiên tai năm 2006 để lại, về dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn…), ra sức phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007.
Tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn 6 tháng thực hiện 3.323 tỷ đồng (giá cố định 94) đạt 51% kế hoạch năm, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2006. Trong đó khu vực nông, lâm ngư nghiệp tăng gần 1%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,4%; khu vực dịch vụ tăng trên 6%.
Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2007 như sau:

Chỉ tiêu
Kế hoạch năm 2007
Thực hiện 6 tháng-2007
% so KH
(1). Tốc độ tăng trưởng GDP (%)
14,5
14,4
 
 - Giá trị (tỷ đồng)
6.452
3.323
51,5
(2). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng (%)
27,5
27,2
 
 - Giá trị (tỷ đồng)
5.197
2.409
46,4
(3) Giá trị các ngành dịch vụ tăng (%)
18,0
18,2
 
 - Giá trị (tỷ đồng)
5.221
2.830
54,2
(4) Giá trị SX nông lâm ngư nghiệp tăng (%)
5,0
3,8
 
 - Giá trị (tỷ đồng)
2.604
1.430
54,9
(5) Kim ngạch xuất khẩu tăng (%)
25,0
33,7
 
 - Giá trị xuất khẩu (triệu USD)
169
93
55,0
(6) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (tỷ đồng)
6.570
3.878
59,0
(7) Tổng thu nội địa (tỷ đồng)
686,1
381
55,5
(8) Tạo việc làm (người)
35.000
17.440
49,8

 
 
 
          1. Kinh tế tiếp tục phát triển ở mức cao.
1.1. Sản xuất công nghiệp & TTCN tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định.
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.409 tỷ đồng, bằng 46,4% kế hoạch năm, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, một số doanh nghiệp nhà nước đã chuyển sang khu vực kinh tế ngoài nhà nước, nên giá trị công nghiệp ngoài nhà nước tăng lên, chiếm gần 71% giá trị toàn ngành và tăng gần 23% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng trên 128%.
Đến nay đã có 5 trong tổng số 7 khu công nghiệp trên địa bàn đi vào hoạt động, trong đó riêng Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc 6 tháng đầu năm có giá trị sản xuất trên 730 tỷ đồng, đóng góp trên 30% giá trị sản xuất của toàn ngành, đã lấp đầy diện tích đất dành cho công nghiệp giai đoạn I. Các khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Khu công nghiệp Tam Hiệp thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai đã lấp đầy 50% diện tích đất theo qui hoạch.
Trong mạng lưới cụm công nghiệp, đã có 15 cụm triển khai thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, với tổng số 82 dự án triển khai đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. 
Công tác khuyến công đã có nhiều cố gắng, đặc biệt là công tác đào tạo nghề, khôi phục và phát triển các làng nghề, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đổi mới thiết bị đã góp phần nâng cao giá trị, kích thích các làng nghề tiếp tục phát triển.
1.2. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 18,2%. Hoạt động thương mại, du lịch, xuất khẩu chuyển biến theo hướng tích cực.
Nhiều hoạt động lễ hội văn hóa - du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh đã thu hút một lượng lớn khách du lịch. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú 6 tháng đầu năm trên 01 triệu lượt, trong đó khách lưu trú trên 315.000 lượt, tăng trên 43%. Tổng doanh thu du lịch trên 290 tỷ đồng, tăng 69%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 6 tháng thực hiện 2.966 tỷ đồng, tăng trên 33% so với cùng kỳ.
Qui hoạch tổng thể và qui hoạch một số khu vực về du lịch đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 đang được xây dựng, bổ sung, điều chỉnh nhằm đáp ứng chiến lược phát triển về du lịch của tỉnh. Kế hoạch đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch được chú trọng, tổ chức xây dựng sản phẩm làng du lịch văn hóa dân tộc, sản phẩm du lịch rừng ngập mặn. Triển khai kế hoạch đào tạo chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng dịch vụ, du lịch, nhằm đáp ứng mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn đến.
Mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet băng thông rộng tiếp tục phát triển. Các hoạt động về Công nghệ - Thông tin ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần vào phát triển sản xuất, đời sống sinh hoạt, tác động tích cực đến cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho việc thông tin liên lạc giữa thành thị với nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đã ban hành qui hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Qui hoạch về Công nghệ Thông tin từng bước hoàn chỉnh làm cơ sở phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phần mềm trong giai đoạn đến.
Các hoạt động vận tải đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và nhu cầu đi lại của dân cư. Tổng doanh thu đạt 163 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Cảng Kỳ Hà đã mở rộng quan hệ với một số đối tác nên khối lượng hàng hóa qua cảng thực hiện trên 217.000 tấn, doanh thu qua cảng tăng trên 2,5 lần so với cùng kỳ.
Tổng kim ngạch xuất khẩu trên 93 triệu USD, bằng 55% kế hoạch, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh như: Thủy sản, gỗ, giầy da, dệt may. Các thị trường truyền thống vẫn giữ được giá trị xuất khẩu tăng trưởng khá.
Kim ngạch nhập khẩu trên 86 triệu USD, bằng 57,5% kế hoạch năm, tăng trên 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân nhập khẩu tăng khá là do yêu cầu nhập thiết bị, nguyên liệu ngày càng cao, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là phụ liệu giầy dép, linh kiện ô tô, phụ liệu may mặc, thuốc tân dược. 
1.3. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều yếu tố không thuận lợi về thời tiết, dịch bệnh nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng.
Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp thực hiện được 1.430 tỷ đồng, bằng gần 55% kế hoạch năm, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong đó nông nghiệp tăng trên 2%; lâm nghiệp tăng gần 15%; thủy sản tăng trên 5,5%. Do tỷ trọng giá trị ngành nông nghiệp chiếm trên 70% tổng giá trị ngành nông - lâm - ngư nghiệp, nhưng có tốc độ tăng thấp, nên kéo theo tốc độ tăng chung về giá trị sản xuất không cao.
 Vụ Đông Xuân năm nay tiếp tục được mùa, sản lượng lúa đạt gần 203 nghìn tấn, tăng gần 3 nghìn tấn so với cùng vụ năm trước. Năng suất các loại cây trồng khác đều tăng so với cùng kỳ. Vụ Hè Thu đã gieo cấy được 37.000 ha lúa, đạt 97,3% kế hoạch vụ. Do thời tiết khô hạn, nguồn nước không đảm bảo nên một số diện tích phải chuyển sang trồng các loại cây chịu hạn khác.
Tổng đàn gia súc không biến động lớn. Đàn gia cầm phục hồi và tăng khá với gần 3,5 triệu con, tăng 17,5%, chủ yếu phát triển ở những hộ chăn nuôi có qui mô nhỏ. Đã hoàn thành công tác tiêm phòng đợt đầu năm 2007 cho đàn gia cầm; dịch cúm gia cầm tái phát ở một số địa phương đã được khống chế.
Sản lượng khai thác thủy sản trên 32.500 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ, đạt 65% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thực hiện trên 7.000 ha, tăng gần 11%, với sản lượng hơn 3.600 tấn, tăng 46% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi tôm nước lợ 2.390 ha, tăng trên 3%. Do thời tiết thay đổi thất thường, hệ thống thủy lợi, khâu quản lý giống, đến thức ăn, hóa chất và vẫn còn tình trạng thả nuôi trước lịch thời vụ nên một số diện tích tôm chậm lớn, bị bệnh và chết rải rác ở trên 300 ha nên sản lượng giảm 3,8% so với cùng kỳ. Phong trào nuôi thuỷ sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế tiếp tục được nhân rộng, hướng vào phục vụ tại chỗ và chế biến xuất khẩu. Toàn tỉnh đã thả nuôi 4.450 ha, tăng gần 16%, sản lượng đạt 2.550 tấn, tăng 83% so với cùng kỳ. 
Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 83.600 m3, bằng 55% kế hoạch, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Trên 22.300 ha rừng được khoanh nuôi tái sinh, quản lý và bảo vệ, tăng 54%. Công tác đầu tư, quản lý rừng ngày càng được tăng cường, năm 2007, đã đầu tư gần 9,7 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ.
<

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI